Ut med gamla farliga solventer och in med fotogenet.

IMG_3492solvent

Äntligen har jag förskaffat mina gamla solventer dit dom ska, nämligen i avfallsstationens kemiföråd för att oskadliggöras.

Under många år så var gevärskytte en stor hobby för mig men sedan drygt  16 år tillbaka så är skytte med handeldvapen, något som fascinerar mig allra mest.
Man skulle kunna tro att det är vattentäta skott mellan dessa båda skyttegrenar, men så är inte fallet, i mångt och mycket så skiljer sig dessa båda discipliner åt,
men när det gäller rengöring av vapen så är det ganska mycket likadana metoder och medel som användes.

Det är just dessa olika medel som denna artikel ska handla om och då framför allt riskerna med att använda olika medel och vilka alternativ som finnes
och som fungerar riktigt bra.

Ni som hör följt mig genom åren vet kanske att jag är fullständigt allergisk mot tex solvent och att jag i stället föredrar ett helt annat medel för att lösa upp
krutrester och tombak som samlas i vapnets pipa.
De flesta av er vet också att jag föredrar att så snabbt som möjligt rengöra vapnet direkt efter skjutning, men låt oss först se lite om riskerna med den gamla solventen,
som fortfarande finns i allt för många skyttars och jägares hem.

I USA har det under många år drivits domstolsprocesser just angående solvent, som anses ha skadat ett ganska stort antal skytteutövare och som ni vet så är ju USA det
förlovade landet när det gäller både skytte och domstolsprocesser. I samtliga fall  har tillverkare av solventer döms att ha skadat utövare genom att användning av solventer.
Naturligtvis har detta genererat höga skadestånd men vad hjälper detta om utövaren drabbas av en icke botbar sjukdom, som på sikt tar hans liv!

Redan för tjugo år sedan så beslöt jag att inte använda solventer och sökte ett annat medel för att få till en bra rengöring, men bilden av mina gamla solventer är
att jag sparade dom för vilket behov vet jag ej, men sparade blev dom i alla fall.
En del av dessa medel har jag fått av försäljare som då har hoppats att jag ska skriva om dom, men det har jag nekat till  konsekvent.

En annan viktig iakttagelse är att flera av de stora solventtillverkarna har anammat just fotogen som ett bra lösningsmedel för smuts i tex pipan.
Nu ska det direkt framhållas att fotogen inte på något sätt är harmlöst utan även detta är ett lösningsmedel som kräver att utövaren är försiktig och utför rengöringen helst ute med
plasthandskar, (alla lösningsmedel ska användas med respekt för vilka skador som kan uppstå,) med denna problembild framför oss, så är fotogenet det absolut bästa
fungerande medel, för rengöring av vapen, mig veterligt.

IMG_3497solvent

Fotogen Läs detta först

Petroleumprodukter
Förtäring av lättflytande petroleumprodukter innebär stor risk speciellt för barn, då de lätt kan glida ner i lungorna och ge kemisk
lunginflammation.
Långvarig hudkontakt, t ex från indränkta kläder, kan ge brännskada.
Riskabla petroleumprodukter är t ex fotogen, lacknafta, lampolja, tändvätska, samt i viss mån diesel-, eldnings- och motorolja.
ÅTGÄRD:
Förtäring: Framkalla inte kräkning. Ge några matskedar grädde om barnet är opåverkat.
Till sjukhus om hosta, kräkning eller slöhet uppkommer inom 4-6 timmar.
Hudkontakt: Ta av indränkta kläder. Tvätta med tvål och vatten.
Eventuell brännskada ska behandlas av läkare.

Några varningens ord om solvent.

Solventen innhåller ett flertal ämnen som är klassade som starkt eller mycket farliga och ska absolut inte användas inomhus och
helst inte utomhus utan ordentlig skyddsutrustning.
Som alternativ finns en blyduk som är ganska bra och något mindre farlig att använda.
Blyduk i USA. är ett något bättre alternativ vid rengöring av pipan, men jag vågar påstå att rengör man direkt efter skjutning, helst
samma dag så kan man som regel glömma allt vad solvent och blyduk beträffar. Kör med fotogen och har pipan blivit riktigt smutsig,
dra rent den med en mässingsborste och sedan på med ”undermedlet” fotogen igen..
Varning för användning av solvent!

Istället har detta gamla hederliga fotogen fått utgöra rengöringsmedel vid all rengöring av vapen och lite till…

Naturligtvis är inte ens fotogenet helt ofarligt utan kräver att man har en viss respekt för detta lösningsmedel.
Men i  jämförelse med en gammal solvet som ex Hoppes är detta med fotogen  rena sommarvinden mot den nariga vintersolventvinden.

IMG_3523

Personligen är jag noga med att använda plasthandskar, finns på Biltema för 29,90 för 50 stycken handskar.

IMG_3526,solvent12

Denna del, den så kallade JAGGEN  användes i min 32 kalibriga  revolver och är svarvad i aluminium med följande mått: diameter 6,65 mm längd är 28 mm (inte viktigt) Wire är ca 1 mm och ca 400 mm lång.
Wiren kan säkert ersättas med tex ett starkt perlonsnöre.
I en revolver är det svårt att använda en vanlig så kallad  läskstång, denna del faller bort direkt när det gäller revolver, på grund av att man alltid ska dra ur pipan i samma riktning som
kulan passerar pipan, därav så svarvade jag en Jagg och använde en vanlig wire att dra med, detta har fungerat perfekt  under flera år.
Med utgångspunkt från diametermåttet på jaggen så kan man lätt applicera måttet på tex kaliber 38 Jagg osv.
Fortfarande så använder jag bara fotogen som lösningsmedel av krutrester och annat skräp,
Med fördel så göres rengöringen så snart som möjligt i anslutning till skjutningen.
Det går fint att vid ett längre uppehåll i skjutningen, använda samma utrustning och efter rengöring med fotogenet, slutligen dra med en tunn olja för konservering av pipan.
Både jaggar och patchar och mycket bra lösningsmedel och olja , i form av ett komplett rengöringssystem Paul Clean finns på interprodukter i Hässleholm.

IMG_1561Fotogen doserare som är mycket användbar, ett tryck på tratten ger en lämplig dos fotogen, luktar inget och är mycket användbar.

IMG_0695På bild ett sortiment av Paul Clean produkter, Rollpatcharna är mina absoluta favoriter det är tveklöst det allra bästa jag någon gång har provat, men även rengöringsmedlet och den tunna fina oljan är mycket bra. Allt detta finns på . Interprodukter i Hässleholm.

IMG_0691Jagg för rengöring av vapnets pipa. Finns i många olika storlekar ( kaliber) Bild ovanför jagg.

IMG_0686Komplett sats för rengöring finnes att tillgå,   maila Interprodukter och fråga om Paul Clean metoden. Interprodukter i Hässleholm.

.paulclean

Paul Clean finns hos interprodukter

Epilog.
Jag har en längre tid använt denna metod Paul Clean kombinerad med fotogen, för rengöring och den är tveklöst det allra bästa som jag har kommit i kontakt med under många år. Det känns skönt att inte alls behöva hysa solventer under mitt tak längre och positivt är att det numera finns riktigt bra  alternativ till dessa ruskiga lösningsmedel som förr dominerade rengöringen av vapen. Det är kanske där, just där som motståndet mot rengöring av vapen ligger begravd. Hur som helst nu finns alternativ och riktigt bra ersättningar för solvent.

Arne Nohlberg 2015 09 03