Fältskyttestationer del 7

Nu börjar stationerna kanske dels påverka koncentrationen, men i vissa fall kan patrullstigen vara ganska lång så att man rent fysiskt känner av ansträngningen.
Nedanstående station är svår att kommentera på grund av att den är en träningsfält med en mycket svår station, nedanför på bilden kan vi ta del av hur den är byggd.
En träningsfältskjutning  station kan se ut så här, för fortfarande finns det folk som tror att om man skjuter mycket svåra stationer på träning så blir tävlingsstationerna så mycket lättare, tyvärr är detta fel.
En del av de beskrivna stationerna  är träningsfält och inget annat.
Detta är en nationell fältskjutning.

IMG_1123Detta är då station 7 , detta innebär att vi har hoppat över en fältstation igen, till denna station 7  finns inga förutsättningar men om jag minns rätt gällde 15 sekunder.
Svårighetsgraden är mycket svår eller för svår, även med lång tid. De första målet som skulle beskjutas i de vita cirklarna gav då 3 poäng + 3 för antalet träffade  tavlor.
Det bakre  målgruppen är på ca 30 meter där det svarta målet är störst, men på grund av dåligt ljus är oftast detta mål svårare än den röda målen.
Max skott är som vanligt 6 och max poäng i vår fältskjutning är då 6 poäng + antalet tavlor..

Strategi. Här finns inte mycket att välja på samtliga mål är svåra eller mycket svåra, kanske ett tips kan vara att satsa allt på de längst bort belägna målen? Jo jag inser att det låter som en föga tröst, men en del stationer är bara så här!! Naturligtvis skulle inte denna station platsa i skjuthandboken.

Förutsättning Skjuttid 15 sekunder, riktning tillåten, max 1, ej stödhand.

En nationell fältskjutning ger följande med träff i alla mål: & träff och 6 tavlor ger då 6/6 som resultat.

En poängfältskjutning hade gett följande 6 träff och 6 tavlor 6/12 som resultat.

Mera om själva skjuttekniken läser du här, en nog så viktig detalj.

Mera om fältskytte
.

Datorstyrd fältskyttebygge.

Återigen så välkomnar jag dina inlägg och kommentarer.

Arne Nohlberg 2015 02 06