Vinterträning av fältskytte hemma.

IMG_1123

Oftast är ju vintern ganska lång på våra breddgrader, men en del söderboende kan ändå hålla igång nästan hela vintern och träna skytte ute.
Men för oss andra så gäller det oftast inre träning och det vill ju till ganska mycket fantasi för att kunna konstruera en fältbana avsedd att användas inomhus!

Men vi får inte bara stirra oss blinda på ett maniskt sätt att träna fältskyttet, det finns många sätt att bryta ner träningen i små delmoment, låter detta krångligt?
Låt mig då ge dig ett par exempel på vad jag menar: Många skyttar har en ganska markant problem med det första skottet som oftast missar på det målet vi avser att träffa.
Men de efterföljande skotten sitter fint i de andra målen, detta är ett belysande exempel på hur vi ska bedriva vår träning.

Analysera vad är det som går fel? Riktningen.

Hur kan vi åtgärda detta? Träning på rätt sätt.

Hur gör vi? Läs nedanför.

Ponera att du ofta missar första skottet på en fältstation, retligt och försmädligt, då börjar dom flesta att skjuta serier efter serier med sex skott, gör tvärtom skjut ett skott och sedan kontrollera med tex kikare.  Nu höll jag på att ställa till det, vi ska ju inte bara träna bort felaktigheter vi ska göra det inne också!
Leta upp en sida med fältmål och skriv ut dessa fältmål som du avser att öva på, sätt upp ett av dessa fältmål, i lagom storlek på väggen, ladda pistolen med en klickpatron om den behövs i just ditt vapen. Gör mantelrörelse och rikta in och skjut med  klickpatronen mot målet. Nu slipper vi distraheras av rekylen och kan direkt se hur väl vi riktade in vårt vapen i målet. Ofelbart kommer en felaktig/slarvig inriktning att ge sig till känna. Tänk på att normalt har vi 2 sekunder för första lyftet och 1 till 1,5 sekunder att avlossa första skottet, beroende på målets avstånd.
Nu är det bara att träna på, du kommer  att märka en stor skillnad på just första skottet efter en seriös träningsperiod!
Denna form av träning är den träning som ger den absolut bästa och snabbaste träningen, varför skjuta 6 skott när  5 oftast sitter perfekt men det första skottet är problemet!

Likadant kan vi göra genom att tex träna vårt öga, skjutögat. Normalt har vi ögat vidöppet när vi riktar i kanske 5 – 15 sekunder, vi vet ju att en vältränad yngre människa kan kanske med full precision, kanske ha ett öga öppet och fullt fungerande i ca 7 -14 sekunder, därefter avtar ögats förmåga att ta del av vårt sikte och korn! För äldre skyttar är också en 5-7 sekunder en ganska lång tid, men även detta går bra att träna och då givetvis inomhus.

liggande_attaLiggande åtta ett perfekt föremål att träna upp inte bara ögat utan också att träna upp ögats förmåga att fokusera på vad som är viktigt, ja just det korn och siktes inbördes förhållande. Här kan vi verkligen träna upp ögats förmåga, Börja i mitten på den liggande åttan och följ sedan med pistolens eller revolverns riktmedel åttan, du kommer att känna att du blir ganska trött, efter en kort period, det är bara att träna på.
Läs mera om ögat och skytte.

liggande_atta1Här har utvecklat träningen till att också träna avfyrningar, låt skottet gå i de svartmarkerade delarna av den liggande åttan, detta är en effektiv träning som med fördel kan ske både inom och utomhus, ökar snabbt ögats förmåga att fokusera, du kommer att märka om du gör dåliga avfyrningar, kolla korn och sikte efter att du ligger kvar i målet och kollar upp riktmedlens inbördes läge.

Torrträning överhuvudtaget kan kanske anses som lite tråkigt, men ger en kraftig förbättring på en kort tid, utan att det egentligen kostar något, mera än lite tid.
Läs mera om torrträning.

mal6Målet han se ut lite hur som helst, det viktigaste är någorlunda rätt avstånd och att det är mål som just du anser, behöver träna på, många har problem för just typen bunkerspringor och då är det ett lysande tillfälle att träna med ett oladdat vapen försett med klickpatron om nu detta behövs. Inomhus.

Nu är det ett lysande tillfälle att kontrollera dit vapens kolv, oftast är ju våra pistoler försedda med anatomiska kolvar, dessa kolvar är då INTE möjliga att i tillverkningen anpassas till mera än några få händer utan dom är på ett ungefär anpassade till fiktiva händer i normalfall. Men den  där riktiga anpassningen  finns inte i den färdiga kolven, här måste till en anpassning till, för att optimera vapnet till ägaren.
c35

Hur testar man upp detta förhållande? Gör så här, greppa kolven med ett normalt grepp, blunda, rikta mot ett föremål, men finjustera inte in vapnet utan  kolla upp hur korn och sikte ligger i förhållande till varandra. normalt sett så stämmer inte inriktningen utan kornet kanske ligger till vänster eller höger i siktet eller kanske till och med att kornet ligger högt eller lågt i siktet.
Allt detta går att korrigera, egentligen utan stora ingrepp i vapen, läs mera om kolvanpassning.

balansplatta

En annan lysande träningsmetod är att träna upp balansen, detta är speciellt viktigt för äldre skyttar, en träningsplatta kostar en spottstyver i dag.

Passa på att göra rent ditt vapen och noggrant kontrollera att alla ingående delar är i bra skick, det är förödande att lägga in ett skitigt vapen i vapenskåpet under kanske 5 -6 månader! Läs mera om rengöring .

Epilog
Naturligtvis kan vi bryta ner andra felaktigheter på samma sätt och intensivträna bort felaktigheter, på ett både snabbt och elegant sätt. Vi vet ju att vår hjärna har lika lätt att lära in felaktigheter som den rätta metoden. Därav är det mycket viktigt att så snabbt som möjligt korrigera felaktigheter, för ju längre vi nöter in dessa felaktigheter desto längre tid tar det att bli av med dom.
Vintern är en fantastisk period att finlira både materiel och skyttar för att kunna möta vårens tävlingar med både tillförsikt och i bra trim.

Arne Nohlberg 2015 02 22