Vapenpipor. Rengöring.

Det här är en artikel för dig som kanske nästan aldrig utför något som kan kallas vapenvård.
Du som sköter din vapenvården kan kanske också få dig till livs några råd om just rengöring av vapenpipor.
För just rengöring av vapenpipor ska denna artikel handla om.
Detta kombinerat med nyheter från piprengöringsbranschen och lite allmänna råd, borgar för en förhoppningsvis bra läsvärd artikel.

arne44

 

Allmänt om vapenvård.

Vapenvården syftar till att bibehålla ett vapens precision och funktion och värde så länge som möjligt.

rost1

Korrosion eller mera känt som rost.

Krutgasernas innehåll är i högsta grad att anse som en katalysator för att utveckla rost i både pipan och delvis också i mekanismen, gaserna är svagt hygroskopiska, eller vattenabsorberande.
För att rost ska utvecklas krävs att både syre och fukt finns.
Normalt tar en pipa ganska lång tid på sig innan den börjar att rosta.

Men om man tillför salter (krutgaser)  (upplöst i vatten) och samtidigt sammanför två olika metaller, då kommer rostprocessen att starta mycket snabbare!
Tyvärr så råder detta förhållande i en pipa, luftens relativa fuktighet och en nedsmutsad pipa med olika metallavlagringar, bly och eller koppar detta är en riktigt (bra?) grogrund till en rostig pipa.

Om nu pipan är endast lite grann angripen av rost, kan den vid en snabb kontroll synas vara helt perfekt!
Men i vår pipa finns små mikroskopiska gropar som är en vidare inkörningsport till ett snabbare förfall av vår pipa, vi har gett rosten en mer eller mindre en snabb väg in i vår pipa..
Detta kommer i högsta grad att påverka vårt vapens precision och samtidigt ge rosten en inkörningsport för vidare angrepp på vår pipa.

Motmedel är skötsel av pipans rengöring och att efter rengöring blockera rostprocessen med någon form av olja eller annat rostskyddsmedel som ex fett.
Samtliga dessa medel har som uppgift att förhindra att luften når våra mikroskopiskt små gropar av rost i vår pipa.
Missar vi detta så kommer pipans precision att sakta men säkert att avta med tiden!!!

krater av rostKratrar av rost, visas på bilden och så illa blir ingen pipa innan den lämnas som skrot. Ta detta för vad det är ett avskräckande exempel.

IMG_1475RAETZ Borsten

En vanlig bronsborste kan man (knäcka redan den första gången man använder den) den Tyska Raetz borsten är helt annorlunda uppbyggd och tål därför mycket mera belastning innan bronsborsten ger sig.
En fantastiskt bra pipborste.
Nu har jag haft tid att testa denna borste och den är tveklöst den allra bästa borsten jag någonsin sett och använt!

Jag har nu haft möjligheten att testa denna borste under en längre period och jag måste tillstå att den är fantastisk bra, kan verkligen rekommenderas.
Den slår allt som jag under många år haft tillfälle att prova.

Men som alltid så gäller det att ha exakt rätt kaliber på både vapnet och borsten!

Agent i Sverige för RAETZ fettet är JG jakt och vapen i Sävedalen. Länk till JG jakt o vapen  
Telefonnummer 031 268280

En ny mycket spännande bronsborste för rengöring av vapenpipor , här har någon verkligen tänkt till.

Den tyska hemsidan. RAETZ vapentillbehör.

IMG_1476
Bild 2

Detta är en helt ny pipborste som har fått fantastiska lovord, till skillnad från den billigare bronsborsten går denna pipborste som är betydligt dyrare att använda gång på gång.
Tack Lennart Gustavsson Lidköpings psf för tipset om Raetz borsten och Tack J G jakt i Göteborg  för att ni snabbt plockade fram den…

IMG_1480
Bild 3

Ännu en bild på RAETZ borsten från Tyskland, finns i de flesta olika kaliber..
JG Jakt i Göteborg säljer borsten, länk finns också längst ner i artikel.

Hur fungerar bronsborsten?

På följande sätt så fungerar vår bronsborste, dels är den aktiv när det gäller att få bort eliminera beläggningar av krutgaser, koppar och blybeläggning. Men den har en viktig egenskap till och den är inte att bara skapa en blank pipa, utan en redan skadad pipa har ju många små porer, i pipans metall, med första stadiet av rost. Bronsborsten gör rent även i vår pipas porer(kratrar med rost) och kan på detta sätt öppna vägen för vår anti- rostmedel typ olja eller fett.
Jag anser det vara OK att inte bara dra borsten från patronläget och ut mot pipans kröningsmärke (mynningen) utan att en försiktig borstning fram och tillbaka är helt OK.

IMG_1552Jag fixade en nästan helt tät förvaring av min nya bronsborste från Raetz, bronsborsten levereras i denna plasttub. Borra ett 6 mm hål och sedan är det klart.
Bilden ovanför visar Raetz borste och läskstång som en enhet.

Mera information och en säkerhetsbedömning om NYA solventer .

Likaså kemikalieinspektionens regelverk presenteras, kort sagt en nästan heltäckande artikel om skötsel av den detalj i ett vapen, som precision är direkt avhängig av..

Alla som en enda gång har innehaft ett vapen, vet att detta ägande förpliktigar, denna förpliktelse kräver en viss vapenvård, även om en del skyttar har lagt rengöringsintervallerna på flera års mellanrum.
Med den rengöringsfrekvensen som inte på något sätt är ovanlig, så kan man knappast klaga på en dåligt fungerande vapen, oftast resulterar detta med tiden  en starkt sliten pipa, ibland är denna pipa helt oersättlig, dessutom påverkas i högsta grad under hela denna process vapnets precision.

kaliber_friflykt
Bild 4

Vad är problemet?

Varje gång en kula passerar vår pipa, så utsätts pipan för en stark friktion och med stor säkerhet sker en avlagring av det materiel som utgör kulans mantel, oavsett om denna mantel är av koppar eller bly så avsätts material från kulans mantel hela tiden i vår pipa.
Skjuter vi med kulor av bly så blir det med stor säkerhet en kombination av krutgaser och av just bly, skjuter vi med kopparplätterade kulor så uppstår en beläggning av tombak eller koppar och krutgaser..
Tombak är en mässingslegering med en stor del av koppar i legeringen.

Med tanke på att våra bommar i pipan är endast ca 2 -3  hundradelar i mindre än pipans mått, så förstår säkert de flesta att om beläggningen blir tillräckligt stor så slutar kulan att rotera och då är vårt vapen förflyttat ca etthundra år tillbaka i tiden.
Vad som är viktigt att veta är också att samtliga material som användes i våra kulor har en betydligt större mjukhet än vad vår pipa har.
Skulle man vända på detta förhållande skulle en pipa vara slut efter kanske femtio skott!

Skjuter vi med en kopparplätterad kula så består avlagringen i pipan av huvudsakligen av  koppar och krutgaser.
Samtliga dessa avlagringar kan på ett mycket elegant sätt avlägsnas med olika kemiska medel, om man är mycket snabbt och regelbundet rengör pipan så är vanlig fotogen ett mycket bra medel och ganska harmlöst, mot rengöraren och mot objektet.
Krutgaserna är en fusion, av många olika ämnen, ja det talas om hundra tals olika ämnen, de flesta av dessa ämnen är skadliga för pipan och för vapnets mekanism.

775-3-hop904_big (2)

Ibland är pipan så pass nedsmutsad att starkare medel behövs, då gäller någon form av solvent. Hoppes har ett helt program med solventer som numera är betydligt ofarligare än var dom var för många år sedan.
Men stirra dig inte blind på det massiva utbudet av kemikalier och andra hjälpmedel som florerar omkring vapenvård.
Det ska absolut inte behövas ett helt ”medicinskåp med kemi för vapen” för att hålla vapnets pipa i god trim
Men tänk på att det finns en uppsjö av olika rengöringsmedel och andra hjälpmedel för rengöring av vapenpipor, de allra flesta av dessa medel och verktyg är mer eller mindre onödiga.

Bild 1
Bild 5

Här kommer mitt förslag, vad vi behöver som en grundsats.

Om vi skjuter med enbart kopparplätterade kulor, behöver vi följande utrustning.
Läskstång bild 10  som vi kompletterar med en mässingsborste för varje kaliber, jag rekommenderar den tyska varianten av bronsborste.
Vi behöver också en solvent, Hoppes nr 9 och en lösare för koppar Hoppes kopparsolvent, som exempel..
Jag gör det lätt för mig när jag skriver och enbart anger Hoppes, det finns många andra solventer som är lika bra att använda, men kolla noga upp hälsoriskerna vid hantering.
Vi behöver ett paket draglappar också.

Bild 6

Om vi skjuter med enbart blykulor, behöver vi följande utrustning.

Läskstång bild 10 enligt bild, vi behöver en solvent för lösning av krutgasernas smuts i pipan och vi behöver en solvent, i de flesta fall så räcker det med en solvent typ Hoppes nr 9 eller annat likvärdigt märke.
Vi behöver en bronsborste, den tyska varianten är mycket bra.
Vi behöver ett paket draglappar också.
Skulle vi inte få bort avlagringar av bly i pipan så finns det specialmedel för just detta också.

Jagg
Bild 7

Forna tiders vapenrengöring var oftast behäftade med en inte helt behaglig användning av den gamla typen av solvent och andra mer eller mindre patenterade och livsfarliga rengöringsmedel.
För er som är lite äldre kommer säkert också ihåg värnpliktens vapenkontroller, vi äldre glömmer aldrig den där Furiren som var född med smutsiga fingrar!
Efter en snabb kontroll, hördes.
Gör om skrek Furiren!
Med denna bakgrund i bagaget så kan jag förstå att det här med vapenrengöring oftast kan ge en fadd smak i munnen.

Denna artikel är skräddarsydd för dom, ja just dom som av outgrundliga anledningar inte har skött vapnets pipa!  Men den är också avsedd för den som vill ha ut allt av sin pipa, både lång livslängd och hög precision. Kanske har man levt i den tron, att mitt vapen har en självrengörande pipa? Eller också anser man sig inte vilja känna någon forma av beröringspunkt  med den ovanbeskrivna Furiren igen! Vad vet jag?

Jag har skräddarsytt denna artikel för just dig, som har väntat egentligen allt för länge med rengöringen. Häng med för nu åker vi.

Bild 8

Rengörings metoder.

För den som nästan direkt efter skjutningen rengör vapnets pipa så behövs inga starka farliga lösningsmedel, utan det fungerar fint med vanlig fotogen.
Det tar högst några minuter att dra rent en nyskjuten pipa, med fotogen.

OBS att all rendragning av en vapenpipa oavsett pistol eller revolver utföres från patronläget/trumman och ut mot pipans mynning, det så kallade pipans kröningsmärke.

Har man då väntat länge, det har du ju gjort, så krävs det betydligt starkare lösningsmedel för att återställa pipan, till ett normalläge.
Personligen är jag mycket försiktig och egentligen  emot användningen av alla former av solvent, men i vissa fall så krävs det, tyvärr en användning av just solvent.

På bild ovanför och under Gamla Hoppes solvent, ganska ohälsosam! Varning för gammal solvent, släng dom på miljöstation.

Bild 9

Kemikalieinspektionen om Solvent.

Hej Arne,

När det gäller kemiska produkter finns en anmälningsplikt till produktregistret på Kemikalieinspektionen, om man tillverkar eller importerar mer än 100kg av en enskild produkt under ett år.

Ett formellt godkännande krävs enbart för bekämpningsmedel innan produkten får sättas ut på marknaden. Dock skall alla kemiska produkter som sätts på marknaden vara korrekt märkta etc.

Med vänliga hälsningar.

Carl-Henrik Eriksson

Kemist  l  Tillsyn och registratur

Kemikalieinspektionen (KemI)

Det var inte mycket till stöd där.

Här kommer varningstexten på engelska först.
Danger:
Harmful or fatal if swallowed. contains kerosene.
Flammable.
Keep away from open flame.
Avoid prolonged Contact with the skin or Contact with Eyes.
If swallowed , call physician immediatley.
Do not induce voimiting, keep out of reach of Children.

På Svenska

Fara, Varning::
Skadligt eller dödligt vid förtäring. innehåller fotogen.
Brandfarligt.
Förvaras åtskilt från öppen eld.
Undvik långvarig kontakt med huden eller kontakt med ögonen.
Vid förtäring, kontakta läkare omedelbart.
Framkalla inte kräkning, hålls utom räckhåll för barn.

Tyvärr har det blivit så att nästan varje vara omges av ett batteri med varningstexter, även i stort sett ofarliga kemikalier, De flesta solventer verkar bestå av fotogen som aktivt lösningsmedel.
Här kommer min gamla rengöringsmetod med fotogen väl till pass igen..

Mitt råd är ändå var mycket försiktig, även med den nya typen av solvent, använd plasthandskar, nästan gratis på Biltema. Använd skyddsglasögon och sörj för god ventilation.
Tvätta händerna efteråt!

775-3-hop904_big (2)
Bild 10


 Hoppe’s No. 9 Solvent är den klassiska krutlösaren som effektivt löser slagg och krutrester, och till viss del även koppar, bly och till och med  rost.
Den är enkel att använda och verkar snabbt och djupt. Hoppe’s No. 9 lämnar en skinande ren pipa och den berömda doften av ett välvårdat vapen.
Detta är troligen den vanligaste och mest använda krut, bly, tombak och rostlösaren världen över.
En klassiker med anor ända sedan 1903.
Volym: 148ml
Finns på de flesta vapenhandlarnas diskar.
Använd gärna skyddsglasögon..
Tvätta dig noga om händerna efteråt.

1352-29-dmb0138p
Bild11

 

Solvent är ju inget som man bara häller i pipan utan rengöringstiden förkortas högst avsevärt om man aktiverar solventen genom att använda en brons eller mässingsborste, så här fin som på bilden ovanför är bronsborsten/pipborsten före användning.

IMG_1416
Bild 12

Det är av yttersta vikt att denna bronsborste är i RÄTT diameter, det går inte att använda en för stor eller för liten bronsborste, den måste vara gjord för just den kaliber du avser att rengöra.. Bild 7 visar två vanliga helt förstörda bronsborstar.

Resultatet blir vid fel diameter på bronsborsten onekligen att borsten förstörs första gången vi använder den!
Det är lika illa med en för stor som en för liten bronsborste.
Hela principen på denna form av rengöring bygger på att bronsborsten är någon millimeter större än pipans lopp.

DEN TYSKA BRONSBORSTEN

I dag finns en ny revolutionerande  borste som är betydligt dyrare men har en  många gånger längre förmåga att rengöra pipan. Ett stort Tack till Lennart Gustavsson Lidköpings PSK som egentligen  var upphovsmannen till denna artikel genom att visa upp denna nya fantastiska pipborste.

1297-29-dmch16
Bild 13

Här har man gått ett steg längre, man har satt dit en speciell borste för patronläget, jag är tveksam till detta, ser nog bättre ut än vad den fungerar i verkligheten..

1119-29-38jagg
bild 14

 

 

Detta är en så kallad JAGG som man använder för att rendraga  pipan med hjälp av en liten bomullslapp. Det är ett krav att denna Jagg ska ha exakt samma diameter minus linnelappens tjocklek som pipan har, en Jagg för varje pipkaliber.

743-29-product-24001-big
Bild 15

Borrsnake. det finns en del som är sålda på denna rengöringsmetod, där man drar igenom denna ”ormen” rätt igenom vapnet, ja man börjar ju alltid i samma riktning som kulan går vad man än gör med pipan. Jag har testat men är inte helt övertygad kan kanske funka som mobilt rengörings set?

795-29-clp-4
Bild 16

Denna fantastiska olja som ändå Break Free är kan jag verkligen rekommendera, den är något lite tunn på den absolut varmaste delen av året, den del av året som vi  kallar sommar.
I övrigt fungerar den perfekt, trevligt att den inte är i aerosol förpackning, för denna förpackning ger ofelbart för mycket olja varje gång.

Bild 17

Läskstång för pistol och revolver.

Vapenvård, modell mycket noggrant. Grövre vapen ej kaliber .22.

Bild 18

Hoppes draglappar, i linnetyg?

1 Ta en läskstång och sätt på en linnelapp eller en så kallad draglapp och blöt den med tex Hoppes solvent,  använd gärna skyddsglasögon och plasthandskar..
Dra sedan igenom läskstången  från patronläget och  fram emot pipans mynningen. Linnelappen ska inte gå trögt genom pipan men ändå ge ett visst motstånd. När linnelappen kommer ut ur mynningen så avlägsnar du lappen och drar sedan tillbaka läskstången genom pipan utan lapp.
På med en ny linnelapp och upprepa föregående moment. Ibland behövs flera upprepningar, byt linnelapp och solvent mellan dragningarna. 

2 Skruva sedan på en bronsborste på läskstången, blöt även den med krutlösare/solvent Hoppes innan den förs in i pipan. Dra bronsborsten fram och tillbaka i pipan men var noga med att hela borsten kommit ut ur mynningen innan du vänder och drar åt andra hållet . Det är viktigt för att inte skada själva pipan och pipans kröning, (mynning)!!
Dra cirka 10 till 12 drag fram och tillbaka i pipan med bronsborsten.

3. Torrdra nu pipan med en helt torr draglapp 1-3 gånger.

Klart.

Ska du göra ett längre uppehåll så olja in pipan med tex Break Free.

788-29-pelr004_big
Bild 19

Bly solvent från Shooters choice

Sedan kan man naturligtvis fylla på med en speciell:

Kopparlösande solvent och en blylösande solvent.
Man kan till exempel fortsätta enligt steg 1 till 3 med kopparlösare och följa efter med en mera specialiserad blylösare i pipan och med blylösaren utföra punkterna 1 till och med 3.
Men någonstans så får det kanske  vara nog.

1330-29-pecrs08
Bild 20

Shooters choice koppar solvent..

Bild 21

Så ser den ut kopparlösaren från Hoppes.

Personligen skjuter jag bara kopparplätterade kulor och gör oftast rent pipan senast ett par timmar efter skjutning, då funkar det bra med vanlig ren fotogen.
Men skulle jag vänta längre med min rengöring då är följande flödesschema att föredra.

1 För in i pipan Hoppes nr 9, använder bronsborste och har på detta sätt avlägsnat alla krutrester.

2 Använder Pro Shot Copper solvent, men det skulle gå lika bra med Hoppes kopparsolvent.

3 Drar torrt eller tillför olja vid längre uppehåll.

Finkalibrigt vapen i kaliber .22.

Naturligtvis utsätts dessa vapenpipor för samma föroreningar i form  av krutgaser, men kopparbelagda kulor förekommer inte. Men jag anser att man ska vara försiktig med en pipa i kaliber .22. Normalt räcker det att rengöra med vanlig fotogen, eller med Hoppes eller annan solvent om så behövs kanske minst en gång i månaden. Personligen gör jag rent min pipa efter varje skjutning.
Men viktigt är inte att bara göra rent, viktigt är också att tillför pipan tunn olja eller annat anti-rostmedel avsett för vapenpipor, gärna när ett något längre uppehåll sker, tex över jul och nyår, då är det lämpligt med en anti rostkur för vår vapenpipa.
Jag anser att man ska vara mycket försiktig med användning av bronsborste i dessa pipor, högst någon gång per år om så pipan kräver detta.

Inskjutning av en ny pipa.

För den lycklige ägaren av ett helt nytt vapen gäller ungefär samma förhållande som med en ny bil eller MC.
Alla behöver dom en form av inkörning, naturligtvis kan man skippa detta och låtsas som om det regnar, även när solen är uppe.
Men livslängden på pipan förkortas ganska mycket om INTE en inskjutning av pipan utföres.

Vad är inskjutning av en vapenpipa och varför gör man det?
Inskjutning av vapnets pipa gör man endast med helt nya pistoler eller revolvrar eller med en helt nyligen bytt pipa
Detta göres  för att skonsamt skjuta in en ny pipa tills kulorna inte längre lämnar mantelrester i vapnets pipa. (koppar/tombak).
Detta gör att rengörning i framtiden blir mycket lättare. Inskjutning/inkörning görs med vanliga kulor ( och vanliga vapenvårdsprodukter användes vid rengöring efter skjutning. Lämpliga lösningsmedel för användes vid rengöring av pipan.
Inskjutningen/inkörningen av pipan går till så att man skjuter ett skott, sedan rengör man pipan, detta upprepar man ett antal gånger.
Sedan ökar man antalet skott innan rengörning. När linnelapparna som kommer ut ur pipan utan eller med väldigt liten beläggning av grön eller blå färgning är inkörningen av vapnets pipa färdigt.

 

Bra exempel på en pipas inkörning/inskjutning
Börja med rengörning av pipan.
Ofta är nya vapen provskjutna efter tillverkning och innan leverans, men inte rengjorda..
Skjut sedan ett skott, rengör sedan pipan, upprepa denna  procedur minst tre gånger.
Skjut tre skott, rengör sedan pipan, upprepa detta tre gånger.
Skjut fem skott, rengör sedan pipan, upprepa detta fem gånger. inskjutningen/inkörningen av pipan är nu klar.
Om du i framtiden INTE tänker vara noga med din vapenvård av ditt vapen då är inkörningen av pipan inget du behöver bry dig om.

Effekten försvinner eller har ingen betydelse om du inte konturenligt vårdar ditt vapen.

Epilog
Du kanske undrar varför det kommer två artiklar om just vapenvård av vapnets pipa, med ett så kort mellanrum?
Anledningen var flera olika anledningar som enligt mig krävde en lite mera uttömmande artikel om just rengöring.
En bidragande orsak var den nya Bronsborsten som jag anser kommer att innebära en helt nytt förhållningsätt till just piprengöring, en djupdykning i innehållet i solvent var en annan viktig orsak.
Ta nu inte detta bokstavligt att jag dyker i solvent!

Det verkar finnas hur många varianter som det finns stjärnor på himmelen när det gäller vapenvård.
Jag har, tror jag, mött de flesta varianterna genom många års kontakt med vapen. Allt i från pedanten och till den som i stort sett aldrig rengör sitt vapen.
Men på något underligt sätt så kan man träffa på dessa varianter ute på våra skjutbanor, en del mycket nöjda en del mindre nöjda. I den senare kategorin återfinns alltid dom som visar upp en mycket förvånande min när ordet vapenvård förs på tal. Kan detta gälla mig??

Men låt mig till sist konstatera att det är min förhoppning att du som av skilda skäl har missat din vapenvård av pipan i synnerhet, ska ha kunnat få en tankeställare.

Tänk på att det du håller i handen/händerna i de flesta fall representerar ganska mycket pengar, pengar som kan försvinna delvis eller helt i ett dåligt skött vapen.
En lite mera driven handvapenhandlare kan med tekniska hjälpmedel konstatera om en pipa är OK eller ej.

Länk till JG jakt o vapen ( nya borsten + mycket bra saker för vapenvård) , finns i Göteborg.

Länk till vapenvårdsbutiken, har ett stort urval.

Arne Nohlberg  2013 10 29