Artikel i NP om ny rekylfjäder.

Till min stora förvåning så kunde jag konstatera att ett grekiskt företag DPM systems  kopierat min ide bakom en aktiv rekylfjäderkonstruktion. Från år 1996, som jag naturligtvis inte har varken patenterat eller mönsterskyddat, men jag har testat den i 9 år. Principen är att när en vanlig rekylfjädern komprimeras så uppstår en skadligt totalstopp för…

Vi tränar fältskytte.

Fältskyttet är ju på inget sätt svårare att träna än vad banskyttet är??  Jo naturligtvis kräver utbärningen av målen ett något större arbete. Kanske kräver fältskyttet också lite mera logiskt tänkande av utövaren och några andra användbara kvaliteter på skytten. Personligen anser jag att det på inget sätt behöver byggas en 8 stationers fältbana varje…

Vilket typ av vapen behövs till fältskytte?

Ibland kan man kanske fundera över vilken typ av vapen som är optimalt när det gäller pistol och när det gäller revolver. Men man ska ha klart för sig att ingen tillverkare har optimerat något enda vapen för enbart fältskytte, utan de flesta på marknaden förekommande pistoler och revolvrar är på inget sätt designade för…

Fältskytte, Poängfält eller Nationell fält?

 Fältskjutning Fältskjutning är en tävlingsform som utföres med pistol eller revolver  skjutning sker på korta tider mot i terrängen uppsatta mål av företrädesvis papper, på varierande avstånd och även målens storlek varierar. Förflyttning av skyttar i terrängen utföres patrullvis.  Normalt sker all förflyttning mellan de åtta  skjutstationerna till fots. Fältskyttet är tveklöst den allra mest populära grenen inom nationellt…