Grundinställning av tryckmekanism, för fält eller banskytte.

I de allra flesta fall så levereras tryckinställningen med ett förtryck på omkring 700 – 800 gram och ett sluttryck på 300 – 200 gram.
Observera att förtryckets vikt adderas till sluttryckets vikt.
Är då detta en bra inställning?
Ja om du bara skjuter banskytte så kan det här trycket passa riktigt bra, men om du kombinerar banskytte med fältskytte då är detta  ett RIKTIGT dåligt inställt tryck!
För jag är helt klar över att vad som tillverkaren av pistolen åsyftas med tryckets inställning är att det ska passa för ett passivt skytte på bana.

För många år sedan så började våra tillverkare att leverera fullt justerbara tryckmekanismer, detta var då och är fortfarande ett bra försäljningsargument
Men tyvärr så utnyttjas denna stora fördel av ett mycket litet antal utövare, de flesta vågar eller kan inte justera in sitt tryck, så att det dels passar dom som person
och dels att trycket är avsett för den diciplin man avser att skjuta med vapnet  i fråga!

Jag kan redan nu höra opponenter som säger att måste man då skruva i tryckmekanismen, svaret är absolut JA. Vad kommer man att vinna ? ett helt annat skytte.
Är helt övertygad om att många känner igen sig i följande:
Missade ett skott mellan två mål, när jag bytte målgrupp så hann jag inte ta tryckpunkten på trycket, drog avtryckaren rätt igenom trycket och missade målet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Men låt oss först börja med banskyttet.

Här krävs ett mindre aktivt skytte vi kan kalla detta ett passivt skytte, med detta menar jag att skytten har gott om tid och bör eller rättare sagt ska krama av skottet, här är det bra med den grundinställning som tillverkaren i de allra flesta fall levererar pistolen med.

Ett förtryck på ca 700 gram och till detta adderas ca 310 gram för att vara säker att gå igenom invägningen av vapen. OBS att jag inte använder ordet vapenkontroll för en sådan värd namnet finns inte längre. Under många år kunde jag se att när jag lämnade fram mitt vapen så försökte ”vapen-vägaren” att utför något som med bästa vilja kan kallas vapenkontroll. Men inte ens detta fungerar längre både kontrollanten och vapenägaren har tydligen gett upp och istället utföres avtrycksvikt vägning. Precis som om en skillnad på några gram skulle ge en lågt vägande skytt en fördel, detta är  trams och inget annat, som år efter år får passera tack vare ett konservativt förbund..
Men låt oss konstatera att denna skytteform inte kräver så mycket av just inställningen på trycket, annat än vad det levereras med.

 

 

Fältskyttet ställer helt andra krav på tryckinställningen.

Detta skytte är ett verkligt aktivt skytte som ställer helt andra krav på både skytten men också på vapnets avtrycksmekanism. Detta är den mest offensiva skyttet inom vår Svenska pistolskytteverksamheten, kanske delas denna offensivitet med en del militära skyttegrenar.  Men låt oss närmare söka specifiera upp vad som krävs och hur vi kommer dit.
Här är det inte fråga om minuter utan kanske bara någon sekund för att rikta in vapnet och avfyra den samme mot målet.
Detta offensiva beteende kräver att vi kan i alla lägen LIGGA på vår avtryckare hela tiden utan att vara rädd för att vi ofrivilligt skjuter utanför målområdet, det är ganska lätt att ligga på för hårt och sedan avlossa skott helt utanför målet under transport mellan mål i olika grupper,
Men oftast tar rädslan för att skjuta fel (utanför målet) överhanden och vi tvingas kanske gång på gång att missa tryckpunkten och dra rätt igenom trycket, men en missad träff som följd!
Risken är också stor att vi vet att det är låg nivå mellan förtryck och sluttryck om kring 200 – 300 gram.
Vi vågar inte ligga på utan skjuter en del skott genom att undvika tryckpunkten och drar rätt igenom hela trycket, detta förfarande ger då ett ytterst dålig precision!

Under flera år har jag som enbart skjuter fält testat med en avtrycks mekanism  inställd på förtryck ca 250 gram och adderat till detta låga förtryck ca 800 gram, med andra ord ligger jag  ca 50 gram över gränsen 1000 gram.

Detta har gett mig ett helt annat skytte jag vågar idag ligga på avtryckaren på ett helt annat sätt, jag vet att det är en distinkt läge när förtrycket är så att säga slut och sluttrycket börjar.
Jag tjänar ganska mycket tid, jag frestas aldrig att ”dra rätt igenom trycket” får på så sätt en helt annan precision.
Jag kan ha ett riktigt och säkert upphak och på detta sätt slippa minska på  säkerheten.

Jag vågar ligga på avtryckaren på ett helt annat sätt, för drygt två år sedan började mina tankar att gå åt detta håll, varför inte prova? I mitt fall så ökade jag mina resultat på
mellan 3 och 5 träffar på en normal fältbana.
Detta är en avsevärd förbättring ett resultatförbättring  med en mycket låg insats!
För mig är detta lika självklart som att INTE maratonlöparen och 100 meters löparen använder samma utrustning.

tryckpunkt2Bild 3 är en illustration som jag hoppas inte kan missförstås, det borde vara glasklart beskrivet.

Justering av trycket.

Att ge en generell beskrivning som passar alla tryck är självklart inte möjligt, men principen är att minska förtrycket med omkring 3 – 400 gram. Väg in nuvarande tryck och minska med
dessa värden. Det går bra att använda en PET flaska och vikten ska då vara vanligt vatten, väg på en bra våg.
Nästa åtgärd är då att öka förtrycket, öka på med vatten  tills du kan lyfta petflaskan med 1,050 kilo vatten. Med andra ord en avtrycksvikt på 1 kilo och 50 gram eller vad du nu önskar för att gardera sig mot nedslag i vapenkontroll.
För dom som skjuter både bana och fält gäller det att skriva upp åtgärden i skruvade varv på både för och sluttryck.
Lätt som en plätt eller hur!

perfekta upphaksytor med en perfekt oljefilm.

Förtryck och risker med ett för kort förtryck.

Detta är4 en mycket viktigt att lägga på minnet, fler och fler av våra riktigt duktiga skyttar har en gemensam sak förutom deras skjutskicklighet, dom har oftast ett mycket kort förtryck,
detta för att vinna tid på varje fältstation, men vad dom missar är, att ett kort förtryck är att dra likhetstecken mellan ett för litet upphak.
Men andra ord så är risken för automateld mycket större än vid ett normalt upphak. Så tyvärr så chansar man med säkerheten med ett för kort  av upphak,
Men med den ovan beskrivna metoden når du exakt samma funktion med bibehållen säkerhet och ett korrekt upphak..

Epilog
Personligen anser jag detta vara en av de allra största förbättringar av metodiken på en finkalibrig pistol, men naturligtvis går detta att applicera på vilken grovpang som helst som har ett fullt justerbart tryck.
Detta kan också vara en förklaring på, att den som bytte ut sin gamla pistol mot en ny med fullt justerbart tryck, inte kände sig riktigt tillfreds med nymodigheten, men har under åren åtminstoende försökt att anpassa sig till den nya tryckmekanismen, men har aldrig försökt att justera in mekanismen efter eget behov!
Mycket att tänka på eller hur.
Passar på att önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. Tack för alla vänliga mail det kommer in.

Läs mera om avtrycksmekanismer.

Läs mera om rena tryck

Läs mer om tryckmekanismer förtryck och sluttryck.

Arne Nohlberg 2014 12 06