Magasin en källa till mystiska fel.

Magasinet är något som de flesta förväntar sig ska fungera år efter år, utan vare sig någon service eller andra åtgärder, även du  tillhör kanske den  kategorin som mer eller mindre förväntar sig, många års perfekt funktion utan vara sig rengöring eller justering av magasinet ?
Oftast är det först när matningen av patroner börjar att svikta, som vi nödgas konstatera magasinets funktion och dels  kanske börja tänka i olika banor när det gäller reparation/ injusteringen av magasinet.

Ett bra tips så här i början är att mäta upp magasinets patronförare läppar, för det är just här som den viktigaste funktionen äger  rum när det gäller laddning av en ny patron från magasinet och genom  magasins läpparna och in i patronläget för att sedan avlossas, allt detta sker i snabb takt.
Naturligtvis har fjädern i magasinet också en viktig uppgift, men vi kan konstatera att magasinet oftast fungerar med en till sex patroner, då är  oftast inte fjädern i magasinet  boven.

IMG_3333
Bild 1

I stället är det oftast den förtretliga matningen mellan magasin och patronläge som fallerar, du som jag har förmodligen stått på en fältstation och räckt upp handen för att markera vapenfel,  och sedan gått fältstation efter fältstation och funderat på om det ska bli ett nytt vapenfel igen?
Verkligen ingen bra inledning på fältskjutningen.
Kan man då minimera dessa fel? till och med  innan felen  uppstår? ja jag är ganska säker på att det oftast går att minimera dessa fel, med lite insikt om våra magasin  funktion och krav på en bra funktion, så kommer vi ganska långt.
Vi börjar alltid med en rejäl rengöring, jodå fotogen och tops är vår bästa vän, fortfarande..
Ett annat bra tips är att mäta upp dina magasins  tryckfjädrars längd och när en tiondels längd är borta, byt då ut  fjädern.
En annan bra åtgärd är att byta magasinsfjädrar efter var tredje fjärde rekylfjäderbyte.
Ytterligare ett bra tips är:  Passa på och mät upp patronförare läpparna medans dina magasin fungerar, notera måttet..  Se Bild 3.

IMG_3332
Bild 2

Men låt mig återigen återvända till magasinets patronförare läppar, det är just här merparten av all problem ligger, dels att dessa läppar blir såriga och  dels  att avståndet mellan läpparna ökar med slitage, men det kan också vara så att läpparna har blivit skadade och har ärrats i kanterna.
Steg ett är att märka upp magasinen, med tex 1 och 2 eller A och B eller en annan märkning som gör att vi kan skilja dom åt, detta är ytterst viktigt, om ett eller båda krånglar.. Se Bild 2
Steg två är att mäta upp avståndet mellan läpparna med tex ett bra skjutmått, se bild 3
Tänk på att det är ganska kritiska mått omkring en eller max några tiondels millimeter gäller här.

IMG_3344
Bild 3

Måtten på bilden är ingen överdrift, ca 1 tiondels tolerans  är acceptabelt att det skiljer mellan läpparna, obs att den bakre är en tiondels millimeter bredare än det främre måttet.
OBS måttet på bild 3 gäller bara Morini CM 22, det  kan vara helt annorlunda på dina magasin, för andra typer av vapen!

IMG_3348
Bild 4

Här har jag använt ett digitalt skjutmått men det duger gott med ett analogt skjutmått, men observera att det inte är fråga om millimeter utan mera normalt är tiondels millimeter.
Detta gäller inte bara Morini, det är ganska relevant för alla typer av pistoler.

IMG_3343
Bild 5

Jag var kort inne på att läpparna som för fram patronen måste vara utan sår eller andra skador, det är ytterst viktigt att den är rena ytor som patronen jobbar mot.
För in en patron i magasinet så ser du direkt vilka ytor som patronen jobbar mot på patronförare läpparna, jag använder en diamantfil för att justera skador  mina patronförare läppar,  men det fungerar fint med en liten finhuggen fil att försiktigt grada av kanterna på dessa patronförare läppar. Bild 3

Justeringen av avståndet mellan läpparna göres genom att MYCKET FÖRSIKTIGT trycka ihop magasinet, men ett skruvstycke eller en polygriptång.
OBS MYCKET FÖRSIKTIGT. Det är fråga om tiondels millimeter!

I ingressen var jag inne lite kort om den tryckfjäder som finns i varje magasin. Egentligen ska ju denna fjäder vara i harmoni med rekylfjädern, man kan  säga att dessa båda fjädrar jobbar i samma lag, därav så borde man ju byta både rekylfjäder och tryckfjäder i magasinen samtidigt, men lugn bara lugn det  räcker normalt sett att byta  tryckfjäder magasin vid ungefär var tredje/fjärde  byte av rekylfjäder.
Däremot så kräver alla magasin ett ordentlig rengöring minst en gång per år, tänk på att magasinen jobbar på en mycket smutsig ”arbetsplats”.

Epilog

Oftast hamnar våra magasin på ett mer eller mindre undantag, vi förväntar oss att dom ska bra funka år efter år, utan vara sig skötsel eller annan underhåll.
När vi står där på  fältstation nummer två med den där J—  la armen uppsträckt, för att markera vapenfel, då lovar vi oss oftast att nu ska det bli ett bättre liv för  den tekniska utrustningen som vi skyttar är så beroende av, men vad händer, bedöm själv.
Jag får ibland frågor om man ska byta slagfjäder, det är den fjäder som trycker fram hanen mot slagstiftet, mitt svar är följande, slagfjädern på tex Morini är justerbara  och byts mycket sällan ut, när det gäller andra vapen så råder ungefär samma förhållande, det är mycket sällan denna fjäder har mattats ut.

Arne Nohlberg 2015 07 12