Dillon. SD. små modifieringar + film om laddning.

Jag har under många år använt en Dillon Square Deal laddpress och är mycket nöjd med både pressen och med resultatet av laddningen.
Visst hittade jag en del detaljer på pressen  som kunde har tillverkats bättre, men en kontakt med Dillon
rättade till en del misstag som jag anser original pressen var utrustad med.
Detta är inga stora genomgripande förändringar, men de innebär att det vardagliga umgänget med pressen blir både lättare och säkrare.
När det gäller just säkerhet så måste man veta att det kritiska momentet och hanteringen är tveklöst hantering av tändhattar, vi har haft ett par olyckor med skador på handhavare som följd, låt oss gemensamt hålla nere skadefrekvensen med alla till buds stående medel.

SDB_cat_shotDillon SD laddpress något extrautrustad, på bild finns en extra option bricka för kulor.
Jag laddar bara pistolammunition numera och behöver ingen annan laddpress än en Square Deal (SD) laddpress.
den är lagom stor och relativt snabb och lätt att hantera, förr var ju många skyttar tvungna att välja en större press för att kaliber 7,65 ingick i en pistol.
Dels har nästan kaliber 7,65 helt försvunnet och dels går det att ladda i denna press även denna kaliber.
Men trots att denna press är en av de absolut bästa på marknaden så finns det små förbättringar och några  små förändringar att göra.

Läs mera om Dillonpressen

IMG_1720Detta är den så kallade tändhattsbrickorna eller, de delar som användes för att dels vända på tändhattarna så att alla är åt samma håll, dels för att kunna plocka med pic up som finns längre ner på sidan .

IMG_1723Varje gång man använder denna utmärkta platta för att vända på tändhattarna så läggs lite explosivt damm av från tändhattarna, därav så är det noga att göra rent denna bricka med jämna mellanrum, här är annars en stor risk för en tändhattsexplodering.
Risken uppstår genom en stort flöde av tändhattar genom dessa brickor, små partiklar från tändhattarna samlas och syns inte för blotta ögat, kan utlösas genom statisk elektricitet! VARNING.
Risken inhiberas eller minimeras genom regelbunden rengöring av de båda brickorna, lämpligen med fotogen eller annat bra lösningsmedel.
Så här fungerar denna bricka: Tändhattarna hälls försiktigt i den mönstrade brickan, denna skakas sedan försiktigt så att alla eller nästan alla tändhattar ligger upp och ner, med den släta brickans hjälp vänds tändhattarna och skulle någon ligga fel går det bra att vända tändhatten med pic up,en. Se bild nedanför.
Iakta alltid stor försiktighet vid detta moment använd alltid skyddsglasögon vid all laddning!

Laddar pressen med tändhattar, film.

 

IMG_1715Om denna fantastiska finjustering av krutmängd har jag skrivit en separat artikel, nu har jag testat denna förbättring i många år och jag har även delgivit Dillon denna detalj som numera återfinnes i Dillons produktion. Läs mera om Mikroinställning av krutmängd.

IMG_1717För att uppnå en hög precision är det av stor vikt att tex INTE laddningen av krut ökar eller minskar, med andra ord ska man försöka att uppnå i krutdoseraren (på bild ovanför) ungefär samma tryck av krut i doseraren när man laddar..
Detta kan till stor del efterkommas genom att inte variera krutmängden inom stora gränser. Därav de två strecken på behållaren.
Lika viktigt är det att veta vilket krut man använder, här visas en enkel metod med en liten bit av en plastflik, påsatt med tape på glaset till krutbehållaren.
Jag har också alltid en fusklapp vid sidan av pressen där jag skriver ner den inställning av krutmängd som pressen är inställd på.

IMG_1719Till sist vill jag slå ett slag för säkerheten, det absolut största anledningen till en laddningsolycka är tveklöst hanteringen av tändhattar. Krut är egentligen ganska harmlöst, men detta gäller inte tändhattar som är mycket känslig för tex slag eller annan felbehandling.
Det röret som användes som pick up rör för tändhattar har ett ytterrör av aluminium, detta har jag ansett som en liten men ändå svaghet, vid en explodering  av 100 tändhattar så genererar detta en ganska stor kraft, Håller man då pick up röret i handen så kan det ge ganska stora skador på handens mjukdelar, jag har därför förstärkt detta rör med ett ganska tjockt rör som är limmat på plats just där jag håller handen.
Teorin bakom detta är att motståndets minsta lag gäller att exploderingen ska kunna expandera ut i rörets förlängningar eller i den del av pic,up en som fortfarande är tunnväggig.

Epilog

Det är av stor vikt att bibehålla och ständigt se till att hålla en hög säkerhet vid all laddning av ammunition. Jag kan riktigt se hur våra myndigheter skulle ta åt sig en olycka och kräva ett totalförbud mot handladdning av ammunition, därför måste vi med klor och näbbar försvara denna rättighet och bäst gör vi detta genom att hålla en högsäkerhet och aldrig någon gång åsidosätta denna säkerhet.
Det var därför med stor förvåning jag läste sista numret av NP där man konstruerade en tändhattsmatare med en massageapparat, inte ett ord fanns med i denna artikel om säkerhet om statisk elektricitet och andra direkt relaterade problem med säkerhet.!  Oseriöst!

Film om laddning i Dillon S D pressen DEL 1

Film om laddning i SD pressen DEL  2

Arne Nohlberg 2014 01 06

elektricitet!