Smith & Wesson revolver, rengöring och återfettning av mekanism. Del 2

Jag har under åren skrivit ganska mycket om K- stomade Smith & Wesson revolver, dels för att jag har tillgång till en sådan och dels för att mina kunskaper är allra störst när det gäller just denna modell av revolver, att sedan just denna modell fortfarande är mycket rikligt förekommande ute på våra skyttetävlingar gör ju inte det hela sämre.

Min egen revolver är unik för att  DA trycket ligger extremt låg, nedåt ca två kilo, testat i dragbänk med en bra våg.
Men för  att komma så lågt kräver dels perfekta ytor putsade till en mycket hög finish och att mjuka tändhattar användes. Också en lättad hane finns på vapnet i fråga med just denna detalj förändrar inte på något sätt rengöringen.

När det gäller just rengöring/infettning  av mekanism, så utför jag detta högst en gång per år och det borde utan problem kunna utföras kanske var annat år utan problem.
Men att helt sluta att underhålla denna för vapnet så viktiga mekanism kan stå ägaren dyrt.
Personligen använder jag alltid fotogen som rengöringsmedel antingen i en ultraljudstvätt eller rent mekaniskt i en plastskål.
Jag använder alltid Armens vapenfett, till alla förekommande revolverjobb.

IMG_1738
Bild 1

Så här ser objektet ut, innan någon form av demontering har ägt rum, alla k- stomme är i stort sett helt identiska med vapnet på bilden som är i kaliber .32 och i magnum kaliber.
Men även Tarus och Manhurin revolver är mycket lika, så inte ens detta svepskäl, att du har en annan revolver fabrikat räddade dig denna gång, nu kör vi!

Först av allt demonterar vi bort kolven, oavsett om det är en gummikolv eller träkolv så bort med den.

Så här öppnar sig revolvern
Så här öppnar sig revolvern, utan egentligt skadligt våld behöver användas.
Bryt aldrig upp revolvernmekanismens ”boett” locket. Bild 2

Locket som ligger över mekanismen är skruvat med tre skruvar varav en är en specialskruv, denna specialskruv längts fram, låser fast yoke, lossa skruvarna och knacka sedan med en skruvmejsel som bilden visar, tills locket av egen kraft reser sig och lossnar från stommet.
OBS Bänd aldrig upp locket! OBS
Vad vi kommer att se är som bilden under visar.
Låt revolvertrumman vara kvar.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Bild 3

Här kan vi se att hanuppfånget är på plats, jag vet att en del skyttar tar bort detta hanuppfång, men gör INTE detta det är den enda säkerhetsdetaljen som finns på en revolver, det fungerar så här, om inte avtryckaren är intryckt så kan inte en hane som frigöres få skottet att gå av, det krävs en intryckt avtryckare för att avlossa ett skott. Det är ytterst viktigt att denna säkerhetsdetalj verkligen finns  kvar!
Om du till exempel tappar din laddade revolver så är detta det enda skyddet som finns mot en vådaskott, jag har länge legat på förbundet att just denna detalj som är lätt att kontrollera vid vapenkontrollen  finns kvar i mekanismen. men jag talar för döva öron!!
OBS så här rent och fint ser det knappast ut, när man öppnar locket, men bilden är på en rengjord men ej infettad mekanism.
Bilden ovan kan användas som referens om något krånglar.

IMG_0722
Bild 4

Så här ser det ut locket eller ”boetten ” över revolvermekanismen. På bild finns också hanuppfånget, denna ack så viktiga detalj i en revolvermekanism. Detta är den enda riktiga säkerhetsdetaljen på en revolver, så ta inte bort den.
OBS lagringslägen för hane och avtryckare.

IMG_0728
Bild 5

Här kan vi se det första stadiet i isärtagning av mekanismen, min mekanism är speciell så tillvida att allt är högglanspolerat och att jag använder mjuka tändhattar Federal 100 för att kunna minska slagfjäderns tryck på hanen.
Allt detta för att få till ett riktigt lågt DA tryck, omkring två kilo.
Därav så är slagfjädern på min revolver för hammaren justerbar.
Därför så lossar jag slagfjäderns anslutning till hanen i länkarmen från hanen.
Nästa detalj att plocka ut ur mekanismen är hanen och sedan reboundern.

Börja med att dra in avtryckaren då frigöres hanen som nu lätt kan plockas ut ur mekanismen.

s&w_k-17_10
Bild 6

Här är den kompletta hanen, med ett demonterat slagstift, hanen är demonterad och klar för rengöring, med fotogen, antingen i ett bad i en ultraljudstvätt eller manuellt för hand.
Hanen är betydligt lättad för att få till snabbare löptider, från hanens start tills den når tändhatten i patronen.

Rebounder S&W
Rebounder S&W, demonterad från mekanism

För att kunna demontera reboundern så krävs det ett speciellt verktyg, som jag har tillverkat själv finns annars att köpa på tex Midway.
Rebounder står för tryckfördelare och det är precis vad den utför..

beg_rev37
Bild 7

En vanlig mejsel som böjd för att lättare komma på plats och trycka ihop fjädern för reboundern, längst ut är ett uttag gjort med en kapskiva på dremeln. Detta uttag ska då passa att föra över det stålstiftet som sitter i stommet och ger fjäderspännigen mot reboundern.
Hela detta moment i mekanismen är till för att återställa mekanismen efter att avtryckaren har dragits så att skottet går av och hela mekanismen behöver återställas, resettas till ursprungsläge.
Att återföra tryckesmekanismen till ursprungsläge kräver ganska mycket kraft, därav så belastar detta moment ganska mycket det totala DA trycket.

IMG_1799
Bild 8

Normal har en opolerad S&W revolver ett DA tryck på ca 4 – 4,5 kilo, en polerad och finjusterad har oftast ett DA tryck omkring 2,0 kilo, eller man når ungefär samma tryck som en Manhurin MR 32 match har från början..
Nu är det lätt att demontera reboundern. Kvar är att demontera avtryckaren.

Här kan vi se ett bra tips när det gäller att demontera och montera handen i avtryckaren, dra tillbaka handen och ta ut både avtryckare och hand tillsammans, rengör dom tillsammans och montera dom tillsammans .

På bilden nedanför  kan vi se att jag har lyft ut både hanen och reboundern  tillsammans .

IMG_0752
Bild 9

Här kan vi se själva avtryckaren med handen monterad, så bör det se ut när vi återmonterar avtryckaren i vårt vapen. Handen ska vara återfjädrande med hjälp av den i avtryckaren inbyggda fjädern.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Bild 11

Ja ungefär så här ser det ut på en modifierad revolver, mekanismen för trumindexering brukar kunna vara kvar och kunna rengöras på plats.
Noggrann rengöring med tex fotogen, därefter så kontrolleras all ingående detaljer vad beträffar slitage och liknande problem.

Flödesschema demontering

1 Bort med kolven.
2 ha kvar trumman.
3 Öppna locket det så kallade boetten över mekanismen, tre skruvar en specialskruv.
4 Dra in avtryckaren och frigör hanen. Demontera hanuppfånget
5 Demontera rebounder, använd en modifierad mejsel se bild ovanför.
6 Dra handen baklänges så att den frigöres från stommet, demontera avtryckare och hand som en enhet.
7 Rengör och återinfetta alla ingående detaljer, spara inte på fettet.

Montering av mekanism.
1 Montera som ett paket (avtryckare och hand) se till att handen går lätt och fint i uttaget i stommet.
2 Montera rebounder använd specialmejsel, du har blivit varnad.
3 Montera hanen och anslut slagfädern. Kolla mekanismen.
4 Montera hanuppfånget enl, bild 18 långt ner i artikel.
5 Återmontera locket och dra försiktigt åt de tre skruvarna.
6 På med kolven igen.

7  Sträck på dig allt är klart. Lätt som en plätt eller hur??

Sedan är det dags för att vända på kuttingen och påbörja återmonteringen.
Jag kan förstå att det kan kännas lite ovisst och till och med nervöst att första gången montera ihop dyrgripen efter rengöring och eventuell service, men lugn bara lugn, vi fixar detta.
Använd kronans vapenfett eller likvärdigt ganska tunt fett och fetta in samtliga glidytor och lagrade axlar med vapenfett.
Nu monterar vi handen på avtryckaren en liten mejsel brukar vara bra att spänna upp fjädern och  för in handen i avtryckaren. Handen  ska förspännas med den i avtryckaren inbyggda fjädern, innan avtryckaren monteras i stommet. OBS.

IMG_1801
Bild 12

På bilden så har handen fått stanna kvar på avtryckaren, det gör hela demonteringen och monteringen  betydligt lättare. Det går alldeles utmärkt att rengöra båda dessa enheter tillsammans

IMG_0740
Bild 13

Här ser vi avtryckaren utan monterad hand, OBS den lilla kulan som sticker ut till vänster i bild, den ska passa in i ett uttag i reboundern. Det kan vara lite pirrigt att få till handen och få fjädern på rätt plats, men detta brukar gå utan större problem.
Här kommer ett tips, se bild nedanför där får handen stanna kvar på avtryckaren under både demontering och montering, detta underlättar ganska ordentligt demontering och montering av mekanism..

IMG_1799
Bild 14

Nästa enhet är reboundern som både ska demonteras och monteras med en ganska kraftig tryckfjäder..

Rebounder S&W
Rebounder S&W Bild 15

Nästa steg blir att montera reboundern på plats, OBS det lilla uttaget i reboundern på bildens högra sida
Personligen anser jag att någon form av verktyg behövs här för att kunna komprimera fjädern som krävs för att få reboundern på plats i revolverstommet.

IMG_1804
Bild 16
  • Här har vi hela gänget tillsammans, dessa tre enheter är lämpliga att rengöra tillsammans i som ex fotogen.
    Det fungerar alldeles utmärkt med handen på plats på avtryckaren.
    TÄNK på att ge en liten fettpärla på hanens slagstift. den passerar en bussning som gärna skadas om hanens slagstift får gå helt torr.
    Varje gång jag drar rent pipan så lägger jag på ett tunt lager fett på hanens slagstift.
    Detta sparar mycket framtida frustationer över klickade skott.
  • Ja så här ser det när det nästan är klart för rengöring, men vi har reboundern kvar.
beg_rev37
Bild 17

Denna underbara modifierade skruvmejsel underlättar verkligen både demontering och montering.

Nu återstår att få hanen på plats det kan behövas att man med avtryckaren flyttar mekanismen för att få hanen på plats.
Därefter spänner vi upp slagfjädern och testar att allt fungerar som förut, behöver vi addera mera fett så gör vi det nu.

IMG_1809
Bild 18

Sedan återstår montering av hanuppfånget och locket på mekanismen och en kolv ska också vara på plats.
Hanuppfånget ska monteras enl bild ovanför. Tänk på att locket som jag kallar boetten ska monteras med översidan först sedan kan det försiktigt knackas på plats med ett plastskaft på tex en mejsel.
Skruva fast locket med de tre skruvarna och luta dig tillbaka för nu tar det ett par år innan du gör detta nästa gång.

Testa att allt fungerar som det ska. Lycka till!

Epilog

Första gången man demonterar en revolver oavsett om det är en S&W eller en Taurus eller något annat märke så finner man att de ser ganska lika ut i sina mekanismer, det är med andra ord inget nytt under kjolen, nej solen ska det vara.
Naturligtvis kontrollerar vi slitaget på ingående detaljer i mekanismen, men håll i minnet att S&W på inget sätt kan ståta med titeln prescionsindustri, det är med andra ord ganska glappigt och dåligt bearbetade ytor även på helt nya vapen. Men trots detta så fungerar dom ganska bra och lämnar över lite jobb till den serösa ägaren.
Vill du läsa mera om Smith & Wesson revolver, använd sökfunktionen på bloggen.

Med stor sannolikhet kommer det en film om detta jobb inom kort.

2015 03 13 Arne Nohlberg.