Fältskyttebanor, för vem eller vad?

 

Rubriken kan säkert uppfattas som kanske lite provoserande och lite av karaktären, nu sticker han ut hakan igen!
Förvisso är det så, men jag tar risken att både provosera och kanske till och med komma med, dels mina egna ibland bittert förvärvade erfarenheten. Dessa erfarenheter blandar jag gärna  tillsammans med andra duktigare skyttars kunskaper och kan så småningom servera en ny fräsch debattartikel om just fältskyttebanan.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPersonerna på bilden har inget med texten i artikel att göra..
För många, många, år sedan sköts de första fältbanorna i Sverige, jag sitter med Svenska Pistolskytteförbundets skjuthandbok årgång 1946, framför mig.
Rubriken på fältskjutningen av 1946 års regelverk, kallades Fält och Stridsskjutning.

 

Personerna på bilden har inget med texten i artikel att göra..

Men låt oss renodla just fältskjutningen, med följande citat.

Fältskjutning är en enskild skytts skjututbildning mot fristående figurer på varierande avstånd.
Den sker utan att taktiskt läge föreligger och utan krav på fältmässiga uppträdande.
Fältskjutningen förmedlar övergången mellan fältskjutning och stridsskjutning

Fältskjutning kan anordnas antingen med en skytt i sänder, eller med flera skyttar samtidigt (patruller) 
i senare fallet dock under förutsättning att varje skytt erhåller sitt särskilda mål. 
Slut citat Skjuthandboken 1946.

c35c20malc25_rod

Snabbt tar vi ett par rejäla kliv 67 år framåt i tiden.

Att bygga en fältbana för vapengrupperna C,A, B och R, där skyttar ur många olika vapenklasser ska kunna mäta sin skjutskicklighet, kan vid en snabb anblick synas vara är nästan helt omöjligt att genomföra.
Ändå byggs det nästan varje helg sådana fältbanor över hela landet, men med varierande framgång,  jag vill återigen framhålla svårigheten för banläggaren/ banläggarna.

Naturligtvis är det omöjligt att optimera en  fältbana som ska täcka alla dessa vapengrupper och alla klasser av skyttar, därav så måste det till en kompromiss och en rejäl sådan krävs.

Men vad som är viktigt är att det tas hänsyn till alla skyttar när fältbanan byggs, en anpassning av svårighetsgraden och valfriheten ska finnas inte bara till klass 3 skyttar!

I det regelverk som vi SKA följa så stipuleras skjuttider och skjutavstånd till varje fältmål och lämpligt avstånd för varje vapengrupp. Man kan här se en anpassning och en skillnad mellan grovvapen och C vapen, detta genom olika skjutavstånd och olika skjuttider.

Man kan också välja Nationell fältbana eller en poängfältbana, där skottavgivningen ska vara fri (detta anser jag). I poängfälten så räknas ju figurer och antalet träffar tillsammans. Fyra mål och fyra träff ger då 8 poäng, lätt att förstå och lätt att räkna med.

Men jag skulle vilja påstå att 90% av våra fältbanor är byggda av klass tre skyttar och avsedda för klass tre skyttar!
På någon underlig sätt  så glöms de andra skjutklasserna ofta bort, dom får klara sig bäst dom vill!

Men även detta går att ordna med lite god vilja och kunskap kan den komprimerade fältbanan upplevas som positiv av både klass tre skytten och klass ett och klass 2 skytten.
För egentligen krävs inte så stora insatser/förändringar för att åstadkomma en klar förbättring.

Låt mig presentera en fältbana som väl ligger inom vad som kan godkännas och accepteras av både nybörjaren och av elitskytten.
c_b100

 

Station ett. MAX 6.

Denna station får numera ersätt den inskjutningsstation som alltid fanns på fältbanorna förr. Här kan de båda skyttarna elit och nybörjare, mötas med samma svårighetsgrad, max 60% i svårighetsgrad.
Detta med svårighetsgrad finns utförligt beskrivet i skjuthandboken.
Men det finns också i en artikel om bygget av fältbanor på denna blogg,

c_b100

Station två. MAX 6.

Nu börjar allvaret, men även denna station ska designas med tanke på att skyttar som har en stor skillnad i kompetens det ska kunna gå att kompromissa så att både nybörjaren och elitskytten är nöjda.
Vi bygger med fyra fasta mål, två C30 på ett avstånd av 60% och två C20 på ett avstånd av 80%.
Här kan då elitskytten, beskjuta alla mål och nybörjaren väljer kanske att beskjuta enbart de större C 30 målen.
Elitskytten får då om han träffar alla mål 10 poäng och vår nybörjare får under samma förutsättningar 6 poäng, båda skyttarna är nöjda och så småningom så kan vi förvänta oss att klass 1 skytten börjar att prova skjuta på de mindre målen också.
Det blir en sakta glidande väg upp till större kunskap och nöjdare och gladare skyttar.
Avstånden som jag anger 60% och 80 % finns beskrivna i den moderna skjuthandboken inte av 1946 års modell.
Jag har under min insats som klubbtränare flera gånger varit med om att nya skyttar har blivit helt knäckta på sin första fälttävling, värdefulla medlemmar som vi har tappat enbart för att någon okunnig banläggare har byggt en allt för svår fältbana, jag har hört ordet förnedringsfält, låt oss slippa detta i framtiden.
Vi har en lokal fält tävling Skaraborgspokalen som är avsedd att nybörjare ska kunna debutera på denna fälttävling, men till och från så byggs fältbanor med en allt för hög svårighetsgrad. Förnedringsfält!

c_b100

Station 3 MAX 6

Fyra mål och tre av dom är relativt små mål, det fjärde är ett stort C 30 mål. Av de små målen är ett placerat långt ut från skytten och har en svårighet på ca 90 %.
Elitskytten skjuter på alla mål och nybörjaren väljer C 30, men måste chansa på ett av de två mindre målet som är närmast belägna.

c_b100

Station 4 MAX 6

Svårigheten ungefär om ovanstående station , men nu med rörligt mål, som dyker upp de sísta 4 sekunderna med två små C 15 mål, det finns också fyra ganska stora mål.
Elitskytten beskjuter alla mål, nybörjaren skjuter på de fyra största målet.
Poäng elit 12, nybörjaren 10 poäng.

c_b100

Station 5 MAX 6

Långhåll, med två mål på maxavstånd och med två mål på betydligt mindre avstånd, långskjuttid, poängräkning i de närmast stående målen.
Poäng elit 10 och vår nybörjare 8 poäng.

c_b100

Station 6 MAX 6

Sex mål varav ett är lite större och placerat närmare, de andra fem målet ligger på en ganska hög svårighets nivå.Eliten 12 poäng.
Nybörjaren skjuter alla skott i det stora målet 7 poäng.
Men även här fanns en valfrihet, en valfrihet som gällde alla skyttar, i både klass 1 och klass 2 och kanske även i klass 3.
Detta är vad hela min artikel bygger på att det ska finnas en valfrihet när det gäller att beskjuta målen, det var betydligt vanligare förr att det fanns denna valfrihet.

I dag tenderar stationerna att helt sakna dynamik, tre lika stora mål, max 2, var finns valfriheten där???

Ändå värre är att placera ut två mål tex C 20  på ett 80% avstånd och sedan ett C 30 mål betydligt längre ut, vad vinner man då med max 2 ??? Alla mål är så placerade att de har samma svårighetsgrad!!!

c_b100

Station 7. MAX 6

Nytt långhåll med bara ett enda mål, svårighetsgrad ca 70%, alla skjuter på ett och samma mål

Elitskytten 7 poäng.
Nybörjaren 7 poäng.
Poängräkning i målet.

c_b100

Station 8 MaX 6

Alla skyttar ska,  tycket jag upplevas som kunder, som föreningen kanske kan förmå att återvända nästa år igen, då ska station byggas så att den skapar ett sug efter mera skytte.
Det får aldrig vara så att skytten tänker, vad skönt det är slut här vilken J—la tävling, den skytten kommer med stor säkerhet inte tillbaka igen!
Vad man gör som inte många människor tänker på är att sälja en vara, vi kan till och med kalla den en förpackad vara där varje station utgör ett lager av förpackning och där det gottaste ska finnas längst in.

Nåväl tre mål på ganska litet avstånd, för nu är tävlingen avgjord både med målensplacering och med poängräkning i två stationer.

På denna station skjuter elitskytten  9 poäng
Utan tvekan smäller nybörjaren in lika mycket 9 poäng.

Båda skyttarna går från skjutningen med en positiv känsla och med en stor möjlighet att återkomma nästa år.
Glömt är den där missen på station 6.

Kunder.

Vi måste se våra skyttar som skjuter på våra fältskyttebanor för vad dom är, dom är våra kunder och inget annat. Vad vi gör är att sälja en upplevelse, (fältskjutningen) och inget annat. Om våra kunder drabbats av ett dåligt fältbanebygge, ja då är det så enkelt att dom INTE kommer tillbaka nästa år!
Jag har länge propagerat att merparten av våra fältskyttebanor ”byggs av elitskyttar för elitskyttar”, detta måste vi ändra på.
Detta är ju som att bjuda in till en stavhoppartävling och börja på en ingångshöjd på 565 cm. Hur många kommer då!!
Den största gruppen på fälttävlingar är inte elitskyttar,  men till den gruppen tas ingen hänsyn alls!

Om nå någon anser att regelverket i skjuthandboken ger för lätta fältskyttebanor, se då till att motionera om detta till förbundet, men sluta med att bygga fältskyttebanor helt utanför regelverket i skjuthandboken!!!

Varudeklarerade fältskyttebanor.

Jag tycker att det borde vara en självklarhet att redan i inbjudan klart upplysa om banläggaren.
Att åka kanske trettio mil och som resultat få sig till livs en dåligt fältskyttebana det attraherar inte mig.
Finns det någon som någonsin har sett denna text på inbjudan?

Fältskyttebanan byggd efter skjuthandbokens regler!!

Hur många vinnlägger sig om att följa skjuthandboken???
I bästa fall så syftar man in avstånden, man har inte regelverket som grund utan man anser att det ser ganska bra ut! Men ingen vet:

 

Epilog

Att i detalj bygga en fältbana efter min beskrivning låter sig inte göras, men kanske kan den flora av tips till ett bättre generellt bygge sås i rätt jord. Kanske kan vi framtiden få till en dynamik i fältbanebygget som ibland saknas helt. Men naturligtvis finns fortfarande fina fältbanor, men dom tenderar att minska.
Att bygga en svår bana det klarar alla av, bara att slänga ut puckar på ´maxavstånd och lite till. Men att bygga en till synes lätt bana med inbyggda svårigheter och klurigheter det är få förunnat. Som tex Mästerbyggaren av fältbanor Lars Persson i Valle PSF.

Lars Persson Lars Persson Valle PSF

Jag och sonen skjuter ca 20 tävlingar per år och har gjort detta de senaste 13 åren, så omkring 250 fältrundor har gett en viss erfarenhet av hur det ska se ut.

Men vi är ganska säkra på att en fältbana som är mer eller mindre utslängd utan någon som helst planering och som är avsedd för enbart klass tre skyttar inte ger så många besökare nästa år.

Arne Nohlberg 2013 10 21

Läs mera om fältskytte.

Läs mera om SHB fältskyttebana

Läs mera om Cristers Larssons utmärkta program för fältbanebygge