Skötsel av tuber till luftpistoler drivna med tryckluft.

IMG_2267

Morini 162 MI, med två lufttuber en blå och en röd. det är just dessa lufttuber som denna artikel ska handla om. Bild 1

En tryckluftstub som är möjlig att skruva på och av luftpistolen har ju ett tryck när den är laddad med tryckluft  på ca 200 kilo.
Jag tror att de flesta förstår att sprängkraften på en sådan tub är mycket stor och att en exploderande tub kan ställa till med både sakskador
och förmodligen även personskador.
När det gäller personskador så har jag aldrig någonsin hört talat om att dessa tuber har exploderat.
Har du mera information om just detta med personskador så är jag tacksam om du hör av dig till mig, via mail.

I denna redogörelse så är flesta  bilder på Morini, detta innebär INTE att Morini har problem med dessa tuber, tvärtom, dom är mycket  sällan representerade som defekta. Det råkar vara så att både jag och min son har detta märke.

 Lufttub Morini 162 MI ska besiktigas och repareras var 10 år. Bild 2

Vad man oftast inte känner till är att en lufttub har en livslängd på 10 år sedan ska den besiktigas och repareras/dateras för att sedan
kunna användas ytterligare 10 år framåt i tiden. Vad jag vet så kollas detta enbart av Sportskytteförbundet vid vapenkontrollen före
en tävling och nästan aldrig av Pistolskytteförbundet! Varför detta inte kontrolleras av Pistolskytteförbundet  vet jag ej!

IMG_2286Bild 3 anger då maxtryck och 20 års användning maximalt, men här i landet gäller 10 år max innan reparation och besiktning utföres.
Höljet bytes och alla packningar likadant och sedan sker en provtryckning av tuben.

En annan sak som väldigt få känner till är hur ska man lagra tuber, jag tog kontakt med Ronny på Interprodukter i Hässleholm och fick en
bra utbildning i ämnet i fråga, en tryckluftstub ska alltid lagras med tryck, tuben mår inte bra att ligga tom. så kontrollera och fylll upp tuberna
( det är ju oftast två stycken till varje pistol).

IMG_2287Bild 4 anger max 2900 PSI i tryck och sedan anges 08.07 då gäller månaden först 08 och sedan året 07, alltså år  2007.
I alla nya tuber och utbytta tuber är enbart årtalet  angivet, tex 2014.

Förstadiet till våra idag helt dominerande på marknaden tryckluftpistoler är kolsyra pistoler, där drivmedlet är kolsyra i stället för vanligt komprimerad tryckluft.
Samma regelverk gäller här även dessa tuber ska besiktigas var 10 år.

Kostnaden för besiktning är lite varierande, Morini kostar 960kronor  och Feinwerksbau ca 1000 kronor.
Då ingår besiktning och en uppdatering för 10 år framåt.

IMG_2288Bild 5 anger då serienummer och ett EG godkännande 8176.

Vill man spara pengar så räcker oftast en tub till en komplett tävlingsserie ( Morini) och då kan man spara några kronor genom att endast ta med en tub.

Till sist så vill klart deklarera att jag personligen har stor respekt för dessa tuber, liksom jag har för den dykartub som vi använder och fyller på våra pistoltuber med,
denna dykartub ska dessutom besiktigas var femte år, dessa år går mycket fort!

feinwerksbau P 44 Bild 6 Feinwerkbau P 44, utbyte lufttub ca 1000kr
Sportec Åkarp.

Detta är viktigt att veta för dig som avser att köpa en begagnad luftpistol, är inte tuberna besiktigade inom 10 års perioden är det plus ca 1000 kronor per tub.

Nästa artikel kommer att handla om en längre test av aktiva hörselskydd.  Den 22 februari började testen som sedan har pågått hela tiden med ca 19 tävlingar som grund.

Arne Nohlberg. 2014 08 19