Bergmann. Ytterligare ett historiskt vapen.

Theodor Bergmann var en tysk affärsman , som själv var med och utvecklade och involverades i utvecklingen av de för den tiden ( i slutet på 1800 talet och i början på 1900 talet) ovanliga halvautomatiska handeldvapen.
Man kan med stor säkerhet se att utveckligen och uppfinningen av kulsprutan ligger som grund i de flesta halvautomatiska vapen. Detta tyska vapen är inget undantag.
Men det är trevligt att det användes under första världskriget och fram till år 1946  i den Danska armen.

bergmann7Denna Tyska uppfinnare av Bergmann pistolen, Theodor Bergmann, levde mellan 1850 och till 1931.
Theodor Bergmann (21 maj, 1850  född i Sailauf – död den 23 mars 1931 i Gaggenau i Tyskland )
Theodor var en Tysk  affärsman och industrialist kanske bäst ihågkommen för de olika revolutionära skjutvapen hans bolag släppt men han var engagerad i många olika projekt.

Liksom många dåtida affärsmän och entreprenörer var  hans verksamhet mest  inriktad på cyklar och den då alltmera omtalade bilen.

Vapen var egentligen inte  Bergmann primära fokus, men kategorin vapen var en av hans många olika intresseinriktningar, vilket var en anledningen till att de flesta av hans pistoler tillverkades på licens när de skapades.

Theodor Bergmann var också verksam i utvecklingen av dåtidens stora tekniska genombrott bilen, men han sålde sin bilutveckling  till Carl Benz (Mercedes)  år 1910.

Bergmann13

Den första automatiska pistol Bergmann pistolen tillverkades av bröderna Clair som arbetade  i Saint-Étienne i  Frankrike, då använder man det  nyligen utvecklade rökfritt krutet, skapat av Paul Vieille år 1884.

Den första Bergmann pistolen som verkligen tillverkas i ett betydande antal, ritades av en österrikisk konstruktör, Joseph Laumann, och tillverkas av  av Österikes vapenfabrik Steyr  år  1892.
Vapnet  kallades Schönberger-Laumann och blev en omedelbar succé. ÖVF tillverkade senare även Mannlicher vapen.

År 1893 var Borchardt och Bergmann första pistoler klara att introduceras på  den europeiska marknaden.
Samma företag konstruerade sedemera också  Borchardt Luger välkänd i Europa som en av de mest berömda pistoler under denna tid.
Den pistolen som Borchardt utvecklades blev så småningom känd som  Borchardt Luger och sedan  enbart Luger eller Parabellum och blev en av de mest kända pistoler i världen.

En ny Bergmann pistol patenterades varje år:

 • Bergmann 1893 Bergmann 1893
 • Bergmann 1894 Bergmann 1894
 • Bergmann 1895 Bergmann 1895
 • Bergmann 1896 Bergmann 1896
 • Bergmann 1897 aka Bergmann Pieper Bergmann 1897 aka Bergmann Pieper
 • Bergmann 1898 Bergmann 1898
 • Bergmann 1899 Bergmann 1899
 • Bergmann 1901 aka Bergmann Simplex Bergmann 1901 aka Bergmann Simplex
 • Bergmann Mars Bergmann Mars
 • Bergmann 1905 Bergmann 1905
 • Bergmann 1908 aka Bergmann-Bayard 1908 Bergmann 1908 aka Bergmann-Bayard 1908
 • Bergmann 1910 aka Bergmann-Bayard 1910 Bergmann 1910 aka Bergmann-Bayard 1910
 • Bergmann 1910/21 aka Bergmann-Bayard 1910/21 Bergmann 1910-1921 aka Bergmann-Bayard 1910-1921

Bergmann ritade också Bergmann MG15 nA Gun en LMG

bergmann5Bergmann pistolen

Redan år  1894 visade  han upp en halvautomatisk pistol , designad för Bergmann av designern Louis Schmeisser .
Denna pistol, tillsammans med ett antal senare modeller, var verkligen HiTec på den tiden. Men omkring år 1903 visar Bergmann för marknaden upp en helt ny pistol, med en rekyldriven mekanism som grundade sig på kulsprutans mekanism och funktion.

Detta är viktigt att veta att de allra flesta av våra halvautomatiska vapnen har sitt ursprung i just kulsprutan. Designad av samma Louis Schmeisser
.
Denna nya  Bergmann modell 1903 års  pistol , även kallad Bergmann ”Mars” , var kamrad för en kaliber ( som var ganska vanlig på den tiden 9×23 mm), som också  kallas 9×23 ​​Bergmann .
Men pistolen gjordes i flera olika kaliber.

bergman6
Sedan den Spanska militären testat denna pistol och beslöt inhandla flera tusen pistoler år 1905.
I Spaningen blev kalibern känd som 9mm Largo.
På grund av den mycket begränsade produktionskapaciteten i Bergmanns eget bolag och beroende på dåliga underleverantörer förlade han all  produktionen till det belgiska bolaget Societe Anonyme Anciens Establissments Pieper ( AEP ) , som sålde sina egna vapen enligt varumärkes ” Bayard .
År 1908 producerade Pieper en uppdaterad version av pistolen , känd som Bergmann Bayard modell 1908 pistol , och 1910 kom den definitiva versionen av detta vapen, den pistolen som kallas Bergmann Bayard modell 1910.
Denna modell 1910 pistol antogs också av Danska staten , och flera tusen av dessa pistoler byggdes av Pieper för danska armén före utbrottet av WW1 .
Bergmann10

En något modernare variant av Bergmann pistolen, denna utvecklades med hjälp av Pieper i Herstal från Liège
Efter starten av WW1, har produktionen av denna pistol blivit stoppad på grund av ockupationen av Belgien, och produktionen återupptogs aldrig efter krigets slut..
Efter första världskriget, beordrade danska regeringen att flera tusen av dessa vapen, ska byggas om och moderniseras och år 1921 var alla danska pistoler fortfarande i tjänst och hade uppdaterats till standard modell 1910-1921 , och fanns kvar i Danska krigsmakten fram till år 1946 .

Bergmann Bayard modell 1910 pistol är en kort rekyl drivs vapen .
Den använder kort rekyl system där en separat låsning i form av en bult låser upp slutstycket, den separat bulten är lagrad  inne i slutstyckets förlängning. Bulten skjuter ut från pipans  förlängning baktill, och har två runda vred för manuell indragning. Bult låsning uppnås genom ett vertikalt glidblock , som är beläget i pipans förlängningen .
I det främre läget av de rörliga delarna , där låsblocket tvingas uppåt genomuttaget i ramen, och griper in i uttaget gjort på undersidan .
Detta är vad jag kan om denna pistol, men jag tyckte ändå att den försvarade sin plats i en artikel..

bergmann3
Magasinet  ligger framför varbygeln . Magasinets utkastaren  är placerad i varbygeln , på dess framsida .

Bergmann11

Avtryckaren är  av enkelverkande typ , med synlig  hammare och en manuell säkring , som ligger till vänster om hammaren . För att aktivera säkerhetsystemet , måste denna spak vridas upp och framåt .

bergman-piper1Pieper i Herstal från Liège var med och utvecklade denna modell av Bergmann pistolen.

Bergmann modell 1910 tillverkad av Pieper i Herstal från Liège för den danska armén. Under första världskriget var företaget under okupation av den tyska armén.
Att just denna pistol har använts av  en tysk, är dokumenterat genom stämpel på greppremmen..
Den danska armen fördrog grepp i trä.

bergman-pieper4Här tycker jag att man kan se vissa likheter med den Tyska Lugerpistolen.
Under dess användning under första världskriget har inte pistolen varit förvarad på rätt sätt och viss gropfrätning är synlig i materialet.

bergman-pieper_1910Årsmodell 1910 Bergman pistol
Pistolen fungerar ordentligt och det är en sällsynt variant, en överlevare av kriget.
Vapnen betingar i dag  höga och mycket höga  priser i samlarkretsar..
Här ser man tydligen släktskapet med Luger pistolen.

bergman-pieper-sakHär kan vi se säkringen på Bergman pistolen.
Jag måste tillstå att jag inte kan så mycket om denna pistol, men jag tycker mig kunna se ett släktskap med den gamla Tyska Lugern. Vilket sedemera bekräftades vid insamlingen av data om Bergmann pistolen
Detta och tillgången till bilder avgjorde valet av vapen.

Arne Nohlberg 2013 12 07