Ut med gamla farliga solventer och in med fotogenet.

Äntligen har jag förskaffat mina gamla solventer dit dom ska, nämligen i avfallsstationens kemiföråd för att oskadliggöras. Under många år så var gevärskytte en stor hobby för mig men sedan drygt  16 år tillbaka så är skytte med handeldvapen, något som fascinerar mig allra mest. Man skulle kunna tro att det är vattentäta skott mellan dessa…