Vapenlicenser i Västra Götaland

För drygt sex veckor sedan skrev jag ett brev till RPS, där jag ifrågasatte det som i dag gäller om du nekats vapenlicens.
Att vapnet under tiden överklagandet pågår ska förvaras i vapenskåp.
Detta anser jag strider mot Svensk lag
Man ska inte straffas två gånger för samma ”brott”, om nu någon kan kalla det brott att förnya en vapenlicens.
Jag beslöt att skriva ett brev till Rikspolischefen Bengt Svensson, här kommer brevet..

Rikspolischefen Bengt Svensson
Ärende 5 års licenser målskyttevapen.
Skövde 2013 11 29

Sedan ett år tillbaka har jag varit i kontakt med snart alla tänkbara myndigheter och även skickat mejl till RPS för snart 6 veckor sedan, men saknar fortfarande svar från RPS.
För drygt ett år sedan började polisen i Västra Götaland att införa nya ej publicerade regler vid förnyelse av femårslicenser för målskytte vapen.

Myndigheten lutade sig mot en skrivelse i 1934 års vapenlag där det angavs särskilda skäl, för att kunna få vapenlicens.
Denna skrivelse ”särskilda skäl” tillkom då antalet fickpistoler ökade betänkligt i Sverige och folk i Norra delen av Sverige började beväpna sig, (kommunister).

Sedan har denna olyckliga skrivelse tolkats under många år på ett helt annat sätt än vad polisen i Västra Götaland gör just nu.

Låt mig ge dig ett par exempel. Polisen i Göteborg har infört ett hemligt regelverk, ja man nekar till att informera oss målskyttar vad som gäller, vid förnyelse av vapenlicens, till råga på allt elände så har man infört dessa regler retroaktivt!!

När då inte vapenlicens kravet godkänns så överklagar de allra flesta vapenägare till förvaltningsrätten där det i dag lär ligga minst ett hundratal ärenden om just vapenlicens. Samma sak gäller nästa instans kammarrätten.
Under tiden som dessa överklagande behandlats, tar ibland mycket lång tid, förhindras vi att använda våra vapen, vi tappar i träning och har ett vapen som kanske kostar 30 000 kronor som är infrysta i vapenskåpet!

Detta förfarande anser jag strider mot Svensk lag, att vi straffas två gånger för samma sak!
Självklart ska detta vara så att vapnet ska kunna användas tills sista instans har sagt sitt.

För oss boende i Västra Götaland så framstår detta märkliga agerande från polisens sida som mycket konstigt, i länet har det under detta år varit 55 skjutningar med illegala vapen, åtta människor är dödade, detta borde då resultera i en extrem satsning av polisen för att trygga de boende i staden.

Men istället har polisen nyanställt åtskilliga handläggare med en enda uppgift att sabotera Svensk Pistolskyttesport.
Dessutom så tappar de flesta målskyttar helt förtroende för polisens agerande, vad exakt förväntar man sig vinna på dessa åtgärder?
Vad förväntar man sig kunna påverka?
Vi vet ju att antalet legala stulna vapen i händerna på kriminella människor är nästan noll!!
M V H
Arne Nohlberg Frilansande vapenskribent.

RPS har svarat nu, alltid via telefon och aldrig via mail, ärendet är skickat till avdelning för polismål, där en åklagare ser över om polisen i Göteborg har gjort något fel..