Fältskyttestationer del 8

Vi har kommit till den sista skjutstationen på vår fältrunda, förvisso har vi hoppat över 2 stationer som kanske kan ersättas i framtiden, vem vet?
Till den sista stationen så borde svårighetsnivån kanske dala ner något så är dock inte fallet här, men det är ändå en ganska hygglig skjutstation.
En del av de beskrivna stationerna  är träningsfält och inget annatTiden är knapp och lite för dåligt tilltagen, här borde både elitskytten och klass 1 skytten kanske kunna trivas, om max 2 hade ändrats till max 3.
En del av de beskrivna stationerna  är träningsfält och inget annat

Station nummer 8
IMG_1125

Här har vi stationens förutsättningar, egentligen inte så konstigt, 3 målgrupper och max 2 träff i varje mål, men max 2 borde vara ändrat till max 3, då skulle stationen få en betydligt bättre dynamik. Dynamiken saknas så som stationen ser ut nu.
Skjutavstånd är följande första vänstra målgruppen 17 meter, den högra ca 16 meter och målgrupp längst bak 34 meter.

IMG_1124.Analysen.

Det är mycket viktigt att station för station, analyseras, efter skjutningen. För att utvecklas som fältskytt, är detta ett måste.

De lite äldre och mera erfarna fältskyttarna, känner när ett skott går ut och missar målet, detta är en mycket värdefull kunskap och vetskap, som på ett fantastiskt sätt kan bygga upp din fältskyttekunskap.

Tillbaka till stationen ifråga, hur skjuter man denna optimalt?

Stationens mål är medvetet ganska svåra, dels att träffa och kräver ganska mycket av skytten. Ett runt mål är kanske det allra lättaste att beskjuta.

Här gäller 2 skott i varje mål i de 3 målgrupperna, (MAX2) men en fråga kommer då direkt upp? Ska man börja att skjuta i det högra målet och gå över till målet längst bort (34 meter bort.). Eller är det bättre att välja först höger mål och sedan välja målet längst bort?

Det finns ett problem med denna metod,en äldre skytts ögon och många andra skyttars ögon har svårare (tar tid) att ställa om sig mellan ett närbeläget mål och ett längre bort beläget mål!
Därför så börjar nog de flesta att skjuta på det högra målgruppen och går sedan över till den vänstra målgruppen och följer upp med den längst bort belägna målgruppen.

För med en så kort skjuttid som på denna fältstation är det viktigt att välja rätt metod, den optimala metoden för station 8.
Så här dissekerar jag skjuttiden allt enligt skjuthandboken:
1 Första lyft 2 sekunder, första skott om målen är närma 1 sekund + 1 sekund.
2 förflyttning minst 1,5 sekunder.
3 nästa skott 1,5 sekund + 1,5 sekunder.
4 Förflyttning 1,5 sekunder, nästa skott 1,5 sekunder + 1,5 sekunder.
5  Eld upphör.
Skjuttiden borde ha varit 11,5 sekunder avjämnat till 12 sekunder, med andra ord så fattas det 2 sekunder på C vapen och följaktligen också på grovvapen.

Det här med MAX 2 som exempel missar jag själv ibland, mycket retligt att träffa tavlan och ändå missa en eller flera poäng, sens moral läs noga föreskrifterna för fältstationen

Personlig analys

Så över till den mera personliga analysen, för även om fältbanan är svår så ligger oftast den största problemet i den som håller i vapnet. Jag vill direkt påstå att det är förödande att åka på tävling efter tävling och göra samma fel. Vi människor är så funtade att vi med lätthet gör samma fel gång på gång. Oftast tvår vi våra händer och undrar vad som är fel.
Det är av stor vikt att så fort som möjligt korrigera fel, annars nöter vi in felen lika elegant som vi lär det rätta förhållandet.

Låt mig ge ett par exempel:
* Först av allt måste vi identifiera vad som går fel, en skjutning på vanliga fältmål med en stora tavla i bakgrunden som vittnar om var och hur vi missar är en bra början när vi spontant missar målet. Av denna enkla analys kan ganska mycket utläsas, det kan var fel på avtryckets karaktär det kan vara så att avtryckaren är dåligt anpassad till fingret osv.
Felinställt sikte osv.

* Vi har skytten som missar oftast det först beskjutna med det första skottet i en eller flera fältstationer. Resten av stationens mål är oftast bra skjutna och sedan kommer då dessa förhatliga missar alltid på det första målet! Vad göra?. Bryt ner fältträningen, till att endast skjuta på ett enda mål och med ett enda skott, ha gärna också en baktavla som är mycket större än fältmålet, detta ger dig värdefull information.

* Oftast hör man skyttar berätta efteråt att jag tappade kontakten med korn och sikte. Åtgärden kan vara att minst delta i 500 fälttävlingar under året! Nej skämt å sido. Detta är ingen bra lösning, lösningen är istället att torrträna, sätt upp små miniatyrer av fältmål på en lagom avstånd på en vägg, ladda med klickpatroner och generera en lämplig tid , sedan är det bara att träna på. Du kommer att se vad du gör för fel utan rekyl så avslöjas felen på ett mycket obarmhärtigt sätt. Igång med analysen och korrigera felen/felet.

* En annan bra lösning är att träna bara ögat, upp med en liggande åtta på väggen följd denna åtta med korn och sikte, detta tränar upp ögats förmåga att dels kunna koncentrera sig på i vårt fall målet och man kan med fördel lägga in  ”skjutstationer” i denna åtta, så med klickpatroner så kan man simulera skjutning.

Viktigt är att så snabbt som möjligt korrigera och ändra på dina personliga fel, fältskyttet är obarmhärtigt, det finns inget som förlåter fel under en skjutning, dessa fel lämnar vi hemma.

 Epilog

Nu har vi nått slutet på vår fältrunda och till sist så får vi vänta på resultat och placering, men ändå viktigare är att vi tar med analysen och bryter ner våra fel under träningen och tränar på det som vi verkligen behöver träna på, ett alternativ är naturligtvis att delta i mint 500 fältskjutningar per år. Då hinner vi verkligen nöta in våra fel på ett mycket övertygande sätt!
Det är min förhoppning att du som här läst denna serie om fältskjutning har kunna ta till dig och kanske också har fått vissa tips, mitt upprop om synpunkter utifrån har tyvärr varit förgäves hittills.

Lycka till på fältbanan.

Arne Nohlberg 2015 02 08.