Rengöring av en revolver, Del 1. + Film

Nästan samtliga bilder i denna artikel består  av bilder på en Smith & Wesson revolver,  men detta innebär inte att artikel är speciellt skriven för just denna typ av revolver den täcker till viss del de flesta tillverkares modeller.

För att förenkla beskrivningen så nöjer jag mig med att beskriva en ganska frekvent rengöring, kanske efter ca 200 till  300  skott. Men observera att den beskrivna uppmätningen av olika spel i revolverns mekanism inte behöver utföras varje gång rengöring ska ske. Det räcker med en uppmätning  per år.

Denna typ av rengöring är på många sätt en mera genomgripande rengöring, en åtgärd som kräver lite mera av utföraren. Nu kanske många anför varför göra rent min revolver den fungerar ju perfekt? Naturligtvis kan så vara fallet, men denna fina funktion kommer garanterat att avta relativt snabbt utan några underhållningsåtgärder.

Så låt oss med den i ingressen angivna revolvern och med lite sidoblickar till ett annat revolverfabrikat som mall kasta oss in i rengöringens förlovade värld. Men en rengöring, består inte bara att göra rent ett vapen, naturligtvis kontrollera vi den yttre delen av mekanismen och pipan  när vi ändå har vårt vapen under luppen.

I del 2 kommer vi att beskriva rengöring och återinfettning av den inre delen av  mekanismen.

Det finns en film om del 1 rengöringen  längst ner på sidan.  IMG_1738 Ja, så ser den ut, min revolver occh så ser många andra revolrar också ut. På denna bild är  det en kolv av gummi monterad, detta är en kolv som jag verkligen kan rekommendera, en kolv av gummi är betydligt överlägsen när det gäller bra grepp.

S&W 32 med 0,30 i spel men med ett axialspel på 0,15 mm.
S&W 32 med 0,30 i spel men med ett axialspel på 0,15 mm. Bild 2

Innan vi demonterar vår revolver är det lämpligt att mäta upp det spel (glapp) som finns mellan trumman och revolverns stötbotten, se bild 2, Det lilla axiella spelet på 0,15 mm ger vid handen att här är det en bra revolver. Det kanske är på plats att förklara vad jag menar med axiella spel.

Det är det spelet (glappet) som finns i axiell riktning med trumman fram och tillbaka på sin egen lagring. Men över till det viktiga avståndet mellan stötbotten och revolvertrummans ingång, där patronlägen finnes Se bild 2. Detta mått är det enda mått som vi själva kan justera och detta är också ett mycket viktigt mått.
Blir detta avstånd för stort då kommer klickarna som ett skott på posten.

Måttet 0,30 till 0,40 är helt OK ökar måttet måste vi shimsa in detta avstånd till det mera optimala avståndet som är ca 0,25 -0,30 mm. Att ha ett för litet avstånd garanterar mer eller mindre säkrare avfyrningar, men kan också ge en trumma som är så nära stötbotten att patroner då och då släpar in i stötbotten och omöjliggör skyttet med revolvern. Min erfarenhet är att under 0,20 mm avstånd är inte maximalt för de flesta revolvrar .

Bild 8 Manhurin MR 32 med knappt 0,10 mm spel mellan trumma och pipa, detta mått 0,10 mm återfinns endast på nya eller nästan helt nya revolver. Detta är enligt min mening ett FÖR litet spel.
Bild 4 Manhurin MR 32 med knappt 0,10 mm spel mellan trumma och pipa, detta mått 0,10 mm återfinns endast på nya eller nästan helt nya revolver. Detta är enligt min mening ett FÖR litet spel.

Bild 4 visar ett alldeles för litet spel på en Manhurinrevolver som ibland kommer kunden tillhanda med ett spel under 5 hundradels millimeter, detta är alldeles för litet avstånd.

Detta avstånd påverkar vapnet på följande sätt, ett stort avstånd ger läckande krutgaser, dina skyttegrannar hör av sig om avståndet blir för stort, läckaget av krutgaser ger en något mindre utgångshastighet. Thats all.

Åtgärdas genom att skruva isär pipan från vapnet och förlänga den delen av pipan som är gängad i stommet. 0,20 mmm är ett mycket bra avstånd. Detta genom att antingen svarva och gänga en längre gängavsats eller genom att med en fräs, fräsa ner den delen av stommet som ansluter mot pipan så att pipan kan skruvas in kanske ett varv extra, eller genom att stommet fräses ner komma närmare trumman.
OBS Att lossa pipan kräver en fixtur annars demoleras (snedvrides) hela stommet OBS.

Bild 5 Justerskims från Brownells USA
Bild 5 Justerskims från Brownells USA

Shims finns att köpa på tex Brownells i USA, köp gärna en hel sats kan vara bra att ha.. Är dessutom mycket billiga!

IMG_1742
bild 6

Bild 6 visar uppmätning av spelet mellan stommets lageryta och handen, detta spel ska vara omkring 0,10, max 0,15 mm. Skulle detta mått överstigas så återstår att inhandla en hand i överdimension eller att skimsa in handen genom en remsa med bladmässing denna ”remsa”  tillpassas och epoxilimmas i locket till mekanismen. Men observera att det måste finnas ett spel på omkring 0,05 till 0,10 mm.

Ökar slitaget mera så kommer trumman inte att matas fram så att varje kammare är på rätt plats när hanen faller. Testa detta gärna genom att försiktigt bromsa trumman när du matar fram genom avtryckarens DA läge kammare för kammare och testa att trumman verkligen låses fast innan hanen faller.

Bild 6 A

Detta är verktyget som ersätter revolvertrumman med följande mått: Totallängd utan fjäder 40 mm
Främre ansats 3,2 mm och 6 mm lång. Diameter Verktyg 8 mm
Fäder ca 20 lång ej hård. svarvad ansats för fjäder 6 mm.
Ett helt fantastiskt verktyg, kostar nästan inget för den som svarv.

tn_s&w100
Bild 7

Bild 7 visar en trumma till revolvern som ingår i denna artikel. OBS körnslaget i trumman som är rödmarkerat, det är mycket viktigt att veta, tex vilken kammare som kärvar eller behöver en översyn. Jag räknar sedan medurs 1, 2 osv..

Bild 4
Bild 8

På bild 8 kan vi se en hane frilagd från mekanismen, det viktigaste vid varje rengöring är att dels kontrollera slagstiftets kondition och dels anbringa en mycket liten klick fett på toppen av slagstiftet, detta eliminerar framtida byte av den bussning som slagstiftet passerar på väg fram till tändhatten.
Är det mycket kallt ute kan kanske en droppe olja fungera fint.

Vi avslutar kontrollen innan rengöringen med att kontrollera slagstiftet, vi behöver inte demontera hanen utan vi kan lätt besiktiga  detta slagstift med hanen på plats i vapnet, slagstiftet ska vara avrundat i spetsen och vara homogent utan sprickor och bortslagna delar, se bilden ovanför. Tänk dock på att ju mindre area som ska tränga in i tändhatten ju mindre kraft behövs.

Om du är osäker på en olja eller ett fetts viskositet vid låga temperaturer, lägg gärna en liten klick fett eller några droppar olja i en plastpåse i frysen och kontrollera vad som har hänt vid 18 – 20 graders kyla..

IMG_1480
Bild 9

RAETZ Borsten

En vanlig bronsborste kan man (knäcka redan den första gången man använder den) den Tyska Raetz borsten är helt annorlunda uppbyggd och tål därför mycket mera belastning innan bronsborsten ger sig. En fantastiskt bra pipborste. Nu har jag haft tid att testa denna borste och den är tveklöst den allra bästa borsten jag någonsin sett och använt!

Jag har nu haft möjligheten att testa denna borste under en längre period och jag måste tillstå att den är fantastisk bra, kan verkligen rekommenderas. Den slår allt som jag under många år haft tillfälle att prova. Men som alltid så gäller det att ha exakt rätt kaliber på både vapnet och borsten!
Finns på JG jakt i Göteborg.
Läs mera om rengöring pipan.

Naturligtvis behöver man inte varje rengöring mäta upp alla spel i vapnet, det räcker med stor sannolikhet att göra detta vid normal skjutning en gång per år.


Rengöringen.
Nu har vi gjort en bra kontroll av vårt vapen, nu är det dags att börja göra rent vapnet. Låt oss börja med pipan. En mycket smutsig pipa kräver både solvent och att en bra pipborste i brons användes. jag har nyss skrivit en artikel om detta så jag rekommendera läsning av denna artikel.

Bild 4. Revolvertrumma
Bild 10. Revolvertrumma

Bild 10 visar då revolvertrumman, vid en normal rengöring räcker det med att noga rengöra varje kammare med solvent eller med vanlig fotogen, det är också mycket viktigt att rengöra och återinolja eller infetta lagerlägena på Yoken se Bild 11 så att trumman roterar lätt. Det är en stor anledning till ett kärvande tryck.
Viktigt är också att rengöra mellan extraktor SE bild 10 och trumma, ge gärna en droppe olja på extraktorns axel.
s&w32.63

På bild 11 ovanför, kan vi se de lagerytor på Yoken som är trummans lagerytor.
Viktigt är att ge lite vanlig olja i den springan som handen kommer fram genom mekanismen.
I övrigt gäller bara normal rengöring fotogen funkar fint. Iaktta försiktighet med mängden olja eller fett.
Med stor sannolikhet kommer det en film om dels denna yttre rengöring och dels en film om demontering, rengöring och återinfetttning och montage av mekanism.

Film på rengöringen

2014 01 18 Arne och  Marcus Nohlberg Hör gärna av dig med din frågor och tips via mail med ring helst inte.