Morini CM 22 , vår första film.

Sonen Marcus och jag har en längre tid pratat om att kanske göra en video på något att testa med.
Valet föll då på Morini CM 22 och en service/rengörings film.
Men jag måste tillstå att det finns vissa små fel, bland annat så kallar jag en utstötare för utkastare.
Som de flesta av er vet så värnar jag om en hög säkerhet vid all hantering  av vapen, detta borde framgått i filmen.
Men annars så verkar det ganska OK, men låt mig ännu en gång påminna om att detta är vårt allra första försök med att filma.

IMG_0495

Så gå in i detta med en viss tolerans mot att filmen inte innehåller den absolut bästa kvaliten, men det är det allra första försöket.
Men detta har gett en viss mersmak så med stor sannolikhet kommer flera filmer i framtiden.

OBS att i filmen så saknas fett på en del av ytorna, se artikel.

Här finns filmen

Generalagent Morini  Interprodukter Ronny.
Tel: 0451-155 95
Mobil: 0705-89 46 29
Fax: 0451-813 14

Arne Nohlberg 2014 01 07
Marcus Nohlberg