Djuprengöring av avtrycksmekanism.

Normal rengöring är oftast det som gäller när rengöring av vapen diskuteras och oftast är detta helt tillräckligt, men minst en gång per år, så  behöver man gå lite djupare ner i rengöringen och då framförallt när det gäller avtrycksmekanismen.
De övriga delarna klarar sig ganska bra utan denna årliga djuprengöring, vad jag då menar är att pipan som exempel  räcker med att med en god frekvens (minst en gång i månaden) dra rent med en linnelapp indränkt i fotogen, gärna med lite tunn olja tillsatt fotogenet.
Vad är då normal rengöring, jag anser att vid ett intensivt skytte minst 2 gånger i månaden, vid lågsäsong kanske vara annan månad. det är aldrig fel att öka på denna frekvens.

Men även rekyldämparen behöver då och då med kanske några års mellanrum en rejäl rengöring, för att förhindra att onödigt slitage uppstår och att funktionen bibehålls.
Personligen så kör jag enligt ett eget schema men måste tillstå att detta är kanske  tilltaget lite i överkant, men jag har både tid och kunskap och en normal rengöring med dragning av pipan tar inte ens 10 minuter , oftast 5 – 6 minuter krävs för en acceptabel rengöring.

Då ingår även en  kontrollering av tryckmekanismen, ren dragning av pipa, noggrann rengöring på de ytor som möts vid patronläget, där slutstycket möter stomme med pipa.
Detta avslutas med en inoljning av tryckets rörliga delar och anbringande av fett på upphaksytorna.
Här är det  speciellt viktigt med en bra rengöring. Jag använder alltid en tandborste till denna uppgift, ta inte din egen tandborste om möjligt låna någon tandborste, eller köp en stor förpackning på Claes Ohlsson, kostar bara en spottstyver.
Till de ytor som exponeras av tryckmekanismen använder jag dels tops och dels piprensare, dessa piprensare är suveräna till tryckrengöring, samma lösningsmedel fotogen, gärna blandat med lite tunn olja.

IMG_2983Så här ser arsenalen ut för en vanlig rengöring, saknas på bild Ultraljudstvätten.

IMG_2986Rollpatch finns hos Interprodukter, det är en jättebra liten färdigformad linnelapp att dra rent pipan med dragstången är också inköpt på Interprodukter i Hässleholm  Kan rekommenderas. Finns även som ett helt sätt med dragstång lappar och olja + lösningsmedel.
Behållararen till höger är min ögonsten en fantastisk bra produkt som jag haft i många år ingen lukt alltid tillgång till fotogen!

IMG_2985Olja Break Free och armens gamla vapenfett. Båda dessa olja och fett är alldeles utmärkta att använda vid återställning av ett rengjort vapen.
Armens vapenfett kasserades i stora mängder för några år sedan och bör lätt kunna finnas ute i ”handel” ??

IMG_2984Piprensare och draglapp (linnelapp) med dragstång, piprensaren är ett mycket bra verktyg för att rengöra tex upphaksytor. Dragstång och linnelapp är avsedda att användas för rengöring av pipan. Detta är en mycket bättre metod än att ständigt dra pipan ren med en mässingsborste, jag vågar påstå att min metod med fotogen är vida överlägsen.
För ganska många år sedan var det en helt annat innehåll i tex solventer, dessa var mycket effektiva vid piprengöring. Men orsakade livsfarliga sjukdomar hos användare. Under flera år har en rad ”solvent” ärende avgjorts i Amerikanska domstolar, som har gett de skadade rätt och kunnat med stor säkerhet fastslå att det var just solventen som orsakade dessa skador. men oftast är dessa skyttar avlidna nu.
Därav så har dessa lösningsmedel ersatts av?  jo just det fotogen.

Till denna nivå så är artikels målgrupp mycket bred och kan appliceras på i stort sett vilket vapen som helst, men nu råkar det vara så att i min ägo finns en Morini CM 22 alu,
då känns det naturligt att använda denna eminenta pistol som förebild och mall.

Men  först ett tips på rengöring eller djuprengöring av avtrycksmekanismen oavsett märke på pistolen, köp hem en liter fotogen och lägg pistolen om nu inte avtrycksmekanismen går att sära från pistolens stomme. låt den ligga i blöt några timmar och renblås sedan mekanismen med tryckluft. Men jag har ingen kompressor säger kanske du! , Bara lugn det finns tryckluft på burk idag.
Nu är det mycket viktigt att lägga på tunn olja eller lite tjockare olja beroende på årstiden och sedan mycket tunt fett på upphaksytor, använd ALDRIG en sprayförpackning med olja , detta är ingen bra lösning, vi ska ju ha oljan på speciella ställen.
Att inbringa oljan med spetsen på en synål räcker mera än väl.

Så här kan det se ut i ett förstoringsglas på upphaksytorna, en tunn film av tunt fett och normal rengöring skulle definitivt ha  eliminerat detta problem, noggrann rengöring och en tunn hinna med fett eller vid mycket kall väderlek tunn olja är lösningen.

Om inget annat får olja eller fett med regelbundna intervaller är det här man ska satsa på, dels rengöring och åternfettning.
Naturligtvis är det lika viktigt att alla rörliga delar i mekanismen får regelbunden rengöring och översyn. En ny finkalibrig pistol, kostar idag dryg 20 000 kronor!

aw93_mekanism_art

Tryckmekanismen på bild är en AW 93 en ganska frekvent förekommande mekanism och en så kallad tvåstegsmekanism av mycket bra kvalitet. Här kan vi ju inte sära på stomme och mekanism så lägg hela pistolen i ett bad av fotogen, vänta en stund och blås sedan rent med tryckluft.
På bilden visar de röda strecken var oljan ska anbringas, det räcker med en droppe som får plats på spetsen av en synål.
Lagringen av avtryckaren finns inte med den ska också göras ren och anbringas tunn olja, men glöm inte upphaksytorna, förse dom med tunt fett och välj olja vid extrem kyla.
Lätt som en plätt?
Men pistolen kommer att tacka dig genom många års felfri funktion!

IMG_0497

Detta är en bild på Morini CM 22 Alu, där samtliga smörjpunkter är utsatta, men vid en djuprengöring i en Ultraljudstvätt behöver man gå lite djupare med att olja in de olika komponenterna i tryckmekanismen, allt som rör sig är en bra början och lägg speciellt stor vikt vid upphakksytorna , dessa är väl synliga genom det uppfrästa uttaget i mekanismen.  Upphaket som är direkt beroende av förtryckets längd kan med lätthet studeras genom det urfrästa uttaget i mekanismen.
Oljan anbringas med hjälp av en synål där spetsen får utgöra måttet på oljan.

Ultraljuds rengörare från Kjell & CO
Ultraljuds rengörare från Kjell & CO

Så här ser den ut min ultraljudstvätt inköpt på Kjell & Co, gav ca 695 för några år sedan, den har varit enormt prisvärd, jag använder den ofta till rengöring, inte bara vapen utan också förgasare och andra mindre detaljer så funkar den mycket bra. Lösningsmedel som regel alltid fotogen.
Kör oftast en tryckmekanism minst 8 – 10 minuter.

Bild Ultraljudstvätt från Kjell & CO..för en spottstyver!
Bild Ultraljudstvätt från Kjell & CO..för en spottstyver!

Naturligtvis skulle man kanske kunna önska sig en något större tvätt, finna idag på Biltema för några hundralappar + priset på den mindre tvätten från Kjell och Co.
Jag använder som media alltid eller nästan alltid fotogen, det fungerar till de flesta rengöringar. I den lite enklare ultraljudstvätten finns ingen värme , men kör man delen som ska rengöras en lite längre tid så genereras automatiskt värme i rengöringsbadet, som då blir mycket mera effektivt.

Två stycken bra Ultraljudstvättar från Biltema mera info på Biltema blogg.

biltem_ultraljuds1 biltema_ultraljuds2
Biltema har ultraljudstvättar till bra pris, både med och utan värme.

Epilog
Det borde vara så att med ökande priser på nya vapen så borde skötsel av de gamla vapen öka rent logiskt. Men så är det tyvärr inte, det är inte sällan som någon skytt  sticker fram sin pistol under näsan på mig och utbringar, den här är inte rengjord på 4 år! Detta verkar ske med en viss stolthet, att vapnet är så smutsigt att det borde gå, att plantera rädisor i mekanismen!

Arne Nohlberg 2015 02 25