Fältskyttestationer del 4

Jag beslöt att komplettera med station nummer 4 förvisso många månader senare men ändå stadion nummer 4 som uppstår som en fågel Fenix några månader senare!
I vanlig ordning befinner vi oss på Vallebygdens pistolskytteklubbs hemma bana, ja här kan man verkligen prata om en hemmabana där det byggs en ny fältbana varje lördag höst sommar och vår. I år har man snäppt upp det hela och bjuder in samtliga klubbar i kretsen till fältskjutning, varje lördag klockan 10,00, där en sedvanlig vapenkontroll föregår tävlingen. Startavgiften är för närvarande 20 kronor per start och varv, men förmodligen kommer denna avgift att ökas till kanske 30 kronor.
Standardmedaljer utdelas till hugade skyttar.
Hela arrangemanget har fått en stor uppslutning lördagen den 7/2 var det över 40 starter.
Men snabbt över till station 4. på vår nationella fältskjutning.

IMG_2967klarStation 4 med kung Bore i högsta grad närvarande. En nationell fältskjutning.

IMG_2968klarStationens halva mål är för mig helt nytt och kanske ett nytänkande , vad vet jag.,
3 figurer och 2 två målgrupper finns på stationen, skjuttiden är för C vapen 8 sekunder. det bryter vi ner och kollar mot skjuthandboken.

Riktning gäller och Max 3 gäller också, skjuttid 8 sekunder.

Första lyft 2 sekunder utgår riktning gäller, skjutning 2 skott i det närmaste blå målet 2 sekunder+ förflyttning 1,5 sekunder, + 2 skott i det orange målet 3 sekunder ( ganska långt avstånd) förflyttning i målgrupp +  2 skott i det gröna målet samma avstånd 3 sekunder, rätt skjuttid C vapen borde vara 10 sekunder.

Strategi.

Var riktar man? Förslagsvis i det svåraste målet, i detta fall är det hugget som stycket vilket mål man väljer de är alla ungefär lika svåra. Men låst oss välja det lilla blå halvmålet, vi skjuter 2 skott och flyttar sedan över till nästa målgrupp och skjuter totalt 4 skott två i varje mål. Naturligtvis kan vi välja att i stället beskjuta det största målet på ramp nummer 2 med det orange och gröna målen. Det är en smaksak, mera än en vinnande strategi!

Tänk på att ta med något att äta något  om patrullstigen är lång speciellt på den varmare tiden är detta viktigt för att få upp blodsockernivån och släcka törsten.
Försök att öka din kondition, det är inte bra att komma flåsande till varje station det ger dig ett automatiskt handicap på varje station.

Lika viktigt är att vapnet är väl rengjort och noga inskjutet före tävlingen på hemma plan, det är också mycket viktigt att vi i framtiden slipper se skyttar som vandrar fältbanan fram med en revolver hängande i ett finger!! Väska eller hölster anser jag vara ett måste.

Epilog

Nu är vi mitt i fältrundan, hur känns det? Bitter på förlusterna av träffar? Glöm det, nu gäller en ny del av fältbanan 4 nya stationer väntar på ditt besök. Undvik stress och att kasta ett par skott mot ett diffust mål, det  fungerar inte, trots att det går for måste vapnet stanna till om så bara en tiondels sekund framför varje mål, annars bjuder vi in slumpen och ignonerar helt skjutskickligheten.
Tänk dig att du går in i ett slutet rum när du står framför stationen, alla koncentration riktas mor målen.
Kanske kommer det en station 6 också.

Arne Nohlberg 2015 02 08