Enklare justering av pistolers tryckmekanism

Jag får ganska mycket brev och en viss del av dessa brev innehåller frågor relaterade till just trycket, (pistolens tryckmekanismen),  lika många av frågeställarna vågar inte
ens försöka sig på att justera trycket. När skytten blir stoppad i en sk vapenkontroll så ser sig skytten omkring och ser efter om det finns någon i närheten
som kan tänkas kunna justera upp avtrycksvikten något lite.

En del av denna stora massa har naturligtvis dåliga erfarenheter som grund för att inte ens försöka att justera in trycket, kvar finns kanske i minnet den där förargliga resan
till en vapensmed många mil bort och den dåliga förklaringen som inte vapensmeden köpte, den som var anledningen till själva resan.

Klart är också att det finns många olika tryck och de flesta är enligt tillverkaren det allra bästa tryckmekanismen  på marknaden?
Men klart är att det inte går att generellt  beskriva hur man justerar trycket.
Men låt oss börja med det allra enklaste, justering av förtryck och sluttryck. Men redan här kan det vara bra med ett påpekande
sluttryck och förtryck adderas till varandra. Därav behöver man inte justera både förtryck och sluttryck utan oftast räcker
det med att justera förtrycket,  vars justering adderas till sluttrycket.

walther_gammalt_tryck_1På bild 1 ett gammalt Walthertryck ganska dåligt tryck, nitat ihop, inte bra.

Kanske det är på sin plats att deklarera min personliga åsikt, att det inte spelar roll och att det inte påverkar skjutresultatet om man på finpangen har 1000 gram
eller 1050 gram, den senare vikten ger ju en garanti att pistolen går igenom den kontrollen,  som den som den mindre tekniskt bevandrade  kallar vapenkontroll.
Men kanske räcker det med 25 gram plus, mera i avtrycksvikt,  ja detta får du ta ställning till själv.
Vi kan naturligtvis också  justera avtryckarestoppet, tänk dock på att inte lägga detta för tätt det måste finnas en marginal ett glapp, annars kan du stå där på fältrundan och
kan inte avlossa ett enda skott.
Det ändrar sig lätt om stoppet ligger för tätt, så kan det innebära att du inte kan avlossa ett enda skott på fältrundan. Det finns flera åsikter om detta stopp, en hel del anser att det inte behövs och anledningen skulle då vara att när avtryckaren landar mot stoppet är kulan redan på väg bort från pipan.

Men låt mig också deklarera varför vi inte ska kasta oss in i tryckmekanismen och justera de andra funktionerna såsom upphak, tryckpunkt.
Det är så att dessa båda funktioner, är i högsta grad beroende av andra parametrar, så chansen att skruva bort sig är mycket stor, med den där
långa förargliga resan som en påföljd. Så här är det att den ena justeringen  påverkar den andra justeringen och till slut om man klantar till sig så kan man stå där med en
kulspruta med ett sex skotts magasin. VARNING.

Bild 3 Tryckmekanism.
Tryckmekanism. MORINI CM 22

Tryckmekanismen MORINI CM 22 är på många sätt ett föredöme på en enkel och lättjusterad en stegs mekanism. Avtryckarens läge fram och tillbaka och avtryckarestopp
är lätta justerbara detaljer, vi ser också justeringen av förtryckets vikt, i denna mekanism räcker det mera än väl att justera just denna inställning för att öka trycket.
Tänk på att Morini alltid har låsskruvar som låser justerskruvarna. på detta sätt undviker man vandrande tryck.
Avstå de andra justeringarna om du inte är berg säker.
Läs mera om Morini trycket.

Morini Elite mekanism.

benelli_10

På bilden Benelli MP 90 WC tryck, är egentligen ett ganska bra tryck lätt att justera följande gäller justering förtryck A, sluttryck är B den innersta justerskruven är sluttryck.
som vanligt räcker det med skruv A för att justera totaltrycket.
Var mycket mycket försiktig med justering av upphak, detta är svagheten i detta tryck. Följ länken under och läs varningarna .

Läs mera om Benellis WC tryckmekanism.

beskriv-tryck4På bild 4  ett Hämmerli tryck använt på gamla Hämmerli pistoler, då fanns ett utskuret hål så att man kunde se vad man justerade numera har man sparat några kronor
och inte skuret ut hålet, därav en mycket svårjusterad mekanism. Men rör inget annat än just förtrycket, medsols ökar och respektive minskar avtrycksvikten.
Finns på SP 20 pistolen utan hål för att kunna se vad som justeras.
Mycket bra mekanism, men svårjusterad justeringen får ske i blindo och tillägg är att den är nitad ihop!

Läs mera om Hämmerli tryck.

walthertryck6walther tryck1

Walther tryckmekanism den senaste versionen SSP,  Skruv B är förtryck och skruv A är sluttryck. Verkar vara en riktigt skaplig mekansim.

Läs mera om mekanismen på Walthers hemsida.

walther_gammalt_tryckDetta tryck på bild är version nummer 1 av Walther GSP pistol, ett tryck med flera inbyggda fel de flesta bytte ut denna mekanism mot den på bild nedanför
som var betydligt bättre och som sedan har legat till grund för Walthers nya tryckmekanism,
Skruv 30 justerar avtrycksvikten. Trycket är nitat ihop, det säger allt.
Läs mera om detta tryck.

tn_walther_tvastegDetta är tryck nummer två som tydligen legat till grund för GSP pistolen, ett ganska bra tryck lätt att justera och hyfsad prestanda .
Justering förtryck 31 och sluttryck 32.
Det finns en till version av gamla Walther tryck, läs mera om Walthertryck på länken nedanför.

Läs mera om Walther tryck.

AW93_tryckjustering_2

Feinwerksbau AW 93 en mycket bra 2 stegsmekanism, C är justering av förtryck och B är sluttryck. Tänk på att en justering upp i tryckets vikt göres med fördel på
skruven C,
Ett av de absoluta topp avtrycken i C klassens vapen.

Läs mera om denna avtrycksmekanism

Epilog
Jag kan förstå om vissa saknar några  vapen i den ovanbeskrivna listan över olika vapen. Pardini som exempel, men det är enkelt att förklara jag har mycket ringa erfarenhet av just Pardini och av någon anledning finns det ingen mig veterligt Pardini på nära avstånd.

Hur utför man då denna justering som oftast inkluderar insexnycklar i olika dimensioner?
Insexnyckel är bra för den utgör ju också en klocka när du vrider på inställningen för tex förtryck. noterar du vad du har gjort och åt vilket håll du har vridit, så är det lätt att komma tillbaka  igen. Fram alltså med papper och penna.
Avstå tryckets karaktär och upphaket om du inte är helt säker på vad du gör, utför alltid små justeringar prova i mellan och testa gärna ute på skjutvallen..

Men tänk på att det är en viss inkörning innan hjärnan accepterar en ny inställning på avtrycksmekanismen.

Arne Nohlberg 2014 12 10  God jul på er ..Maila gärna in frågor men ring inte.