Fältskyttestationer del 2

Nu har vi kommit till station 2 på vår Nationella fältrunda, vi kan kanske kalla station 1 för en inskjutning station, förr så fanns det alltid en inskjutning station på varje fälttävling, tyvärr är detta borta i dag, men då kan man kompromissa genom att göra station 1 relativt lätt. man kan börja på en svårighetsgrad av ca 60 % och sedan öka denna svårighet till omkring 90 – 95%, på stationerna 5, 6 och sju, för att sedan minska svårighetsgraden på station 8 till omkring 60 % igen.
Mera om detta senare.
Men redan på station två har vi tyvärr snäppt upp svårighetsgraden högst betydligt, till omkring 90%
En del av de beskrivna stationerna  är träningsfält och inget annat och en Nationell fältskjutning.

IMG_1115Station nummer 2,  med 6 mål i 2 målgrupper och en hög svårighetsgrad trots att skjuttiden är ganska lång 15 sekunder, men nästan samtliga mål i de båda målgrupperna är på maxavstånd.
Men utgångsläget max 45 grader stjäl också lite extra  tid.
IMG_1114Här har vi våra förutsättningar OBS G är grovvapen men vi skjuter ju fortfarande bara C vapen. OBS Max 2 ger ju ändå ett litet hoppa för klass 1 skytten.

Strategi: Hur ska man optimalt skjuta denna station?

Normalt börjar man  på höger sidas målgrupp, men de största målen finns ju på den vänstra sidan, för klass 1 skytten borde det varit max 3, då skulle skytten kunna beskjuta de största målen med 3 skott var, klass tre skytten skjuter naturligtvis på alla mål och kan inhysta totalt 6  poäng och antalet träffade tavlor. Medans klass 1 skytten kan kanske med min ovanbeskrivna metod MAX 2 max få till 4 poäng och förlorar då på denna station 2  poäng även om han nästan träffar på vad han skjuter.
Normalt börjar man kanske på den första/närmaste målgruppen och skjuter 1+1 skott i de båda målen. Därefter beskjuts nedifrån och upp först den lilla svarta sedan orange och blå, och avslutar med att skjuta i det lilla svarta målet längst upp i gruppen.
Naturligtvis kan man börja längst bak med att beskjuta de fyra målet i denna grupp och sedan avsluta med att beskjuta den främre gruppen.
PÅ grund av den ganska långa skjuttiden får vi ge stationen nästan godkänt, för ett godkänt omdöme borde max antal skott i varje tavla ändras till max 3 då ger det hela stationen en betydligt bättre dynamik, och utgör inte samma begränsning för dom inte så drivna skyttarna.
Rytm är något som är mycket viktigt när det gäller fältskytte, det är ytterst viktigt att göra en plan för varje station, när du står inför en ny stations mål och målgrupper, är det mycket viktigt att göra en plan, hur de olika målen ska beskjutas. Ibland kan det till och med vara så att du bör avtala med din ”skyttegranne” huir ni ska beskjuta stationen för att undvika korseld.
Med en poängfältskjutning så kan vi glömma alla former av Max X där är det fri skottfördelning.

Men det viktigaste är ändå att göra en plan och sedan följa den.

Är man ny på fältskytte så kanske man ska skjuta enligt följande, 2 skott i den orange och två skott i den blå tavlan, nu har vi 4 poäng, ytterligare ett skott i den främre målgruppen
ett skott i grön och ett skott i svart, ger då ytterligare 2 poäng som kan adderas till den första 4 poängen och ge totalt 6 poäng + antal träffade tavlor.. Naturligtvis kan man med förlust av ett poäng skippa den första svarta målet och lägga båda skotten i det gröna målen , visserligen tappa en poäng men ändå säkra 2 poäng och totalt få 6 poäng men missa antalet tavlor.

En annan ganska vanlig DÅLIG taktik är att skjuta på alla målen och tappa tex 4 mål och få  till 2 poäng!

Det är viktigt att inse, att du och den erfarenhet du har, verkligen ingår i högsta grad i den strategi som bör finnas inför varje station som du beskjuter på fältbanan.

Epilog

Svårighetsgraden är mycket hög på denna station som har ett avstånd till den längst bort belägna målgruppen på dryg 23 meter, de fyra småmålens svårighetsgrad  och antal
mål gör stationen mycket svår. Tyvärr saknas en riktigt bra kompensation för klass 1 skyttar, det borde vara max tre, detta hade gett den mindre erfarne skytten en betydligt större erfarenhet.

Än en gång är jag tacksam för alla tänkbara tips och kommentarer min mailadress finns i det blå strecket under mitt namn, välkommen med dina kommentarer.

 

Arne Nohlberg 2015 02 06