Benelli MP 90 WC ,tryckmekanism.

Funktionen principen och underhållet.

 • Benelli’s tryckmekanism är ganska konventionellt tillverkad. Eller med lite mera alldagliga ord, ” det är inget nytt under solen”.Detta är en enstegsmekanism, detta innebär att hanen är spärrad av Sear, denna typ av mekanism kräver fina upphaksytor, men är dessa ytor av bra beskaffenhet
  så fungerar den utmärkt och är lätt att justera in..
  Lätt att förstå principen.
 • Detta förundrar mig som gammal tekniker och konstruktör, att egentligen har inget hänt  med avtrycksmekanismer, mera än kosmetiska förändringar under de senaste 30 – 40 åren.Med få undantag tex Morinis nya tryck, på CM 22 experttryck.En tryckmekanism skulle med de kunskaper vi har i dag, kunna gestalta sig på ett helt annorlunda sätt, med ett annat materialval.

  Var finns tex kullager i konstruktionerna? Jo jag har sett detta på en enda pistol, Morini 162 MI och numera på Morini CM 22 elit!

  Detta är den enda tillverkaren som har under många år presenterat en form av utveckling, när det gäller tryckmekanism.
  Är detta att betrakta som ”upp to date” , Benellis tryck?
  Att låta två slipade ytors beskaffenhet utgöra kvalitet på trycket?
  Ja det finns många frågeställningar.
  Men min personliga uppfattning är att det är en pressad industri, vapenindustrin.
  Det finns inte plats inom de ekonomiska ramar som allt för ofta styr, att utveckla vapen i den takt som borde vara nödvändigt.

 • Tyvärr ger detta konservativa sätt att överleva, oftast en osäker framtid.
 • Detta med tryckmekanism framkommen ur den ” gamla skolan” är inget unikt för just   Benelli, tyvärr finns nästan alla tillverkare av vapen kvar i samma gamla klass.
 • Benelli’s tryckmekanism har något i dag ganska unikt genom att det finns en säkring åtkomlig på båda sidor av pistolen.
  Anledningen är förmodligen att något land som pistolen exporteras till kräver detta arrangemang. ( gäller ej svenska pistoler).
  För oss svenskar är ju denna säkring av föga värde, vi har i stället andra problem som licensproblem i Västra Götaland.

Tryckmekanism För att justera in trycket är det nödvändigt att demontera tryckmekanismen ut ur pistolen.
Detta är föredömligt lätt att utföra, mekanismen är låst med två stålstift.
Dessa stift kan demonteras för hand utan drivdorn.

OBS Om du inte är kunnig och känner dig osäker, avstå då alla justeringar och lämna över detta till någon som verkligen kan, ett vapen kräver att alla ingrepp utföres på ett fackmannamässigt sätt, för att bibehålla en hög säkerhet! OBS

 1. Tryckmekanismen fig 1 Följande låsskruvar finnes för justerskruvarna:

  Fig 1
  Fig 1

Skruv ( H) är låsskruv för skruv ( F ) som är förtryckets längd och hammaren’s upphak. OBS varningarna senare i artikel om denna justering. Skruv ( E ) är låsskruv för justerskruv ( C ) som är tryckpunktens karaktär. Se figur 2

benelli_11
Figur 2

Tryckmekanismen   fig 2 och 3 OBS indikering

benelli_13
Figur 3

Mycket viktigt att observera! Justerskruv F justerar längden på förtrycket, men denna justering påverkar också i högsta grad upphaket av mekanismen.
Med andra ord så kan en feljustering förvandla ditt halvautomatiska vapen till en kulspruta.

Det är av mycket stor vikt att aldrig justera ut skruv F helt ut mot de linjer som anger maximal justering, lämna gärna kvar någon eller några millimeter tills du når ut till begränsningslinjerna.

Figur 4

Figur 4 visar typiska upphaksytor, med ett bra överlapp mellan ytorna. Allt för många skruvare har missat betydelsen av att ha ett bra och SÄKERT upphak.
Man prutar på upphaket storlek för att få till ett kort förtryck.

Ett normalt upphak är minst 1,5 mm gärna lite mera, man lurar sig oftast genom att minska förtryckets längd anser man sig få ett bättre förtryck, men samtidigt så minskar man
upphakets storlek, till slut har pistolen blivit en kulsprutepistol!!! Se figur 4 angående upphak.

Men man glömmer bort för att man oftast inte ser, att upphaket storlek minskar i samma takt som förtryckets längd minskar.
Till slut har vi förvandlat vårt vapen  från en halvautomatisk pistol till en kulspruta!!

Varje gång slutstycket pressas bakåt, så sker inte bara en frammatning av nästa patron, i en förfärlig hastighet så återställer slutstycket hanen så att ett upphak sker mellan SEAR och HANE.
Finns det då bara kanske någon millimeter kvar av upphaksytorna , så belastas dessa ytor mycket hårt och oftast skadas ytorna och byte av sear och hane återstår.
Absolut minsta upphak är 1,5 mm, gärna mera.
Just nu har jag testskjutet min Morini Expert under hela åren 2013 med drygt 2 mm upphak, fungerar perfekt! Läs mera om detta upphak och om automateld!!.

 

benelli_10
Figur 5
benelli14
Figur 6

Tryckmekanismen  fig 4   Skruv ( A ) är justering av förtryckets vikt ( första delen av avtryckarens rörelse).

Förtryckets vikt  ökar genom medurs vridning och vise versa.

Skruv ( B ) är den inre justerskruven  i justerskruv ( C ), ( se fig 3 och 4 ) med denna skruv justeras vikten på sluttrycket, medurs ger högre tryck och vise versa.

Skruv ( C ) är tryckpunkt justering. Medurs ger en mjukare   och längre tryckpunkt och   moturs ger en kortare och mer av karaktären ” det brister en sträng”
.
OBS justerskruv ( C ) är låst med låsskruv ( E ) fig 2 Är du inte säker avstå från denna justering!

benelli_79
Figur 7
benelli_80
Figur 8
benelli_78
Figur 9

Skruv ( D ) är en justerskruv för avtryckarestopp. OBS att ett visst spel (glapp) måste finnas här.! Principen för tryckmekanismen.

De olika delarnas namn
1 slagfjäder hane eller hammare
2 stötstång slagfjäder hane eller hammare
3 hane hammare
4 sear eller försvenskat tryckfördelare
5 avtrycksbrygga
6 avtryckare
7 returfjäder avtrycksbrygga

Till höger om avtrycksbryggan är de två fjädrarna för tryckjusteringen B, C och A.
OBS att del 4 och 5 sitter i hop med ett stålstift.

Med en laddad osäkrad pistol händer följande:
Vi drar sakta avtryckaren mot oss, ett litet spel ( glapp tas upp) fortfarande är hanen upphakad av sear-vi  fortsätter att dra avtryckaren,
nu möter avtrycksbryggan förtryckets  fjädern för justerskruv ( A ), denna fjäder börjar nu komprimeras i nästa steg når vi början på sluttrycket, vi har nu ca  0,7 kilo i avtryckaren,
( beroende på inställning av skruv ( A )
nu adderas förtrycket och sluttrycket, vi börjar att närma oss tryckpunkten, samtidigt har upphaksytorna mellan sear och hane minskat-
Nu når vi sluttrycket och tryckpunkten, sear släpper sitt grepp om hanen och skottet går av. PANG. Inställning av tryck

 1. Börja alltid med ett väl rengjort tryckmekanism och lossa sedan skruv ( D ) avtryckarestopp minst ett par varv.
 2. Ställ in avtryckarens läge, avtryckare fingret ska vara 90 grader mot avtryckaren, gör detta med skruv ( F ) obs låsskruv ( H ) måste lossas först. Varning överskrid aldrig markerade linjer på avtryckare huset, du kan allvarligt äventyra säkerheten.
 3. Ställ in förtrycket på skruv ( A ) till önskat värde, detta är också en finjustering på sluttryck. OBS att Förtryck och sluttryck adderas tillsammans.OBS Normalvärde förtryck är runt 0,6 – 07 kilo, men kan mycket väl ligga på ett så lågt värde som 0,3 kilo. Medurs ökar trycket och vise versa.
 4. Ställ in sluttrycket med skruv ( B ) som är den inre justerskruven i justerskruv ( C ). Ett tryck strax över 1,0 kilo för en .22 kaliber pistol. Medurs ökar trycket och vise versa.
 5. Tryckpunkten ska nu justeras in på skruv ( C ). Moturs ger en mjukare tryckpunkt och medurs mera en karaktär på tryckpunkten att en sträng brister, Justera i mycket små steg. Tänk på att denna justering även påverkar sluttrycket. Kontrollera sluttrycket igen. Tips gör gärna en markering på denna skruv med tex en tuchpenna, vrid sedan max ett kvartsvarv varje justering, skriv gärna upp på ett papper hur mycket du har justerat och åt vilket håll du har vridit skruven. Så kan du alltid komma tillbaka till utgångsläget.
 6. Nu till sist justerar vi in avtryckarestopp, med skruv ( D ), tänk på att inte lägga denna justering för hårt. Skruva in skruv ( D ) så att det INTE går att lösa ut avtryckaren, spänn upp hanen, dra i avtryckaren och skruva mycket sakta skruv ( D ) moturs tills hanen löser, försätt sedan att vrida denna skruv minst ett kvarts varv till. Nu är justeringen klar.Rengöring av Tryckmekanism Detta låter för den oinvigde som något mycket komplicerat, men behöver inte vara så svårt och ändå kan vi göra en riktigt bra rengöring.
  Börja med att demontera tryckhuset ut ur pistolen.Jag använder fotogen typ Statoil blå eller OK fotogen, anledningen till denna användning är att just lysfotogen innehåller lite olja.

  Att denna fotogen dessutom är ett förträffligt rengöringsmedel, ett medel som är relativt harmlöst och inte luktar i hela huset, är ytterligare ett plus..

  Du kan själv bestämma vilken oljemängd du vill ha i din tvättväska, fotogen blandar sig med de flesta oljor på marknaden.

  Men ändå ska fotogen som alla andra lösningsmedel behandlas med stor respekt, använd plasthandskar och sörj för god ventilation.

  Håll barn borta från dessa lösningsmedel. Läs  mera om rengöring Fotogen ska samlas upp och lämnas som miljöfarligt avfall för destruktion, ska absolut INTE tömmas i avlopp!

  Jag har en liten burk som jag lägger ner tryckmekanismen som ska rengöras, beroende smutsighet kan jag få aktivera rengöringen med en liten pensel eller en tandborste för att få rent.

  OBS använd inte din egen tandborste!

  Därefter blåser jag rent med tryckluft.

  Det är absolut inget krav att ha tryckluft, rengör noga och låt sedan trycket lufttorka.

  Eller köp en flaska tryckluft på burk. Enklast är att kunna lägga tryckmekanism i ett fotogenbad någon timme.

  Därefter aktivera med en borste eller pensel, för att sedan låta torka eller blåsa rent.

  Efter torkningen ger fotogen en tunn oljehinna kvar på all ingående delar.

  Du kan också ha två olika fotogenflaskor, en för allmän rengöring och en för enbart tryckrengöring.

  Den som är för tryckrengöring kan du procenta i lite extra olja tex vanlig symaskins olja eller en annan tunn olja, tex Break Free.

  De flesta oljorna blandar sig fint med fotogen.

  Hur  jag smörjer in trycket, jag använder en liten plastpåse och  en synål, lägger en droppe olja på plastpåsen. (denna droppe räcker oftast till hela trycket) för sedan med hjälp av nålen på oljan där den behövs.Läs mera om rengöring av pistoler.

  Epilog  En helt normal tryckmekanism, säkring saknas på de flesta Svensk sålda pistoler och det är ju inget vi behöver i vår verksamhet.Relativt snygga bearbetade ytor i tryckmekanismen.
  Lätt att ställa in.

  Kanske ett minus för att behöva demontera tryckmekanismen ur pistolen, för att justera in den!
  Men fördelen är att det är lätt att rengöra trycket med tex ultraljudstvätt.
  Finns en risk med att minska upphaket så att pistolen i sämsta  fall kan förvandlas till en kulspruta, se upp med detta!

  Annars en enkel, trevligt lätt förståelig tryckmekanism, enkel att ställa in, lätt att underhålla.

Copyright Arne   Nohlberg 2004 10 Rev 2013 12 rev 2016 07

Reservdelar Anders Örebro  anders@benelli.se