Mystiska klick i en revolver, åtgärder film.

För ganska många år sedan publicerade jag en artikel i detta ämne, jag får ganska många frågor så jag beslöt att filma ett byte av denna bussning.
Bussningen är ganska liten och följaktligen lite svår att få på plats av den enkla anledningen att det finns ett uttag som ska vara vänd uppåt.
Förr var alltid dessa bussningar utan blånering och det var lätt att med en tuchpenna skapa ett riktmärke vid inriktningen av bussningen i stommet.
Numera är det kanske bättre att göra en liten svag rits i bussningen så att man får den rätt på en gång, men det går att demontera den och återinsätta den på plats i stommet.

Tänk på att använda en 2,4 mm drivdorn vid demontering av den gamla bussningen. Det måste medges att det är lite pilligt att montera bussningen, men med lite noggrannhet
så är det inga problem.
S&Wbussning

Uttaget i bussningen ska vara uppåt och vara mot hanen, den gamla bussningen demonteras med en dorn på 2,4 mm, slås ut från samma sida som hanen  finns och ut mot revolverns stötbotten, mera om detta på filmen.

I övrigt så hänvisar jag till den första artikel i ämnet som mera utförligt behandlar var och varför bussningen måste bytas ut. Den första artikel. Nu uppdaterad.

Läs mera om byte av bussning och slagstift och rengöring av bussningen.

Filmen om byta bussning för hanens slagstift.

Arne Nohlberg 2014 05