Walthers GSP olika tryckmekanismer.

Tryckmekanism äldre och något yngre modell Walther GSP.

walther_gammalt_tryckFig 1
Namn på de olika komponenterna fig 1
1     Avtryckare
2     Arm avtryckare
3     Avtryckare länkarm
4     Arm för fjäderbelastning av spärrstycke, denna arm användes för tryckjustering.
5     Hammarspärr-stycke eller Sear ( tryckfördelare )
6     Hammare
22   Justering av längd för förtrycket, eller glapp mellan länkarm 3 och spärrstycke 41, spårskruv.
23   Avtryckarestopp, spårskruv.
26   Justerskruv för förtryck, marginell justerings möjlighet, se nedanför
, gängad hylsa.
27   Avtryckare skons låsning längdjustering
30
  Justerskruv för tryckjustering sluttryck, justerbar mellan 900  – 1400 gram, spårskruv.
36   Justerskruv för hammarens upphak,
spårskruv.
41   Spärrstycke Mellan detalj 4 och 41 finns en dragfjäder
Injustering tryckmekanism ( trycke ) modell äldre
A  Spänn upp hammaren, vrid skruv 36 sakta medurs tills hammaren löser ut. Vrid skruv 36 moturs ett halvt varv.
B Spänn upp hammaren,
vrid skruv 22 medurs eller moturs för att justera avtryckarens slaglängd. Viktigt är att INTE justera bort allt spel, det måste finnas kvar ett litet spel mellan länkarmen 3 och spärrstycket 41.
En viss påverkan av förtrycket kan ske genom att skruva in hylsan 26. Medurs minskar trycket och vise versa.
Det går ganska lätt att byta ut denna fjäder mot en hårdare variant, genom att lossa skruv 22 och föra fram och haka ur detalj 26 sedan byta fjäder.
Orginal ger denna fjäder ett förtryck på ca 400 gram.
D Justering av slutvikt, eller avtrycksvikt, sker med skruv 30, medurs ökar vikten och vise versa.
E Injustering av avtryckarestopp, sker med skruv 23, medurs minskar osv, men se till att alltid ha en litet spel.
Till min stora sorg tvingas jag konstatera att trycket är nitat i hop, smärre byten av delar kan göras men vid vissa fel måste trycket tyvärr kasseras helt.
Slag fjäder hammare, förtrycksfjäder, en av fjädrarna för sluttryck, går att byta.
Funktionen
1 Hammaren är uppspänd avtryckaren är inte påverkad, nu drar vi sakta avtryckaren bakåt, glappet mellan länkarmen 3 och spärrstycket 41 försvinner, förtryckets fjäder börjar att komprimeras. Spärrstycket 41 börjar att glida på sin upphaksyta mot hammarspärr-stycke 5. hammaren är helt upphakad inte påverkad alls –
2 Nu når vi tryckets tryckpunkt, eller sluttryck, spärrstycket 41 förlorar sin upphaksyta mot hammarspärr-stycke 5, upphaksytan mellan hammarspärr-stycke 5 och hammaren 6 faller och skottet går av.
Nu kan man kanske fråga sig varför alla dessa delar, kan man inte haka upp spärrstycket direkt mot hanen?
Jovisst kan man göra detta, men med ett hammarspärr-stycke så ökar säkerheten högst dramatiskt, vid tex yttre påverkan. Det krävs att avtryckaren är intryck för att hammaren ska lösa ut, all yttre påverkan på hanen är därmed eliminerad.

    walther_gammalt_tryck_1                        walther_gammalt_tryck_2 Walther GSP gammal trycke, med hanen uppspänd, bild till höger med dragfjäder och justerskruvar för upphak, (längst upp) och sluttryck ( längst ner ). Vanligt fel på denna tryckmekanism är den börjar att glappa i stommen, kan lösas med att försiktigt platta till de båda fästjärnen för att få dom lite större.

Rengöring underhåll.

Fördelen med detta trycke är att det går att demontera ut ur pistolen för rengöring.
Detta låter för den oivigde som något mycket komplicerat, men behöver inte vara så svårt och ändå kan vi göra en riktigt bra rengöring utan någon egentlig demontering alls.
Jag använder lysfotogen typ Statoil blå eller OK lysfotogen, anledniingen till denna användning är att just lysfotogen innehåller olja. Att denna fotogen dessutom är ett förträffligt rengöringsmedel, ett medel som är relativt harmlöst och inte luktar i hela huset, är ytterligare ett plus..
Men ändå ska fotogen som alla andra lösningsmedel behandlas med stor respekt, använd plasthandskar och sörj för god ventilation. Håll barn borta från dessa lösningsmedel, se Varningstext ovanför.
Fotogen ska samlas upp och lämnas som miljöfarligt avfall för destruktion, ska absolut INTE tömmas i avlopp!
Jag har en liten burk som jag lägger ner det som ska rengöras, beroende smutsighet kan jag få aktivera rengöringen med en liten pensel eller en tandborste för att få rent. Därefter blåser jag rent med tryckluft. Det är absolut inget krav att ha tryckluft, rengör noga och låt sedan trycket lufttorka.
Enklast är att kunna lägga tryck mekanism eller hela stommen inkl tryck i ett fotogenbad någon timme. Därefter aktivera med en borste eller pensel, för att sedan låta torka eller blåsa rent.
Efter torkningen ger fotogen en tunn oljehinna kvar på all ingående delar.
Du kan också ha två olika fotogenflaskor, en för allmän rengöring och en för enbart tryckrengöring. Den som är för tryckrengöring kan du procenta i lite extra olja tex vanlig symaskinsolja eller en annan tunn olja. De flesta oljorna blandar sig fint med fotogen.

På de delar som har en stor nötning tex upphaksytor och hammarens yta mot slagstiftet, använder jag en relativt tjock syntet baserad olja på sommaren, det fungerar också fint med tunn molykote. På vintertid använder jag genomgående mycket tunn olja, typ Break Free. Se olja och pistoler på vintern
Hur jag smörjer in trycket, jag använder en liten plastpåse och en synål, lägger en eller max två droppar olja på plastpåsen ( dessa droppar räcker oftast till hela trycket) för sedan med hjälp av nålen på oljan där den behövs. Läs mera om rengöring av pistoler.
Epilog
Denna konstruktion av trycke tilltalar mig inte alls, det jag vänder mig allra mest mot är att trycket är nitat i hop. Tryckjusteringar ( de som går att göra) fungerar fint ), ingående detaljers ytor är relativt bra. Att ersätta detta tryck mot ett expertryck kostar i dag 2525 kronor och kräver en liten insats för att passa i pistolen. Mycket pengar, men förmodligen väl använda pengar!

Copyright Arne Nohlberg 2004 09 rev 2013 10