Vapen med svårare fel .

Redan rubriken kan säkert få en del skyttar att erinra sig den där pistolen eller revolvern som man aldrig fick någon ordning på, oftast bytes vapnet bort och blir någon annans problem!
Om nu inte felet är så grovt att det avslöjas redan vid en första provskjutning.

Säkerhets kontroll/Vapenkontroll av idag..

Trots otaliga dyra besök hos en vapensmed så var kanske problemet konstant och förändrades inte alls genom ett kvalificerat utbyte av olika detaljer i vapnet.
En stor frustation skapades och ingen hjälp fanns att tillgå.
Felet bestod av ett matningsfel i en pistol, detta är ett ganska vanligt fel och är förödande för speciellt fältskytten, som efter det första vapenfelet inte tillåts att skjuta om efter ett vapenfel.
problemen med just matningsfelen är att detta är snabba förlopp, där en videofilm kan vara en bra metod för en lösning av problemet, går sedan denna film att visa i slow motion så är
det ytterligare en fördel.
Men felet kan naturligtvis bestå av helt andra yttringar, men just matningsfelet är kanske det vanligaste felet på en pistol.
Tätt följt av klickade patroner som inte smäller av.

IMG_1801

När det gäller revolver så är oftast felyttringen missade anslag på tändhatten, men till detta kan läggas en uppsjö av olika fel som kan uppstå på en revolver.
Jag har i ganska färskt minne en S&W revolver modell 16 en idag mycket dyr revolver som helt spontant började att sprida skotten också detta intermittent.
Jag vet att massor av energi lades på detta problem, dels för att det är en dyr revolver som återfinnes i mycket få exemplar på marknaden och dels för att denna revolver
hade under åren producerat ett fantastiskt skytte.
Vad jag vet så skrotades detta vapen efter mera än ett års försök till reparation, det allra mesta byttes ut men felet kvarstod. Jag var aldrig inkopplad på detta problem jag har fått
det berättat för mig.

veteran4

Jag har oftast framhållet att de vapen som vi omger oss med har en mekanik som till stor del utvecklades i slutet på artonhundratalet, men naturligtvis har funktionen/tekniken förfinats genom
tiden, men ändå så är grundtekniken  så gammal, så man kan kanske med denna vetskap acceptera att en gammal mekanik någon gång fallerar och åstadkommer både frustation och hårda
ord från vapnets ägare.

Men den här artikel ska på inget sätt öppna Pandoras ask och ge fulländade beskrivningar på varje tänkbart fel på både revolver och pistoler, så är inte fallet, i stället ska artikel ge lite tips
om var man ska vända sig och med vad som man kan göra själv för att åtminstoende ha försökt att åtgärda ett enerverande fel.

Men tänk på att alltid börja varje felsökning med en rejäl rengöring.. Detta är grunden till alla felsökning!!

Låt oss börja med pistolens vanligaste fel.

Bild 1

 

Matningsproblem..
Kontrollera samtliga fjädrar, rekyl och magasinfjäder, kolla patronförareläppar och gör en noga rengöring och testa. Ingen skillnad byt ut utdragaren, testa igen?
Kontrollera patronläget och gör noga rent.
Nästa steg anser jag vara logiskt
att en kompetent vapensmed får ta sig an vapnet.
Men tänk på att de flesta vapensmeder är specialiserade på gevär och inte har så mycket kunskap om just  handeldvapen.
Antalet kompetenta vapensmeder när det gäller handeldvapen minskar tyvärr kraftigt  år för år.

Läs mera i samma ämne

slagstiftmorini_cm22

Klick

Detta är oftast ett lättare problem att lösa, kolla upp slagstiftet demontera om möjligt slagstiftet ut ur slutstycket, kontrollera ytan som är vänd mot tändhatten, denna yta är med stor sannolikhet
sätthärdad (ythärdad), därav kan ingen egentlig bearbetning ske av denna yta där oftast härdningen är ett par tiondelar djup, men man kan försiktigt bryna bort grader och göra en kontroll att slagstiftet går lätt igenom
den kanal i slutstycket som den arbetar i.

Läs mera o slagstift.

Drivdorn sats i bra kvalitet
Drivdorn sats i bra kvalitet

Men använd en drivdornsats när du demonterar låsningen för slagstiftet som oftast är ett stålstift eller ett spännstift. Men det duger inte att demontera dessa stift med en spik, köp en drivdornsats!!
Finns på Verktyg on line och kostar 275 kr

Varning för olja som oftast bygger upp en slipande massa som förhindrar att slutstyckets kanal för slagstiftet är ren. Man kan även få hydraliska låsningar på slagstiftet, beror oftast på olja eller
fett i slagstiftskanalen i slutstycket.
Patronläget kan också vara försett med gamla avlagringar så att inte patronen ligger dikt an mot patronläget. Då försvinner en hel del av hanens kraft när det först ska trycka fram patronen och sedan
trycka in tändhatten så att skottet detonerar.
Åtgärd rengöring, fungerar inte ? Vapensmed.

Läs mera om verktyg för vapenservice

walther_gammalt_tryck
Walther tryckmekanism

 

 

Injustering av tryckmekanism.

Detta är också ett ganska vanligt problem som kan åtgärdas på olika sätt, dels kan vapenägaren sätta sig in i funktionen och på detta sätt skruva tryckmekanismen till rätt funktion igen.
Om man är osäker så ska man avstå från justeringar och överlåta detta till någon som kan, en del mekanismer är mycket besvärliga att justera in.

Det finns mängder om detta att läsa på denna blogg.
Funkar inte detta så är det vapensmed igen som gäller.
Återigen är du inte säker på vad du gör avstå från att skruva i tryckmekanismen överlåt detta åt någon som kan..

Läs mera om tryckmekanismer

Mera om tryck.

Mera tryck

Morini Tryckmekanism Elite

IMG_1552

Rengöring av pipa, när.

Återigen en fråga som är svår att konkret besvara, ett grovvapen som skjuts med blykulor kräver en hög frekvens på rengöringen, med däremot ett .22 kalibrigt vapen inte alls kräver samma höga
frekvens på rengöringen. I dag går den mesta rengöringen att göra med vanlig fotogen, jag är lite tveksam till många av de rengöringsmedel som numera finns på marknaden, men de allra flesta
innehåller numera (tack och lov) fotogen.
Tänk på att sparar mycket tid genom att snabbt rengöra ditt vapen efter skjutning, all smuts sitter mycket hårdare fast om du lagrar det en tid!!
Läs mera om rengöring av pipa.

Mera om pipors rengöring

 

Sprickor i stomme

Spruckna slutstycken.

Flera av våra mest kända pistoler har nu fått några år på nacken och har skjutets med i ett stort antal skott, detta innebär att slutstyckets material oftast når en utmattningsgräns och sprickor uppstår.
Mitt råd är tveklöst byt ut slutstycket och skjut aldrig med ett defekt sprucket slutstycke. Oftast handlar detta om en ganska hög kostnad omkring 2 – 2500 kronor. Men utan denna kostnad så återstår bara att skrota
vapnet eller att man lyckats få tag i ett bra begagnat slutstycke.
Tyvärr förekommer detta med spruckna slutstycken  på de flesta vapen, men en del fabrikanter är mera representerade när det gäller spruckna slutstycken, nyss bytte jag ett slutstycke på en AW 93.
Tänk på att ibland kräver dessa slutstycken som inte är kompletta att man flyttar över utdragare och slagstiftet, oftast krävs en viss anpassning på det nya slutstycket.
Detta innebar för just denna typ av vapen, att slagstift och utdragare fick anpassas till det nya slutstycket = normalt kanske smedjobb??

walther_fig31

Anpassning av kolv.

Kan med fördel utföras med en Dremel eller liknande maskin. ta lite i taget och testa noggrant, men tänk på att det i de flesta fallet går att lägga på nytt material Sculpey om man skär/slipar
bort för mycket material. En anatomisk kolv är vida överlägsen ett så kallat kvastskaft.
I vissa vapengrupper är det tillåtet med anatomisk kolv som då ska anpassas till just din hand, detta ger en fantastisk fördel än att skjuta med en kvastskaft!
artikel om anpassning av kolvar.

IMG_1778

Korn och sikte

Siktet kräver en liten droppe olja då och då, kornet kollar man så att det sitter fast på ett betryggande sätt.

Revolverproblem.

S&Wbussning

Klick i revolver

Vad jag kan förstå så är just klickade patroner det allra vanligaste felet på en revolver, oftast är det en bussning som med tiden utan olja eller fett gnagt ut en liten grop i slagstiftets bussning, detta innebär att hanens slagstift studsar i denna grop och den mesta av hanens kraft läggs i denna grop, någorlunda lätt att byta, osäker vapensmed. Du behöver drivdornar och ett ganska bra handlag.

Läs mera om klick i revolver

Bild 5 trumma utan extractor (stjärna)

Andra fel är att trummans mekanism blivit sliten och inte matar fram trumman till indexlåsning  innan hanen faller, detta avhjälpes lätt med en ny hand i överdimension alltså en tjockare hand inte en längre hand.

Patroner som fastnar i patronläge är ganska vanliga och då flertalet av oss inte har en patronlägesbrotch för varje kaliber kan kanske detta vara ett smedjobb, men jag har skrivit om detta flera gånger och en ”patronlägesbrotch ”är inte svår att tillverka, men kanske ändå en smedjobb.

Läs mera om service revolver, på köksbordet?

Mera service revolver

Mer service revolver

IMG_0728

Det är mycket sällan fel på avtrycksvikten den brukar ha en betryggande vikt som inte behöver justeras, denna justering kan utföras genom att byta slagfjäder eller rebounderfjäder, kanske ett smedjobb igen,

Personligen tycket jag att det är lite fel i denna gamla antika revolvermekanism, det är sällan något som fallerar.

Arne Nohlberg 2014 05