Eld och Eld upphör!

Naturligtvis är jag i högsta grad medveten om att det är en mycket kontroversiell rubrik och att den kan kanske vara lite provocerande på just en pistolskyttesida.

Men avsikten är att väcka debatt och  till en viss del också att provocera läsaren och kanske få upp ögonen på utövare av pistolskyttesporten. Kan denna artikel bidraga till just detta som den är avsedd för, ja då fanns det en mening med den tiden det tog att författa den.

Rubriken Eld och Eld upphör grundar sig på att just dessa ord är de tveklöst vanligaste orden inom skytte och kanske är dessa ord, är den enda kontakten många skyttar har med sin  klubb och klubbtränare! SM pistol Revolverklass Station 1SM 2014 station 1 revolverklass.


Ingen tipsar om förbättringar utan allt går tyvärr sin gilla gång, skjut vid eld sluta skjuta på eld upphör, punkt slut!!

För det är just avsaknaden av vidareutbildning som är ett mycket stort problem inom skyttesporten, förvisso finns det ett
fåtal föreningar som på ett mycket seriöst sätt  vidareutbildar egna skyttar, men det är mycket få föreningar som har denna ambition,
tyvärr är det så illa, men som tur är inte överallt.

Men låt oss börja och ta del av ett ganska normalt scenario i en ganska vanlig pistolskytteklubb, någonstans i Sverige.

Våra pistolskytteklubbar har som regel med få undantag en ganska bra men varierande grundutbildning, naturligtvis växlar även
denna utbildning vad beträffar kvalitet, men jag  kommer själv ihåg när jag började skjuta pistol efter många års gevärskytte,
detta hände i millennieskiftet år 2000.

Vi sköt då, sonen och jag på en förening här i Skövde. Här gällde verkligen principen Eld och Eld upphör, ingen annan egentlig
utbildning genomfördes, men vid direkta frågor kom ändå lite tveksamt någon form av svar. Ett typiskt svar var ”håll hårdare i
kolven” , ja detta ansågs lösa alla problem!

Detta var mer eller mindre ett patentsvar för alla frågor.

Men skjutledare byttes ut med jämna mellanrum och rätt som det var så kom det en mycket kompetent och kunnig pistolskytt
som skjutledare, vi lärde oss mera på en  torsdag än vi gjorde på de andra lektionerna. Allt skytte all skytteträning genomfördes
i en skjuthall med vanliga precisionstavlor. punkt  slut.

Nåväl efter ett visst skjutande kunde vi båda två stoltsera med våra 46 och licensen var klar. IMG_2178Samma SM samma skyttar samma klass Nu var man licenserad skytt och kunde själv åka och skjuta när man ville, men endast
med en .22 stod till buds, men redan då, när  man först testade banskytte,  respektive fältskytte,  så förstod man följande:

Merparten av alla tävlingsskyttar sysslar med fältskytte och inte banskytte, banskytte som vi hade tragglat med månad efter månad!
Vi märke också att  när licensen väl var klar så upphörde all utbildning. Vi lämnades helt åt oss själva med våra egna problem.

Men jag måste ändå tillstå att grundutbildningen fungerar ganska bra, men att utbildningen sker på helt fel målbild, Vi vet med stor säkerhet
att  merparten av de skyttar  som utbildas aldrig kommer att syssla med banskytte utan går direkt till fältskytte, en gren där dom aldrig fått
någon utbildning för ???

Detta är ju inte klokt, vi utbildar kanske upp till tusen presumtiva medlemmar  på en sport (banskytte) som dom inte ska utöva!!!!!
Låt mig ge ett belysande exempel på vad jag menar:
Ponera att  vi har ett gäng med löparsugna människor som är intresserade att springa medellånga och långa distanser.
Vi har ett upptaktsmöte med dessa människor,  där vi berättar om vår förening och vilka krav som ställs på utövarna.

Ni måste klara att hoppa längdhopp minst 5,5 meter tre gånger innan ni får börja träna löpning.

Vem skulle finna sig i detta???

Vad skulle hända om man ytterligare spädde på detta vansinne med att var femte år måste ni hoppa 5,5 meter, för att få hålla
på med  långdistanslöpning.

Vem skulle acceptera detta i dagens samhälle med alla personliga tränare osv?? Jo det gör 18000 skyttar dom
tycker detta är OK, för ingen verkar  opponera sig!!

Naturligtvis är det så att fältskyttet som utövas av mera än 90% av alla skyttar det är där utbildningen ska ske, målet måste
vara att utbilda nya skyttar till goda fältskyttar. Detta inbillar jag mig att de flesta kan hålla med om, det är dags att vakna upp ur
den dvala som vår skytterörelse verkar ha levt under i många år .

Naturligtvis är det lika självklart att skjutproverna ska erläggas med fältmål, även skjutskickligheten vid förnyelse av 5 års licenser
ska naturligtvis ske på fältmål.

Fem års licenserna kan med fördel skjutprovet av läggas på en vanlig fälttävlan, detta ska inte möta något hinder enligt vad jag kan
förstå, I dag så måste de synnerligen aktiva och duktiga fältskytten ställa sig och träna banskytte, något som han aldrig sysslar
med, enbart för att förnya 5 års licensen. låter detta rimligt??? IMG_2198Samma SM det riktigt bra SM, et i Västra Husby Linköping .

Men låt mig få gå tillbaka till den avsaknaden av  utbildning för den nyligen  licenserade skyttens fältskytte karriär.

Rent tekniskt så är anvisningarna i skjuthandboken ganska bra när  det gäller skjutavstånd, när det gäller målstorlek och avtrycksvikt
på vapnet, men det finns inte ett enda ord om hur man utför fältskytte och vilka grunder man måste tillskansa  sig för att lyckas med
just fältskyttet.

Detta är en ganska svår gren men en otroligt stor mångfald, nästan ingen skjutstation är den andre lik, därav så ställer det stora krav
på utövaren, både rent tekniskt och en viss förmåga till snabb analys är också att föredra.

Allt detta kan vi lägga grunden till när vi under oftast ett helt år har våra nybörjarens högsta uppmärksamhet och den största förmågan
till att ta åt sig ny teknik, detta missar vi tyvärr helt i dag!!

Men låt mig en kort stund få återvända till den skytt som har fått sin första licens och nu står på egna ben, där vill jag verkligen understryka
egna ben, för i de flesta klubbar så är det just detta som sker, ingen egentlig uppföljning sker och detta borde ju ha hög prioritet med den
banskytte utbildade skytten på fältskytte??

Men så sker mycket sällan utan de flesta skyttarna får klara sig själva bäst dom kan, för klubben är redan fullt igång  med att utbilda nya
skyttar!! Hur ska man råda bot på detta ??

Jo första av allt ska det till ett kompendium om fältskytte där man både förklarar och ger prov på praktiska förändringar för att komma
igång med en fältskytte som på sikt kan leda upp till elitklassen klass tre skyttar.

Att vi har ett stort systemfel verifieras av att antalet klass tre skyttar minskar i stället för att öka i våra klubbar detta är varningssignaler
vi inte bara kan ignorera. Vi kan tyvärr också konstatera att allt för många går en grundutbildning stannar kvar något år i bästa fall för att
sedan försvinna, vad gör vi åt detta? Jo vi drar igång en ny utbildning med nya människor men glömmer dom vi redan har, som bara väntar på hjälp att komma vidare. SM pistol Revolverklass Vad vi måste göra är följande: 1 Förändra vår utbildning till att banskyttet är en mindre del i den praktiska skjututbildningen medans
tyngdpunkten läggs på fältskyttet.

2 Höja upp statusen på fältskyttet, naturligtvis ska detta skytte vara normgivande och skapa underlag för licensansökningar. även förnyelse
av licenser, men kvar kan gärna vara banskytte kraven så att det finns en valbarhet.

3 Ta fram en adekvat utbildning för fältskytte där den praktiska delen ska dominera, när förbundet gör en handbok tenderar den teoretiska
aspekten att dominera, med dagen IT samhälle vore det lätt att lägga upp ett stort antal fältstationer på nätet, med tider med skjutavstånd
och med teoretiska och praktiska förklaringar.

4 Ta fram en ny klubbtränarutbildning, värd namnet, den gamla är verkligen inte ”upp to date”, den saknas ordet fältskytte helt.

Epilog. Egentligen är det en mycket tragisk berättelse eller artikel,  det här.

Det är egentligen ett stort nödrop från många människor som bevisligen är eller har varit  intresserad av just skytte, men  aldrig får en chans.
Här finns bevisligen ett dokumenterat behov, men ingen lyssnar på de som behöver och ropar efter hjälp.

Det verkar ju finnas ganska många tänkbara nya medlemmar  att utbilda och som inte har så stora krav. Gör vi inget åt detta så kommer
på sikt polisens ständiga åtgärder att vinna laga kraft och det svenska folket är avväpnade. Men å andra sidan så finns en ljusnande  framtid
om vi bara är lyhörda och tillsammans hjälps åt att skaffa en utbildning som leder till större skara duktiga/nöjda  fältskyttar gärna i klass tre.

Arne Nohlberg 2015 01 18