Uppdrag granskning på SVT informeras om våra licensproblem.

Skickat till TV programmet. Uppdrag Granskning i dag som ovan. I och med att polisen är en myndighet verkar det vara svårt att komma åt dom. I min värld ska polisen se till att lagen efterlevs och inte stifta egna lagar och tolkningar efter eget bevåg, så som har skett i Västra Götaland och delvis i Skåne och till viss del i Norrbotten, där polismästaren krävde in vapnet för skrotning!! Jo det är sant, ägaren ringde mig och var nästan färdig att ta till lipen.!!

Jag måste tillstå att jag är förvånad över att en myndighet som Polisen i Västra Götaland kommer undan med vad som sker.
Jag har kontaktat de flesta instanser, Beatrice Ask, JO, Lagutskottet, RPS, Rikspolischefen, Uppdrag granskning ( ganska nyss) Pistolskytteförbundet, samtliga allianspartier i riksdagen, osv listan kunde göras mycket längre,  men jag möts bara av jasså sägare!!
Ingen verkar vilja ta tag i det här! Varför???
Hur är det med demokratin i Sverige när inte ens myndigheter svarar på seriöst ställda frågor?

Det inger mig en stor oro, hur är vårt rättssystem uppbyggt?
Ska inte Polisen övervaka att lagar efterföljs?
Ska polisen stifta egna lagar?
Vad ska då lagrådet ha för funktion?
Jag vågar påstå att detta är ett bevis på att rättvisan i landet Sverige inte är vad den har varit.
De flesta myndigheter verkar inte ens vilja svara, på konkreta frågor

Här kommer mitt brev till uppdrag granskning :

Skövde 2013 12 03
Uppdrag granskning.

Ärende Myndighetsmissbruk vid licensering av målskytte vapen.

Undertecknad har under många år tagit del av TV programmet och detta med stor behållning.
Mitt fall är ett problem som verkligen berör ett stort antal människor, många tusen och som på ett mycket markant sätt förändrar livet för dessa människor.
Att det också ingår ett mycket markant myndighetsmissbruk gör inte problemen mindre.

Jag har under minst ett år slagits på barriärerna för att kunna styra upp detta rättshaveri mot en laglydig grupp av människor, men det verkar som om en myndighet inte kan ens misstänkas göra fel!
Men låt mig börja med ett exempel som väl belyser vad som sker och vari polismyndighetens misstagen består och hur vi drabbas och hur detta gestaltar sig.

Exempel. Var och en vet ju att körkortet måste förnyas med ett visst antal år i mellanåt, du får en avi och skickar in ett nytt kort och väntar på en kallelse att ditt nya körkort har kommit.
Körkortet aviseras och du åker för att hämta detta.
Väl framme så ber kassörskan att få det gamla körkortet och makulerar detta.
Du förväntar dig naturligtvis att få det nya körkortet, när kassörskan frågar.

Hur många mil har du kört detta år? Du drar till med ca 1500 mil, då svarar kassörskan att detta räcker inte, du får inget nytt körkort.

Du frågar då hur många mil måste jag köra??

Var finns denna regel om antal mil?

Kassörskan svarar, det kan jag inte tala om!!

Du får istället veta att du inte får ta bilen tillbaka hem, för du har ju inget körkort nu!
Du får be någon ta hem bilen och åka buss eller taxi hem.
Väl hemma så tar du kontakt med körkorts utfärdaren och efterfrågar vad du nu ska göra, jo du måste antingen i framtiden avstå ditt körkort eller så måste du återigen börja övningsköra med bil.

Då frågar du när infördes dessa retroaktiva regler?
Men du får inget svar, du står där med din bil, som du inte får köra.
Du har överklagat till förvaltningsrätten, men du vet det kommer att ta lång tid för före dig ligger hundratals, kanske tusentals ärenden med samma innebörd, före ditt mål..

Skulle någon boende i en rättsstat som Sverige utger sig för att vara, acceptera detta??

Svaret är definitivt NEJ.

Men detta sker varenda dag i vårt land och byter vi ut körkortet mot målskytte vapen licenser, så stämmer detta förfarande, nästan helt perfekt.
Var femte år tvingas vi söka om våra vapenlicenser, detta för att skyttar som inte längre är aktiva ska inte få ha kvar sina vapen, detta förfarande har fungerar perfekt i många år.
Därav så krävs en skytteaktivitet och ett ganska svårt prov i skjutskicklighet för att återigen ges förtroende med vapenlicens för målskyttevapen i ytterligare fem år.
Detta har fungerat i många år utan några problem.
För drygt ett och ett halvt år sedan så började polisen i Göteborg att tolka en skrivning som varit med sen 1934 års vapenlag.
Där man då angav ordalydelsen ”särskilda skäl” som skäl för vapenlicens.

Denna text i vapenlagen tillkom för att stävja alla de små fickpistoler som plötsligt dök upp i Sverige, det fanns även kommunistiska fraktioner i Norrbotten som började beväpna sig.

Under snart 80 år har inte denna skrivning påverkat ansökningarna i någon negativ riktning, utan normaltiden för att förnya en licens har varit allt från någon vecka upp till max en månad.

Nu börjar polismyndigheten i GBG tolka lagen på ett sätt som inte har skett på över 80 år och anser att skrivelsen ”särskild skäl” ger polismyndigheten rätt att kräva i stort sett vad som helst och att införa retroaktiva regler och krav på den sökande. Allt detta saknas helt i vapenlagen!
Polisens nya regelverk, som saknar allt stöd i vapenlagen införes retroaktivt och regelverket i sin helhet delges inte den sökande.
Oftast tar ett licensförfarande många månader och under tiden så går oftast den gamla vapenlicensen ut och vapenägaren tvingas nu låsa in sitt vapen i vapenskåpet och inte använda det!

Även detta strider ju mot Svensk lag, innan det sista ordet är sagt från överklagningarna i Förvaltningsrätten och i Kammarrätten så ska ju inte vapnet behöva låsas in utan ska kunna användas precis som vanligt, den enskilde skytten kan ju inte belastas för att myndigheten använder egna tillämpningar av vapenlagen och genom eget förfarande försenar tiden för licensansökan.

Naturligtvis skulle polisen om det nu ansågs motiverat att ändra i vapenlagen, gått till lagrådet och begärt att vissa ändringar skulle ske, förankrat detta i alla remissinstanser och alla skulle veta vad som gäller. Idag kör man med en hemligt agenda med retroaktivt tillämpade regler, som på ett mycket markant sätt påverkar vardagen för många sportskyttar.
Dessa människor som jag utan tvekan vågar utnämna till Sveriges med laglydiga människor, vet att minst tänkbara problem med polismyndigheten leder till indragna vapenlicenser!

Dessa relaterade problem ska ses i samband med vad som händer i Göteborg, med minst 55 kriminella skjutningar med illegala vapen i år och ett flertal dödade människor.

Jag tror stenhårt på att vi måste få publicitet för vårt problem, det är av största vikt.
År 2015 ska det vara en gemensam polisorganisation över hela Sverige, får vi då med oss detta för sportskyttet så hämmande regelverk som polisen i Västra Götaland har startat upp så sprider sig denna för oss sportskyttar illavarslande bedömningen, över hela Sverige, med frågan vem ska ha rätt att ha vapen!

Men istället för att lägga allt krut på att stävja dessa tragiska händelser, anställer man mera folk på tillståndskontoret för vapenlicenser och förser förvaltningsrätten och kammarrätten med en kraftigt ökande belastning.
Vad förväntar man sig vinna på detta förfarande??

Det finns bara någon promille med stulna vapen i kriminella kretsar och då oftast gevär.

Det ryktas om en gammal åklagare ( Barbro Jönsson ??) som verkar hata vapen som skulle vara idésprutan bakom vad som nu sker??

Arne Nohlberg Frilansande vapenskribent och en och mångårig tävlingsskytt

arne@nohlberg.com