Film, rengöring, kontroll och återinfettning av en revolvers avtrycksmekanism.

Men en viss fördröjning så publicerar jag nu den utlovade filmen om en rengöring och återinfettning av avtrycksmekanismen på en Smith & Wesson M 16 revolver i K stomme.

Den på filmen publicerade revolvern har inte varit isär de senaste tre kanske fyra åren och genast kunde man se att flera komponenter var i stort behov av en
ordentlig genomsyn.

Det framgår av filmen att jag använder armens vapenfett, som har en ganska mjuk konsistens även vid kallt väder.
Samma revolver användes som exempel vid byte av bussningen för hanens slagstift, men detta kommer i en separat film och berör på inget sätt
den rengöring som denna film avser att  belysa.

Filmen om Rengöring av ett Smith  & Wesson K stomme och återinfettning .

Arne Nohlberg 2014 05