Revolver och rebounder

En rebounder är kanske den mest viktiga delen eller en av de viktigaste delarna i en revolver, oavsett om det är en Smith & Wesson, eller en Manhurin revolver, så är detta enligt mitt sätt att se mekanismen, den enskilt viktigaste delen för en bra och en väl fungerande tryckmekanism, på en revolver.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Det är så mycket som kan gå fel här, dels dåligt rengjorda och smutsiga ytor, är en variabel. Dåligt bearbetade ytor är också mycket vanligt. Även om ”tidens tand” utför en viss polering av glidytorna för reboundern i revolverstommet.med tiden, så kan man utan tvekan påstå att en polering gör underverk med en dålig avtrycksmekanism, i DA mode.
I SA mode så är inte detta så viktigt, då är ett bra avtryck viktigt och detta har de flesta S&W revolvrar och även Manhurin revolvern redan i originalutförande
När det gäller konstruktionen av just rebounderns funktion, så skiljer sig S&W från tex en Manhurin revolver, på följande sätt.

Manhurins rebounder är lagrad med fyra små hjul mot den glidyta som upptar den högsta belastningen och ytorna som reboundern jobbar mot i stommet  är betydligt bättre än på en S&W revolver.
Jag skulle vilja påstå att en Manhurin MR 32 Match är den enda nästan helt färdiga revolvern när det gäller DA tryck på marknaden.
Vad jag menar med nästan är att ett helt nytt vapen sliter in sig efter ca 5000 skott, men denna inslitning går att fixa med polering på ett par timmar.

Reboundern är för de flesta skyttarna en doldis som det är besvärligt att både demontera och kanske framförallt montera igen, efter förättad rengöring av revolvermekanismen.

Rebounder S&W

Reboundern har ju som jag påtalade i ingressen flera mycket viktiga funktioner: i DA läge.

1 När vi drar avtryckaren bakåt, så pressar avtryckaren reboundern bakåt, rebounderfjädern pressas samman.

2 Hanen lyfts upp och reboundern pressas bakåt, handen rör sig för att vrida trumman till nästa patronläge.

3  Revolvertrummans spärr släpper och trumman frigöres.

4 Rebounder styr också helt upp det enda skyddet vi har om vi skulle tappa ett laddad revolver, den enda egentliga säkerhetsdetaljen på en hela revolver. Nämligen blockeringen av hanen. Hanuppfång,

5 Avtryckaren passerar upphaket mellan sear på hanen och avtryckaren. Pang där går skottet av.
Nu har vi skjutet av patronen och revolvern måste återställas inför nästa skott, den lagrade kraften i rebounderns fjäder, återställer nu mekanismen inför nästa skott, reboundern rör sig framåt. Viktigt är att komma ihåg, att även hanen återställs av rebounderns rörelse framåt.

6 Rebounderfjädern för nu som enda aktiv komponent i mekanismen, så återföres hela mekanismen till utgångsläge, och reboundern förs framåt, den sista lilla delen av rörelsen lyfter upp/frigör hanen en liten bit från utgångsläge, avfyrad revolver.
Den återgående rörelsen i mekanismen  efter att skott har avlossats, är helt beroende på rebounderfjäderns energi.

Allt är klart för nästa skott.

Jag har medvetet utelämnat indexeringsmekanismen i och med att den inte jobbar direkt  mot reboundern.

I SA läge, händer följande:

1 Med hjälp av hanen och avtryckaren så spänns reboundern upp och hanen spärras upp, klar för skjutning, pang där går skottet av..

2 Rebounderfjädern och reboundern  är nu den enda kraftkälla  som kan återställa mekanismen till utgångsläget, den för hanen tillbaka till dess ursprungsläge, den  återställer, avtryckare, hand och hanuppfång.

De flesta av oss vet ju redan att tillverkningen av våra S&W vapen inte sker med de största precisionen, S&W använder maskiner som var nya i slutet på artonhundratalet.
Jo det är sant.
Däremot vet  vi att trycket brukar ”rätta till sig” bli lite bättre efter 6 -8 000 avlossade patroner!.

Jag såg för inte så länge sedan ett program om just företaget Smith & Wesson  på Discovery, där man fick med en  kameras hjälp hänga med in i företagets produktion.
Under ganska många år mailade jag med en före detta vapensmed på S&W som tyvärr är borta i dag, även den kontakten bekräftade vad jag redan då visste, att det krav som vi tävlingsskyttar ställer på en revolver finns absolut inte med i tillverkarens specifikation.
Vi tävlingsskyttar ställer krav på vårt vapen som absolut inte finns angivna vid tillverkningen av vapnet!

Det finns en annan aspekt på detta, i vissa delar av Sverige så gäller allt skytte med revolver ska ske i SA mode, i andra delar av landet så gäller endast DA mode.

Personligen skjuter jag allt i DA mode och måste tillstå att  även för den som har tummar snabba som lärkvingar, så är nog ändå DA mode det absolut bästa sättet att skjuta revolver. Detta mode kräver då två saker, en bra åtgärdad/polerad mekanism och ganska mycket träning.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPå bilden en helt rå, obearbetat stomme till en S&W modell 16. Samtliga glidytor blir med tiden bättre, men en polering är att föredra, även på en ganska sliten revolver ger detta ett betydligt bättre DA tryck, både ett lättare tryck och ett mindre krispigt tryck.
Det är av mycket stort värde att den ”hylla” som reboundern vilar mot ska vara helt plan och utan den i original dåliga ytan.
Efter utjämning av ytan sker en polering.
Det är av stor vikt att så lite friktion som möjligt finns kvar, detta ger ett krav om hög ytfinisch.
OBS de dåliga ytornas beskaffenhet på bilden..

För ganska många år sedan träffade jag en av Sveriges bästa revolverskyttar med en Smith&Wesson modell 16. Han bad att få känna på min Modell 16 revolver, och utbrast då,  går det verkligen att få ett revolvertryck så bra i DA mode?
Min revolver ligger strax över 2 kilo, original gäller ca eller omkring 4,5 kilo avtryck i DA mode,.
Jag kände på den andres revolvern och upptäckte direkt att det fanns en ganska stor ”ås” i mekanismen.
En ås i avtrycksmekanismen med betydligt ökat motstånd vid avfyrning, dessutom ett av de allra krispigaste trycken i en revolver som  jag någonsin känt!
Vi beslöt att träffas några veckor senare, för en tryckförbättring på revolvern.
Vid en senare demontering visade det sig att så verkligen var fallet, denna revolver var en av de allra sämsta tryckmekanismer jag någonsin sett, idag är den helt OK..

 

s&w_32-2 019_artikel_rebounderHär är vi tillbaka till huvudrollsinnehavaren i artikel, reboundern, saknas på bild gör rebounderfjädren, men den kommer i nästa bild.
Jag vill stanna kvar lite i denna bild i A  Fel vinkel, tyvärr har man år efter år envisats med att ha en fel vinkel som kräver en betydligt starkare returfjäder i rebounder, denna starkare fjäder ger ett totalt högre avtrycksvikt i DA mode.
OBS de dåliga ytornas beskaffenhet. Reboundern är slipad med en ganska grov slipskiva, detta duger inte alls.
Till en Dremel finns det fina polerstift att köpa både på Clas Ohlsson och på Biltema, som polermedel (Autosol) kan man använda
beg_rev44Rätt vinkel ska vara Maximalt 20 grader inget mera, det går utmärkt att både fila och slipa ner denna vinkel.
När mekanismen går tillbaka så lyfts hanen en liten bit bakåt och just detta moment kan med originalvinkel gå ganska trögt på grund av fel vinkel.

s&w_32-2 020_artikel_rebounderHär ser vi återigen en Rebounder nu med returfjäder, denna fjäder är en fjäder med en ordentligt tröghet och följaktligen lite svår att både demontera och montera.
Samtliga ytor på förutom översidan på  reboundern ska poleras upp, samtliga ytor i stommet liksom i reboundern vilar mot, ska också avjämnas och poleras upp, även rebounderfjäder och uttaget i reboundern för fjädern ska poleras upp.
En Dremel med små slipstift för invändig polering och vanliga polerstift för alla andra ytor ger en hög finisch på alla ytor.

IMG_1545

På bilden en Dremel och olika polerstift, det finns speciell vax för polering av metall, men även Autosol duger fint till detta jobb..

revolver_sw-32-65Här ser själva locket som egentligen inte behöver vara i toppskickt när det gäller ytans beskaffenhet, reboundern vilar ju bara i sidled.
Men naturligtvis slipar eller polerar man bort det värsta ojämnheterna.
OBS de ytterst dåliga ytorna.

Manhurin MR 73 med kort sikte
Manhurin MR 73 med kort sikte

Så här ser det ut i en Manhurin MR 73 Match. Reboundern är försedd med fyra hjul för att röra sig med liten friktion.

OBS även tryckfjädern/bladfjäder för rebounder, fullt justerbar, mycket smart.

IMG_0509Specialtillverkad mejsel för att enkelt kunna montera och demontera rebounderfädern.

IMG_1538

IMG_1540Ungefär så här ser den ut klingan på den modifierade skruvmejsel för att lätt kunna demontera och montera reboundern.

Epilog

Vad som är ytterst viktigt är att förse reboundern med regelbundna rengöringar och sedan använder jag kronans vapenfett och rengör ca en gång per år. Detta är en fullt tillräcklig frekvens på rengöring.
Viktigaste åtgärder är följande:
1 att åtgärda den grova glidytan för reboundern  i revolverstommet.
2 Åtgärda och polera upp rebounderns tre sidor, botten sida+sida..
3 Polera upp hålet för rebounderfjädern.
4 Åtgärda vinkel på rebounder mot hanen. En förbättring här innebär att du kan minska på fjädertrycket på reboundern.
5 Till sist  om behov finnes byt ut fjädern för reboundern, eller korta av den men var noga med att testa att den verkligen har kraften kvar till att återställa mekanismen.
Det finns fjädrar i många olika hårdheter, men det finns också en möjlighet om man har klippt för mycket, att shimsa in fjädern genom att längst in i reboundern, lägga planbrickor, jag tror det går med M3 eller M4 planbrickor.
I detta läge är en Manhurin MR 32 Match oslagbara bara att skruva på en skruv!! Läs mera om Manhurin.

Tillsammans ger detta en märkbar förbättring och då speciellt i DA läge.

Arne Nohlberg 2013 11 26