Svar och frågor från rättsavdelningen polisen om nya vapenlagen.

Uppdaterat den 24 / 2

Jag beslöt för ett par veckor sedan att kontakta RPS  numera rättsavdelningen  Enheten för förvaltningsrätt  polisen.och försöka att få till mera uttömliga svar, om vad som kommer att hända med våra vapenlicenser nu och i  i framtiden.
De senaste åren har retroaktiva regler varit en regel  i Västra Götaland, som i stort sett varit unika med dessa hemmagjorda regler i hela Sverige.
Man har dessutom mörkat vilka regler som gäller och trots flera konkreta frågor, så nekar både polismyndigheten och de olika överklagningsmyndigheterna
kammarrätten och förvaltningsrätten att svara på en fråga om vilka regler som gäller för att få eller förnya vapenlicensen!

Detta torde vara unikt för rättsvårdande myndigheter att uppträda på detta sätt, så det är med stor nyfikenhet som jag  ställer dessa frågor till Rättsavdelningen Polisen , som är tillsynsmyndighet.

Undertecknad driver sedan många år Europas största blogg om pistolskytte, med omkring 85000 besökare varje år.

Naturligtvis har jag med stort intresse tagit del av den nya vapenlagen, men den har tyvärr inte rätat ut så många frågetecken i stället har många nya kommit i dager.

Mina frågor till polisen är följande :

Auktoriserade sammanslutningar, vad innebär detta mera konkret? Kommer det gamla föreningsintyget att gälla ? Svar:  detta är inte helt klart men förändringar kommer, när det gäller auktoriserade föreningar.  Om föreningsintyg Se längre ner på sidan.

Om inte vad ska gälla? Varje förening ska ha ett organisationsnummer, polisen kommer i större utsträckning att kolla upp att det verkligen är en serös klubb/förening som ligger bakom den förväntade auktoriseringen, det krävs en stabil organisation med sedvanliga styrelsemedlemmar´. Detta ska polisen utöva kontroll av .

Är det bara polisen som kommer att utarbeta en regelsamling förvapenlicenser? Svar JA

Hur ser den ut? Detta är inte i detalj  helt klart men är på gång just nu. Förväntas klart i mars månad.

Vilka krav mera konkret kommer att ställas på målskyttar? 1 Auktoriserade föreningar 2 att skyttar kommer att delas in i Aktiva och passiva skyttar, en aktiv skytt ska vara aktiv 1 – 2 gånger i månaden??  på sin förening eller på tävling eller på träning för tävling.  Om passiva skyttar som inte ryms inom detta krav på aktivitet så var det inte klart hur polisen skulle agera när det gäller licenser, just nu…

Hur kommer vapengarderoben att se ut? Dom vet ej men någon form av garderob för X antal vapen ska vara på gång

Antal vapen ? Inget säkert svar kanske 4 kanske 6 ingen vet säkert. Men klart är att BEHOVET  ska styra antal vapen.

Vilka föreningar kommer inte att auktoriseras? De allra flesta men det finns föreningar som inte haft någon aktivitet de senaste 5 åren dessa föreningar kommer att utgå,

Hur kommer föreningsintyget att se ut? Jag har det framför mig, just nu och  anser det vara OK, men får inte publicera detta intyg ännu.

Men vad som tillkommit är följande.
Föreningens organisationsnummer
Föreningen bedriver skytteverksamhet i denna vapengrupp.
Sökande har tidigare   X   antal vapen.
Vapnet ska användas i en för sökanden ny vapengrupp.
Vapnet ersätter ett avyttrat vapen.
Annat
sökanden har tidsbegränsat tillstånd att inneha vapen och använder det regelbundet

Behovet av skjutvapen visas genom
1 Externa tävlingar  2 Interna tävlingar 3 dokumenterad träning 4 annat

En ny polisorganisation har sett dagens ljus, kommer kraven på målskyttar att gälla i hela Sverige? Eller blir det fortfarande specialregler efter en hemlig agenda så som det varit i Västra Götaland? Svaret är JA, reglerna ska gälla i HELA Sverige och polisen ansåg att Västra Götalandsmodellen var ett stort misstag

Arne Nohlberg 2015 02 23