Ear Pro, en fantastisk hörsel-räddare.

  Min son och flera i min bekantskapskrets har under många år använt Ear Pro  från Hässleholm. Det ryktades att en ny typ av massa som utgör själva dämpningen fanns på marknaden. Sonen Marcus var efter många års användning av Ear Pro hörselskydd, mycket nyfiken på den nya mjukare dämpmassan. Marcus  har använt principen hängslet och byxor…

Magasin en källa till mystiska fel.

Magasinet är något som de flesta förväntar sig ska fungera år efter år, utan vare sig någon service eller andra åtgärder, även du  tillhör kanske den  kategorin som mer eller mindre förväntar sig, många års perfekt funktion utan vara sig rengöring eller justering av magasinet ? Oftast är det först när matningen av patroner börjar att…

Patronlägets olika felsymtom.

Jag får oftast frågor som är direkt förknippade med just patronläge, eller med magasin. Jag har förut skrivit artiklar om båda dessa detaljer. Men tiden går och nya vinklar uppstår på även min egen inlärningskurva. Med andra ord så utvecklas även kunskapen hos mig. Jag får ganska många mail och även en del samtal varje…