Fältbanor utan dynamik.

Tyvärr drabbas vi fältskyttar mer och mer av fältbanor som inte platsar inom något som helst regelverk, skjuthandbokens regelverk är mycket bra anpassat till den verklighet som borde förekomma på våra fältbanor.
Men som oftast så råder en helt annat ”hemmagjort regelverk”  på de flesta fältbanor i dag.

Tyvärr så förekommer så korta tider att träffmöjligheten inte längre beror på utövarens skjutskicklighet, utan istället gäller allt för ofta slumpen, för vilken som träffar ett visst mål.
Med andra ord så kunde en sådan tävling kanske med samma resultat lottas ut med olika placeringar redan före start!

Detta förfarande  hade åtminstoende varit bekvämt, men föga trevligt med en sådan tävling och vem skulle ställa upp på en sådan tävling?
Förmodligen ganska få skyttar, men detta är ju vad som händer på snart varje tävling, åtminstoende här nere i våra trakter är det inte ovanligt med, 45 grader  2  målgrupper och 3 figurer på långt över maxavstånd och en skjuttid på 8 sekunder!!!!
Man behöver inte ens känna till skjuthandbokens regelsamling för fältbanebygge för att lätt kunna konstatera att detta är en omöjlig station, att det sedan blåste kraftigt gjorde ju inte denna station bättre!
IMG_1093

Jag har många gånger funderat på varför det alltid prutas på skjuttid och avstånd till målen förlängs, finns det en hemlig tävling i fältskyttebanebygge som jag inte känner till?

usain bolt
Omsätt vad som sker på våra fältbanor med ett exempel från friidrottens värld:
Tänk er att bjuda in Usain Bolt till en 100 meters tävling, till en bana som är 110 meter och sedan efter tävlingen när Bolt kan konstatera en mycket medioker tid,  ändå hävda att det var en korrekt 100 meters bana!
Detta är vad som sker tävling efter tävling, kanske är det en hemlig tävling i vem som kan bygga den svåraste fältbanan som gäller, vad vet jag? Men regelverket i skjuthandboken efterlevs absolut inte!

Jag har också förundrat mig över varför aldrig någon bygger en ”för lätt” fältskyttebana??

Generellt kan man säga att en skjuttid på 45 graders utgångsläge  och ca 12 sekunder täcker de flesta stationerna, med 5 mål och fler mål att beskjuta så bör skjuttiden vara generellt upp till 14 sekunder, lite beroende på avståndet till målet och storleken på målen.
Därav kan man lätt dra slutsatsen att en station med 45 graders utgångsläge och 4 mål på maxavstånd aldrig kan vara skjutbar på en skjuttid på 8 eller 10 sekunder.
Detta är tyvärr ett mera än vanligt sätt att bygga fältskyttebanor på, här nere i min region..

c35

Med dynamik så menar jag att varje station ska innehålla mål med olika svårighetsgrad, det ska finnas mål som är ganska lätta att beskjuta för klass 1 och 2 skyttar, det ska också finnas mål som är betydligt svårare att beskjuta för klass 3 skyttarna och naturligtvis ska det vara poängfält.
Naturligtvis så tappar nybörjaren ett eller flera poäng för missade avlägset obeskjutna mål, men han eller hon kan ändå ha sex träffar i de lättaste målen.

Men så över till ingressen i min artikel, utplaceringen av målen och dynamiken i målutsättningen, men först ett påstående som verkligen gäller de allra flesta fältskyttebanor är byggda av klass 3 skyttar för klass 3 skyttar, de andra skyttarna i klass 1, 2 och vet Y och vet Ä, juniorer och damer får klara sig bäst dom kan!
Men med små justeringar så kan en fältskyttebana  byggas som passar både klass 3 skytten och klass 1 skytten nästan lika bra!

c20mal

Idag ser man oftast att banläggaren borde ha utnyttjat mera dynamik i utsättningen av målen och struntat i att hela tiden begränsa antalet träffar i respektive mål.
Vad hjälper det att ha en dynamisk utsättning av mål, när det anges i förutsättningarna max 2???
Låt mig ge ett exempel på en bana jag nyss sköt, där hade man utnyttjat maxavstånd på nästan varje station, det fanns också mål av olika storlek, men då hade man alltid placerat de större målen på ett längre skjutavstånd därav så fanns ingen dynamik i tävlingen, svårighetsgraden var ungefär lika svår på både de större längre bort målen  som på den något närmare och mindre målen, detta var genomgående för tävlingen oftast var det olika storlekar på målen men alltid så ställdes de stora målen längre bak på ett avstånd över vad skjuthandboken stipulerar.

Naturligtvis ska vi ha poängfältstävlingar och med samma självklarhet så tycker jag man kan kräva att även om de flesta fältbanor är byggd av klass 3 skyttar för klass 3 skyttar, så kanske man kunde ta hänsyn till att det finns många andra skyttar på tävlingen!
Genom att utnyttja den dynamiken som de olika målen medger och genom att snegla eller ännu bättre läsa igenom kapitlet fältbanebygge i skjuthandboken och sedan  bygga en fältbana där alla kan trivas och förkovra sig inför framtida tävlingar.

S15

Man måste ha för ögonen att en fältbana är egentligen som vilken produkt som helst, som man ska sälja ut, till hugade spekulanter/kunder, en bra fältbana avsedda att passa de flesta skyttarna säljer garanterat sig själv och ger för utövaren mersmak.
Jag har länge propagerat för att det alltid ska anges i inbjudan dels patrullstigens längd, men ändå viktigare namnet på banläggaren, då finns det en chans att välja bort de värsta virrpannorna inom fältbanekonstens uppbyggnad.
Kanske skulle detta med att någon står för fältbanebygget ge ett visst ansvar och kanske också en viss strävan att följa regelverket.

Varje skjutstation borde bestå av olika stora mål placerade på olika avstånd, det ska finnas minst ett men gärna två mål som är designade för klass ett och klass två skyttar, lagom avstånd kanske omkring 60% i svårighetsgrad, det ska också finnas tex två mindre mål på en svårighetsgrad av 90% för klass tre skyttar.
Men jag tycker ändå att ett av de stora målen kan placeras lite närmare, så att den rena nybörjaren kan placera alla sex skotten i denna tavla.
Naturligtvis poängfält och fri skottavgivning.
Hoppas var och en kan inse det orimliga att skapa en station som ovan beskrives och ange max 2!!!! Då faller ju hela stationen, speciellt med ett enda lätt mål.
Personligen anser jag att man glömmer allt för ofta att använda riktning, man glömmer att använda stödhand, det är inte ovanligt med sex stationer utan stödhand och två med stödhand, varför???
Förr i tiden fanns alltid inskjutningstation, detta är borta idag, men kan ersättas med en låg nivå på svårighetsgraden på station nummer ett.

Regelverket återfinns i skjuthandboken och är så pass tydligt att var och en kan ta del av vad som gäller, det borde inte innebära några som helst svårigheter att ta reda på vad som gäller.
Naturligtvis ska man ändra i skjuthandboken genom att motionera om detta i stället för att som i dag ändra efter eget huvud ute fältbanan!!!

c35

Man hör ibland att detta är ett kretsmästerskap, då får man räkna med svåra banor! Var finns denna regel i skjuthandboken?? Jag har aldrig hittat den.
Vad är det som fattas? Har ni ingen skjuthandbok?? Varför bygger ni sådana fältskyttebanor helt på en höft!!

Till sist så måste jag tillstå att jag blir både förbannad och frusterad  över att det råder en fullkomlig ANARKI när det gäller skjuthandbokens regler och fältskyttebanbygge. Här skapar var och en en fältbana efter eget huvud, ingen eller ringa hänsyn tas till att det är skyttar med olika kunskapsnivåer som ska använda fältbanan och förhoppningsvis komma tillbaka nästa gång.
Våra vapens avtrycksvikt kontrolleras nogrannt inför varje tävling, men själva fältskyttebanan kan se ut hur som helst??
Nu är inte som tur är alla fältbanor så dåliga, men allt för många platsar in på min beskrivning.

Mera läsning om fältbanor.

Fältskytte och framtiden.

Mera om fältskytte.

Datorstödd fältbanebygge från Christer Larsson Mariestad, KANOBRA!

En frusterad Arne Nohlberg med många års tävlande på fältbanor. 2014 05 06