Patronlägets olika felsymtom.

Jag får oftast frågor som är direkt förknippade med just patronläge, eller med magasin. Jag har förut skrivit artiklar om båda dessa detaljer.
Men tiden går och nya vinklar uppstår på även min egen inlärningskurva. Med andra ord så utvecklas även kunskapen hos mig.
Jag får ganska många mail och även en del samtal varje år med skytterelaterade problem. Jag är tacksam om du som frågeställare mailar in din frågor
istället för att ringa. Jag driver inte bara denna blogg utan har även tre andra bloggar och att då sitta i telefon tar allt för lång tid.
Magasin kommer i del två av denna artikelserie.

Patronläget.

Men för att snabbt komma tillbaka till ämnet och till eventuella problem, så låt oss börja med att ta en djupare beskrivning och en närmare betraktelse  av vårt patronläge, lite slarvigt kan man  beskriva patronläget som ett hål man stoppar in den laddade patronen i!
Men följande händer:
I patronläget som är den smutsigaste delen på ett vapen, händer följande: när skottet avlossa expanderar hylsan (som tål enbart ca 1 atmosfärs övertryck utan att brista)
hylsan tar då stöd mot patronlägets ytor, detta förhindrar att hylsan spricker. Men i slutet på när kulan är på väg ut ur pipan så minskar trycket i patronen och hylsan släpper sitt tag i patronläget
och åker baklänges tillsammans med slutstycket, genom avdragaren utföres en ny ladd cykel.

Följande problem kan uppstå, dels att vapnet börjar att klicka och dels att slutstycket,  missar att plocka bort den avskjutna patronen, som då oftast fastnar mellan
pipa och magasin. De flesta byter då utdragare men finner ganska snart att detta inte hjälpte utan lika många patroner fastnar enligt beskrivningen.
Nästa steg kan vara att byta ammunition också detta med samma dåliga resultat. Just här kommer jag oftast in i bilden en frustrerad skytt som har tvingats bryta på flera fälttävlingar!
Låt oss ta del av bild 1 den förklarar ganska mycket.

Patronläget100På bilden en förklarande bild på ett ganska delikat problem som tydligen gäckar många skyttar. Man kan då ställa sig frågan hur kan det stämma att patronlägets diameter oftast blir mindre med tiden? Dels de krutrester som uppstår och där inte alla dessa krutrester förs ut genom pipan och dels genom smutsiga hylsor användes. Följande händer ganska ofta du tappar en hylsa på marken och böjer dig ner och blåser av det värsta smutsen, hur tror du denna hylsas ytterhölje ser ut?
In med vår nedsmutsade hylsa i patronläget och när skottet går så pressas dessa föroreningar in i patronlägets väggar och en stor källa till problem har uppstått.
Hur åtgärda?
Först av allt rena hylsor, med detta så menar jag inte att man måste tumla hylsorna utan en normal rengöring  med diskmedel och vatten räcker gott för att förebygga problemet, stoppa aldrig in en förorenad patron i patronläget..
En vapensmed har en brotsch som är anpassad till just patronlägets olika dimensioner och kan med denna åtgärda ett smutsigt och förorenat patronläge.

patronlaget111
Här på bilden 2 kan vi se var föroreningarna samlas och var och hur problemen uppstår, det mest förorenade stället är oftast i övergången mellan pipan och patronläget. Just i den övergången så är en mässingsborste som föres in och ut mycket ineffektiv. i stället borde mässingsborsten rotera men då är risken stor att pipans bommar skadas.
Smutsen som samlas i övergången mellan patronläge och pipan orsakar oftast klickar, ibland helt oförklarliga klickar, detta beror på att smutsen förhindra att patronen når patronlägets vägg mot pipan, när då slagstiften träffar patronen så studsar den framåt, men den svarar inte slag och slagstiftets påverkan på tändhatten minskar högst betydligt.

Patronlägesytan kan putsas upp och rengöras MYCKET FÖRSIKTIGT med en axel med en såga slits och ett vattenslippapper på  minst 1200 i finhetsgrad.
Var mycket försiktig att inte den roterande axel kommer åt pipans bommar, naturligtvis kan man slipa mycket försiktigt för hand.
I skåran som är sågad med en bågfil träs slip bandet på en sedan rullas detta ytterligare några varv, gör gärna detta för hand, tänk på att högst någon hundradels millimeter med gamla av lagringar ska bort.

Vi andra får nöja oss med att själva tillverka en rengörare för patronläget, se bild 1 A

 

IMG_0591På bild 1 A en hemtillverkar rengörare för  övergången mellan patronläget och pipan. Se bild 2. Detta är en vanlig hylsa i rätt kaliber som är kapad en bild och sedan limmad med epoxilim på en trästav, den är mycket effektiv vid rengöring av patronlägets övergång mellan pipa och patronläge.

Epilog

Jag gör oftast rent mina vapen  samma dag som skjutningen har ägt rum, använder fortfarande bara fotogen blandad med tunn olja.
I del nummer två ska vi ta en titt på våra magasin..

Lycka till med rengöringen.

2015 07 08  Arne Nohlberg