Vi tränar fältskytte.

SAM_1113Fältskyttet är ju på inget sätt svårare att träna än vad banskyttet är??  Jo naturligtvis kräver utbärningen av målen ett något större arbete. Kanske kräver fältskyttet också lite mera logiskt tänkande av utövaren och några andra användbara kvaliteter på skytten.
Personligen anser jag att det på inget sätt behöver byggas en 8 stationers fältbana varje gång man tränar fältskytte. Kanske kan man nöja sig med 1 eller kanske 2 stationer och sedan träna på dessa två stationer flera gånger och med lite fantasi så kan man ändra förutsättningarna så att stationerna även på andra eller tredje varvet, kan upplevas som nästan helt nya stationer.
Läs mera om detta

En beskrivning av faktiska förhållanden.

Skyttet och framför allt fältskyttet är ju repetitiv sport. Med andra ord förväntas vi utövare göra samma saker eller exakt samma saker varje gång som vi skjuter, detta är vägen till framgång.
Under förutsättning att vi gör rätt!
Det finns en annan variabel som vi inte får missa och detta är rytmen, det är ungefär som att dansa det krävs en rytm för att erhålla något som vi i bästa fall kan kalla skytte harmoni.
Principen är mycket lätt, vi riktar in vårt vapen,  när vi ligger någorlunda rätt i målet, så stannar vi upp med riktmedlen i målet under kanske 0,5 – 1.0 sekund och med automatik så ska skottet går av!
Utan funderingar och utan egentliga korrigeringar, detta ska finnas inlärt i vår reptilhjärna utan att behöva tänka och justera, ska skottet sitta, mitt i målet, vi ska knappt veta att vi har skjutet ett skott.
Allt ska ske med automatik.
Detta understryker vikten av att vi kommer upp med vapnet rätt i målet varje gång, att korn och sikte ligger rätt så vi slipper korrigera dessa, det finns inte tid till detta i fältskyttet..
Det finns till exempel,  inte tid att korrigera en felaktig kolv, som får kornet att ligga helt till vänster i siktet, ett ganska vanligt exempel.
För att då kunna uppnå denna form av ”nirvana” så är det ett par saker som är viktiga att belysa innan vi startar upp med mera handfasta råd inför fältskyttet.

forstoringsglas1

Analysen.
Varje gång som vi är ute och tränar fältskytte så måste begreppet analysen vara på plats, vi måste kunna bryta ner vår skjutning skott för skott och moment för moment och göra en felanalys. Ta gärna hjälp av någon skyttekompis och i dag med alla mobiltelefoner med filmmöjligheter, är det en smal sak  att kunna i detalj se vad som händer och vad som inte händer.
För att senare korrigera felen eller felet!
Det är av mycket stort värde att så fort som möjligt rätta till ett uppkommit fel, bättre är naturligtvis att aldrig låta ett fel uppstå, men å andra sidan så är vi ju människor, med fel och brister! Men tyvärr lär vi in fel lika elegant som ett rätt beteende och ju mera vi tränar på det felaktiga beteendet ju längre tid tar det att rätta till det.
Anteckna i minnet eller i ett block, de problem som du kan notera, vanliga fel är tex att missa första skottet, gör då så:

Att du ställer dig och tränar enbart första skottet, men bryt gärna ner denna övning till grundmoment.
Hur är greppet på ditt vapen ?
Är det där problemet finns ?
Innan du skjuter gör du väl alltid en riktningskontroll mot målen innan kommandot 10 sekunder kvar ges?
Ligger korn och sikte rätt?
Är siktet rätt inställt?
Står du rätt med fötterna på marken. OBS viktigt med att stå stabilt med en stabil grund.

Missar du ändå första skottet, gör en ny analys och be gärna någon filma dig, ett annat mycket effektivt är att sätta upp baktavlor, som kanske är 5 – 6 gånger så stora som det beskjutna målet, pappen kan med fördel vara av skyddspapper som används när man målar. Detta papper monteras på ca 1 – 2 meter bakom det beskjutna ordinarie måltavla.  Du ser direkt vad som har hänt och hur skottet har gått, för ett missat skott på ett fältmål maskerar ju sig självt och det är omöjligt att i efterhand se var det träffar.
Har du problem med tex första skottet, träna då bara detta, det finns ingen anledning att skjuta de andra skotten som  fungerar. Med andra ord bryt ner problemen i små beståndsdelar och träna in ett nytt och  rätt beteende. Det finns ingen anledning att slita på det som fungerar, träna på det som inte är bra!
Om det är skottet efter en lång förflyttning som är problemets, träna då bara detta tills det sitter bra!
Kolla upp din träffbild den säger fantastiskt mycket om vad som är bra och vad som är dåligt.
Vi människor är annars så funtade att vi helst tränar på det som fungerar bra och försöker glömma det som inte fungerar så bra, detta är mänskligt men ändå förkastligt.
Men viktigt är att vi avslutar vår övning när det känns bra och när vi har nått ett visst mått av framgång, då bryter vi för dagen.

Lite grundläggande teori om beskjutning av fältmål.

falt_mariestad1Här kan vi se en ganska typisk fältstation, med både A mål och B mål. 2 Målgrupper och 3 mål.

Hur beskjuter vi denna målgrupp?
Naturligtvis finns det olika metoder men bara en är förmodligen rationell, det är att börja till höger i den högra målgruppen, skjuta 2 skott i B målet, göra en förflyttning och skjuta  2 skott i det övre målet i A gruppen, sedan 2 skott i det större lägre målet i A gruppen.
Kanske smartare att börja i B målet och skjuta 2 skott i den nedre B målet och 2 skott i det övre B målet, sedan en förflyttning till A målet 1 skott i det övre A målet och 1 skott i det nedre A målet.
Är det en poängfältskjutning kan kanske klass 1 skytten skippa A målet helt och skjuta 3+3 i B mål.
Det finns naturligtvis flera alternativ och det är just detta som gör fältskyttet så stimulerande.
Varför börja till höger?
Varför inte till vänster ?
Höger mål gäller för att inte skymma målet med  pistol och arm vid förflyttning.
Varför börja med att beskjuta det lilla målet på A gruppen, det är kortaste vägen dit och blir det ont om tid så kan kanske 2 snabba hinna skjutas  i det undre större  målet.

falt.mariestad2Här måste återigen inte bara ett utan flera olika val göras, det är just detta som är  en av fördelarna och charmen med just Fältskytte.
Vi börjar att beskjuta B gruppen, vi börjar med det röda målet längst ner, beskjuter sedan den båda gula målet, det avlånga först, därefter det trekantiga målet, sedan göres en lång överförflyttning till A målets gula stora mål, där vi skjuter 2 skott i detta mål, därefter riktar vi om mot den orange figuren i A målet, där vi skjuter 1 skott.
Skjuttid:
2 sekunder första lyft.
1 sekund första skott.
1 sekund förflyttning
1 sekund skott i mellanmålet till höger.
1 sekund förflyttning
1 sekund skott gul triangel
!,5 lång förflyttning mellan målgrupper
1 sekund första skott i gul figur
1 sekund andra skott i gul figur.
1 sekund Förflyttning till orange figur
1 sekund skott i orange figur.

Total skjuttid 12,5 sekunder, i verkligheten 13 eller 14 sekunder, det är små mål på ganska långt avstånd.

Viktigt är att träna på olika avstånd även långhållskytte förekommer på våra tävlingar, notera vad som händer om du skjuter på 50 meter och på 75 meter och på maxgränsen 100 meters avstånd mellan dig och målet.

twostage
Avtrycket, anpassat för fältskytte.

Normal är våra tryckmekanismer inställda på ett visst förhållande mellan förtryck och sluttryck, normalt är förhållandet 700 – 300 gram. Förtryckets vikt är omkring 700 gram och sluttrycket är då omkring 300 gram, detta är ett alldeles utmärkt inställt tryck för banskytte, med en finkalibrig pistol., men mer eller mindre värdelöst för fältskytte, men lugn bara lugn detta går att anpassa så att vi vänder på inställningsvärdena 300 gram förtryck och ca 700 gram sluttryck.

Detta ger oss ett avtrycksmekanism som vi verkligen kan ligga på utan att ett oplanerat skott går av.
Det är av stor vikt att trots den korta skjuttiden så måste vi krama av skotten och följaktligen kunna ligga på med avtryckaren och ta upp hela förtryckets vikt, mellan målen, så att när vi är i målet, då ska det bara vara en mycket kort rörelse sedan går skottet av, vi hinner helt enkelt inte som i banskytte sakta applicera tryck på mekanismen.
Redan när vi lyfter vapnet så drar vi in förtrycket helt, rikta mot mål och skjut.
Naturligtvis har jag skrivit om detta förut, läs mera om tryckmekanism designad för fältskytte..

IMG_1738Smith & Wesson modell 16 kaliber .32 ACP

Revolver

Revolvern är något som ligger mig varmt om hjärtat och är ett fantastiskt vapen, kan med viss modifiering passa in i fältskyttefamiljen utan problem. Personligen skjuter jag alltid DA mode, det vill säga att jag drar igenom avtryckaren skott för skott. Den största anledningen till valet av denna mode är att det går fortare att skjuta så, men å andra sidan kräver metoden mycket mera träning. Våra fältbanor tenderar att byggas tvärtemot skjuthandbokens stipulerade tider med för kort skjuttid. Då är DA tryck (double action) klart överlägset SA som då står för (singel action) och där man måste dra tillbaka avtryckaren mellan varje skott, föga rationellt. Läs mera om revolverskyttet och revolver..
Läs mera om revolver

Korn och sikte.

Det är viktigt att sota korna och sikte inför en tävling, har du problem på speciellt svarta mål på fältrundan, lägg ner lite extra tid och sota korn och sikte.
Har du fortfarande samma problem, träna intensivt på just svarta mål. Men det kan lika gärna vara blå mål, träna då intensivt på just blå mål

Träningsdagbok.

Kan kanske vara en passande bidrag till ett framgångsrik träning i fältskytte, här kan du notera vad som fattas dig och vad du har tränat på och hur denna träning har utfallet.
Alltid bra att gå tillbaka i och kontrollera.

Summering. Att bliva en bra fältskytt kan ta ganska många år, en del blir aldrig riktigt bra men finner ett stort nöje i denna tävlingsform ändå, skynda långsamt, ha alltid med dig analysen, för det är meningslöst att skjuta skott efter skott på ett felaktigt sätt.

Lycka till med fältskyttet.

Arne Nohlberg 2015 03 15 Maila gärna in frågor , men ring inte. Jag ska göra allt för att besvara din frågor. Men maila inte och klaga på en enstaka stavning, jag gör detta ideellt på min fritid, självklart kan det uppstå stavfel, men jag är övertygad om att läsförståelsen ändå finns kvar.
Tack till alla lovord som ständigt strömmar in från hela Europa.