Vilket typ av vapen behövs till fältskytte?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ibland kan man kanske fundera över vilken typ av vapen som är optimalt när det gäller pistol och när det gäller revolver.
Men man ska ha klart för sig att ingen tillverkare har optimerat något enda vapen för enbart fältskytte, utan de flesta på marknaden förekommande pistoler och revolvrar är på inget sätt designade för just fältskytte. Kanske är det på sin plats att nämna att just begreppet fältskytte är mycket lokalt förankrat här i Norden, vad jag vet så förekommer fältskytte förutom i Sverige också i Norge och Danmark och Finland? Därav så är egentligen frågan om den uteblivna anpassning av vapen för just denna gren besvarad.

1  Men så över i rask takt till den ursprungliga frågan, vilket vapen behövs i fältskytte?

2  Kan man modifiera vapnet?

3 Hur ska siktet se ut?

4  Vilka vapen är bäst?

5 Revolvern

6 Pistolkolven

7 Tryckmekanismer pistoler

1  & 2 Vad som behövs är ett ganska framtungt vapen, normal ligger balanspunkten ca 19 mm framför avtryckaren, detta är en bra grundinställning för banskytte, men vi kan addera lite mera vikt för just fältskyttet, det är svårt att ge en konkret vikt detta får provas ut från fall till fall. Men tänk på att ju mera vikt desto mindre rekyl desto snabbare skytte!men samtidigt finns det en brytpunkt, där pipviktens viktökning blir en belastning. Därav så är det en personlig känsla som får avgöra pipviktens storlek. Det är upp till dig att prova vad som passar just dig.

morinipivikt14Morinis senaste pipvikt, för CM 22 pistolen

Här kommer vi direkt in på en viktig detalj nämligen pipvikt. Vad är då så viktigt med denna vikt? Jo följande gäller, så mycket vikt som är behagligt att hantera är att rekommendera, av följande skäl: En tung vikt reducerar uppslaget av pipan i vapnets rekyl en tung vikt ger en stadigare inriktning och samtidigt så är det tyvärr  så att vi inget får gratis  i denna värld, utan naturligtvis finns nackdelar också.
Ett krav är därför en avvägning mellan fördelar och nackdelar. Tänk på att ju större vikt eller rättare sagt tyngre vikt desto mindre rekyl.
Läs mera om rekyl.

Ett annat krav är en hög tillförlitlighet, OBS  ett enda eldavbrott tolereras på en fältskjutning med omskjutning som följd. Därefter är det kört, ponera att du har åkt 20 mil och får vända hem efter en totalt misslyckad fältrunda, inget kul alls.
Vägen till en bra funktion på ditt vapen, är ju som alltid, en noggrann rengöring.
Ett sikte som gärna har en justering av bredden/vidden  på siktskåran är en stor fördel.
Personligen anser jag att minst två magasin är en minimi krav,
lika användbart som 1 par eller 8 stycken speedloader till revolvern, det är alltid enerverande och tar tid att någon i patrullen måste stå och ladda patron efter patron i magasin eller i trumma på stationsplatsen, när de andra skyttarna står och väntar. Dels förlorar du som laddar fokus på skjutningen och dels missar du den mentala genomgång som måste föregå själva skjutningen.
Detta är ett måste att bestämma sig för hur målen ska beskjutas och sedan hålla sig till denna plan, risken är alltid i början att man ger sig på och skjuter på små mål på långa avstånd, inget bra. Tänk också på att en POÄNGFÄLTTÄVLING är den bästa tävlingen ur rättvisesynpunkt.

3 Hur ska siktet ställas in och varför är det viktigt med justerbar vidd, på siktesbladet? Vi vet med stor säkerhet att banskyttet kräver en stor precision vid inriktning av ett vapen, vi vet med lika stor säkerhet att fältskyttet inte alls kräver samma precision som banskyttet, istället gäller för fältskytte att vi måste kompromissa med precisionen för att få till en snabb inriktning.
Personligen gillar jag att ha siktet inställt på mitt i målet, man kan naturligtvis ha ett mindre uppslag. Men personligen gillar jag mitt i prick!
Jag vill gärna ge ett exempel på vad jag menar, ni som följer Skidskyttet har kunnat konstatera att skyttet för den enda kvarvarande herren av någon klass Biffen Lindström, har blivit sämre år för år, anledningen är ju förbundets okunnighet, när det gäller skytte, dom har anlitat två banskyttar i Världsklass.  Båda vid namn Jonas och båda har tillfört egenskaper som är förödande  för en snabbskytt,  och urdåliga för tex fältskytte.
Denna träning som har utförts av de båda Jonas-grabbarna  har visserligen renderat i ett något bättre träffresultat, men till ett pris av en betydligt längre skjuttid, minst 15 sekunder extra per skjutning, kombinerat med att jämnheten är borta på skjutvallen det kan var och en förstå att detta håller inte. Dessutom har det gett Biffen många tvivelsmål när det gäller den egna förmågan, resultatet ser vi nu , är mycket negativt!

För just skidskyttet har ganska mycket gemensamt med vårt fältskytte.

korn_sikte2Ett typiskt banskytte sikte, OBS de små avstånden mellan korn och sikte.

Det är få förunnat att kunna växla mellan banskytte och fältskytte, båda dessa skyttegrenar har unika krav på skytten, en banskytt kommer inte att hinna med i början , när en växling till fältskytte har gjorts, kommer därför att missa och tappa tid när han försöker att träffa målen, de flesta klarar detta efter en tid men oftast blir en viss seghet ( svår att jobba bort) kvar. Vice versa gäller då för fältskyttens omställning till banskytte.

korn_sikte1Fältskytteinställning på sktet.

Därav kräver fältskyttet ett sikte som till skillnad från banskyttet har betydligt större springor mellan korn och sikte än vad banskytten skulle önska. Vi får helt enkelt pruta på precisionen för att få till en snabb inriktning. En normal fältbana kräver inte så hög precision så att den kan jämföras med ett banskytte.
Naturligtvis kan vi nå samma funktion genom att byta till ett mindre korn.
Jag riktar och ställer in mitt sikte mitt i målet.
vapen100

4  Vilka vapen är bäst? egentligen är detta en svår fråga att svara på men den förtjänar ändå ett svar, när det gäller pistoler så vet vi att Morini CM 22, Feinverkbau AW 93 Benelli World cup och kanske också Walthers senaste finkalibriga pistol är ganska säkra investeringar och har goda funktioner. Men naturligtvis är detta som så mycket annat en personlig uppfattning som ska slutligen styra valet. Men glöm gamla Hämmerli och kanske också Unique pistoler och andra så kallade kvastskaftpistoler.
Perfekt förvaring och en säker transport både till och från tävlingen, men också under tävlingen är utan tvekan Skytteväskan, eller i nödfall hölster. läs mera här.
Fältskyttet är svårt ändå utan att man behöver skaffa sig egna handicap!

revolver3

5  Revolver. När det gäller revolver så finns det betydligt mera åtgärder för att anpassa en revolver än vad som krävs av en pistol. Om vi använder en av de mesta frekventerade revolvrarna typ K 38, så är detta vapen på inget sätt anpassat till fältskytte. DA trycket är oftast över 4 kilo, men SA trycket ligger oftast under 2,0 kilo. Därav så använder nog de flesta skyttarna tyvärr SA tryck. Detta innebär att mellan varje skott måste hanen återställas, det tar tid och rubbar definitivt siktesbilden kraftigt mellan varje skott, dessutom tar det mycket lång tid. Anatomiska kolvar finns på marknaden, jag har testat men för mig funkade det inte alls på revolvern , har sedan många år en gummikolv.
Jag har skrivit mycket om modifiering av mekanismen på en revolver. Läs här  och här och kanske här

OBS urslipningen som är gjord längst upp på kolven för att jag ska kunna nå fram med mitt korta avtryckarefinger. OBS pålägget med Sculpey. Morini CM 22 ALU.
OBS urslipningen som är gjord längst upp på kolven för att jag ska kunna nå fram med mitt korta avtryckarefinger. OBS pålägget med Sculpey. Morini CM 22 ALU.

 

6  Kolven Naturligtvis ska vi inte glömma att påminna att kolven är speciellt viktig när det gäller en pistol avsedd för snabbskytte. Även här har jag sedan många år en gedigen artikel i detta ämne. För naturligtvis är det här man kan göra de stora vinsterna, till skillnad mot en sänkning av trycket på 50 gram som inte gör någon skillnad alls.
Men en korrekt anpassad kolv är ett stort framsteg speciellt i fältskytte. Läs mer om kolvanpassning. och läs mera .

Bild 1
Bild 1

7 Tryckmekanismen pistoler, här är samma sak som med revolver det finns ingen tryckmekanism på en pistol som original är inställd för fältskytte, nej mekanismerna är inställda för att passa banskytte. Men det är ganska enkelt att ställa om en mekanism. Läs mera här

Summering.

detta är de mesta givande förbättringar som vi kan utföra utan att vara skolade i vapenreparationer. Samtidigt är detta åtgärder som de flesta kan utföra och som kommer att ofelbart ge bättre resultat. Det är min förhoppning att du som läser har fått en knuff framåt, har du några frågor så maila in dom men ring inte.

Arne Nohlberg 2015 03 13