Ny avtryckaresko till Morini CM 22.

morini_avtryckare_11Ibland funderar man på, om det man verkligen gillar, verkligen kan göras ändå bättre?
Utan att man måste revidera hela konstruktionen?
Någon som verkligen  tänker i dessa nya  banor är Ronny Nilsson i Hässleholm. Generalagenten för Morini i Sverige och tillika konstruktör av en stor mängd komponenter till just Morinis  vapenarsenal.

För en ganska lång tid tillbaka så nämnde Ronny i ett mail att han har jobbade på en ny avtryckare sko. För Ronny hade upptäckt att avtryckarfingret inte kommer in i  avtryckarens sko i 90 grader. Utan att en helt annan vinkel på avtryckare fingret gäller vid just avtryckarens sko, den gamla  avtryckare skon  gav genom en felaktig utformning, dålig kontakt och svårt att upprepa fingrets position i avtryckarens sko varje gång..

Dessutom inbjöd avtryckarens sko till felaktiga mätvärden vid vapenkontrollens avtrycksviktsmätning, detta genom att skåran i den gamla avtryckarens  sko var försedd med en skåra som inte var på mitten av den synliga avtryckaren.
Utan befanns en bit upp på avtryckaren, detta krävde då att vapnet vägdes in med en för hög avtrycksvikt för att kunna godkännas.

För någon dag sedan så ramlade det ner i brevlådan en av de allra första nyproducerade avtryckare skor,  med en helt annan vinkel på själva avtryckare skon.

Självklart kunde jag inte motstå möjligheten att prova att montera denna nya produkt på min gamla trotjänare Morini CM 22 alu.

IMG_2917Man kan tydligen se att fingret kommer in i avtryckaren med en ganska rejäl lutning, detta innebär att det är svårt att komma i rätt position varje gång man flyttar fingret.
Oftast blir det en ungefärlig position och detta är inte bra. En annan sak som också är mycket viktig är att den nya avtryckarens sko är inte försedd med en skåra som
våra vapenkontrollanter älskade att lägga vikten i vid avtryckskontrollen, att denna skåra inte var på mitten innebar att det krävdes  ytterligare avtrycksvikt för
att få pistolen godkänd.
Detta var svårt att få vapenkontrollanten att inse med skåran satt definitivt inte på mitten, utan en bit in från mitten, därav krävdes  ett högre tryck inställning för att få
godkänt på avtryckets vikt, vid vapenkontrollen..
På bilden visas original avtryckaren, kolla in lutningen på fingret.. Fingret passar ju inte allas med den gamla avtryckare skon.

IMG_2919Vi kan tydligen se den naturliga vinkel på fingret för avtryckarens sko. OBS att detta är en pistol som är skjuten några skott med..

IMG_2933Tyvärr en ganska dålig bild men vi kan ändå se skillnaden mellan de båda avtryckarnas skor, ny till vänster och gammal avtryckare sko till höger..

IMG_2928Så här ser den nya avtryckaren ut, OBS den sneda fräsningen som innebär att fingret passar Perfekt och kommer på samma plats gång efter gång.
Vi kan också notera att den i original avtryckaren frästa spåret är helt borta inga mera misstag vid invägning av vapen.
Att den nya avtryckare skon också passar perfekt på Morinis luftpistoler är ytterligare en stor fördel.

IMG_2938Det kan vara lite trångt att demontera och montera den gamla och nya avtryckare skon. Jag har löst det på detta sätt först släpper jag avtryckare-stoppet.
Sedan så mäter jag upp var den gamla avtryckaren satt och sedan lossar jag den gamla avtryckarens sko.
Om det blir trångt att montera den nya avtryckare skon, så kan man försiktigt fila lite enligt bilden ovanför så passar den nya avtryckaren skon som handen i handsken.

IMG_2946Monterat och klart på pistolen, avtryckets sko ger en helt annan känsla på avtryckaren, du har lyckats igen Ronny.
Här är avtryckare skon monterad och var och en kan se att den även pryder sin plats.

Epilog.

Detta är typiskt ett av den många små förändringarna /förbättringarna som har gett pistolen en fantastisk ny känsla!!!
Vad denna enhet kostar och när den finns klar för leverans det har jag ingen aning om, jag vet bara att Ronny ska testa och sedan kanske tillverka denna lilla
”sko” för avtryckaren, jag så lär det heta i alla vapennomenklatur.
Så till sist måste jag bara ställa frågan: Varför har ingen kommit på den egentliga självklara förbättring förut???
Jag har ännu inte kunnat provskjuta, detta sker i morgon lördag återkommer senare med en rapport.
Men ett betydligt bättre torrklickande och en betydligt skönare handhavande kunde direkt konstateras.

Testen ute i verkligheten.

Lördagen den 17 januari sköt jag den första tävlingen, en fälttävlan med den nya avtryckare skon, och redan när jag for hem så började jag att fundera på hur jag skulle
beskriva känslan av den nya skon. Jag är mycket positiv inte bara till en mera rättvis vägning av avtrycksvikten i framtiden utan känslan var mycket positiv.
Det kändes ungefär som ha under en längre tid gått med en kompromiss till avtryckare och sedan fått denna avlägsnad, det kändes skönt och mycket förtroendeingivande.
Kan verkligen rekommenderas

Är du intresserad ta kontakt med Interprodukter Ronny Nilsson.

Arne Nohlberg  2015 01 16

Generalagent Morini  Interprodukter Ronny.
Tel: 0451-155 95
Mobil: 0705-89 46 29
Fax: 0451-813 14