Rationell fältskyttetävling inom klubben.

I dagens Sverige med höga bensinpriser och med människor  som alltid eller nästan alltid får överväga om tiden medger den och den aktiviteten, i denna krassa verklighet befinner sig tyvärr många Svenska skyttar i dag.

Inom många föreningar träffas man då och då och med stor möda bygger man upp en 8 stationers fältskyttebana för skytteträning.

De flesta deltagarna är mer än nöjda efter att ha buret och släpat ut en hel räcka med skjutmål och sedan byggt upp station för station för station för att senare under dagen riva ner allt och bära tillbaka allt till målboden. Detta är då speciellt jobbigt på vintertid, med kanske 30 cm snö på marken.

Vad händer då? Jo man lägger ner bygget och inväntar bättre tider, om man ens bygger då! Där försvann den träningen!

Men för den ståndaktige som verkligen bygger en 8 stationers fältskyttebana i snön. kanske ställer sig frågan ? Var det verkligen värt allt jobb? Kom det så många skyttar som väntat var?

Vem ska plocka in allt material?

Sonen Marcus och jag har under många vintrar haft förmånen att kunnat träna i hop med en lokal förening närheten av Skövde. Som insats krävs förvisso en liten nätt resa på några mil, för att kunna träna fältskytte nästan varje helg året om!.

Under flera eller rättare sagt många år så bar vi också ut skjutmålen långa sträckor uti naturen. men så en dag med lite för mycket snö så infann sig en fantastiskt bärande ide att rationalisera det där med banbygget. Rationellt bygge av fältskyttebana.

Låt mig visa en väg som innebär betydligt mindre än halva arbetsinsatsen! Häng med så berättar jag vidare. bildarne4Detta är den berömda station 1 eller 5 . Titta så enkelt uppbyggnaden ändå är, I en patrull på 4 personer skjuter 2 och 2 tar tid. sedan växlar man om.

Här kan man med fördel testa nya skjutstationer och göra en utvärdering. Det skjuts både finkalibrigt och grovkalibrigt.

Följande gäller alltid: 1 Det ska vara 8 skjutstationer.

2 Det skulle vara lätt och snabbt att bära ut dessa stationer.

3 Det ska gå snabbt att både bygga och riva målen i fältskyttebanan. bildarne1 Lösningen blev att bygga 4 stationer nästan precis utanför skjuthallen längsta avstånd från målboden ca 75 meter, förutom en station den första och femte stationen som i folkmun kallades skithuset, detta på grund av ett det en gång stått ett gammalt skithus på denna plats. bildarne5 Så här ser det ut: 4 stycken dubbelstationer 1 till och med station 8. Varje dubbelstation har två helt olika förutsättningar och definieras med två olika förutsättningar, det kan skilja på stödhand och inte stödhand det skiljer oftast på skjuttider och en hands eller tvåhandsskjutningar, riktning och inte riktning, man kan variera skjutavstånd också, det finns många sätt att öka antalet variationer på de olika dubbelstationerna. bild 33Station 3 och 7 Före skjutning, ett mycket snabbt jobb efter skjutning samma sak, ingen behöver bli avskräck av det arbete som fodras inför varje fältbanebygge. I föreningen har denna byggmetod kommit för att stanna , detta är en förening där det i stort sett, finns en uppbyggd  fältskyttebana varje lördag året runt. bilder3Så här kan förutsättningarna tecknas ner, enkelt och lätt. Se bild nedanför.. bilder 6 För att få en mera tävlingskänsla så finns det skyttar från ett par klubbar med i resultatlistan, varje tävling kostar per skytt 25 kronor som går direkt in i klubbkassan.

Varje vecka presenteras tävlingsresultaten på föreningens hemsida. Vi startar klockan 11 vintertid och klockan 10 all övrig tid på året.

Framtida klubb eller kanske kretstävlingar.

Det finns dom som tror att det system som polisen i Västra Götaland införde för drygt ett år sedan kan komma att spridas över hela Sverige när det år 2015 blir en polismyndighet i hela Sverige.

Förmodligen kommer man att harmonisera kraven vid en förnyelse eller en ny vapenlicens, då är det guld värt att kunna skjuta ganska många tävlingar utan att åka så mycket och på detta sätt verifiera behovet av respektive vapen.

Ideen är fantastisk bra och har provats under en längre tid. det är lättare att få ut folk om banbygget går fort, att både bygga och riva.

Varför inte prova att bjuda in grannklubben till en fältskyttetävling mitt i vintern! Kanske kan dom bjuda in också din klubb/förening lite senare.

Vad vi kan lova är följande : Det blir mycket skjuta och lite jobb, och naturligtvis kan du gå ett eller flera varv.

Men tänk alltid först på säkerheten, lägg inte skjutstationerna för tätt och om du gör det så markera aldrig när någon skjuter, samordna istället skyttet på olika stationer om dom ligger tätt intill varandra.

Arne Nohlberg 2014 02 01 Alla foton Marcus Nohlberg