Senaste nytt om våra vapenlicenser

Ja denna rubrik låter ju alltför bra för att vara sann och så är det tyvärr också, även om ganska mycket har blivit
till det bättre och då framförallt i två län som förut varit helt ute och seglat, när det gäller tillämpningen av vapenlagen.. Det gäller då Norrbotten och framför allt Västra Götalandsregionen.
Tyvärr så har Västra Götalandsregionens (VG )  polis varit helt unika när det gäller att tolka vapenlagen så som faen tolkar bibel.
Man har skapat ett eget hemmagjort  regelverk som inte kan finna det minsta stöd i vapenlagen, inte ens med förstoringsglas eller lupp kan man finna embryot till den tolkning som denna myndighet har gjort.
Man har också påverkat de  båda rättsinstanserna att döma efter polisens eget hemmagjort regelverk, till den sökandes nackdel.
Tolkningen av vapenlagen har gjorts som om det vore en gummiparagraf.
Denna rättsröta har spräckt många drömmar om ett framtida skytte, eller en framtida jakt, den har kostat vapenhandlarna miljonbelopp, genom att tvingas långtidsförvara sålda men ej levererade vapen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

I min närhet har vi haft ytterligare ett mycket signifikativt ärende i samband med förnyelse av vapenlicens, ärendet lämnas in och vecka efter vecka förflyter, inget händer. Då tar vapenägaren kontakt med den lokala polisen och skickas sedan vidare till den polisstation där ärendet ska hanteras, men trots e -mail telefonsamtal, så nås ingen kontakt med den handläggare på vapenexpedition som ska hantera ärendet, veckor blir till månader och inget händer, trots vapenägarens fruktlösa och idoga försök att kontakta handläggaren, efter nästan ett år försäger sig en av de andra handläggarna och berättar att den handläggare som har hand om licensprovningen i vårt ärende, varit långtidssjukskriven och fortfarande saknades på jobbet, inget vet när och om hon kommer  tillbaka!!!!!
Chefen för vapenexpeditionen  kontaktades återigen och han lovade att behandla ärendet snarast möjligt, knappt en vecka senare så kommer licensen till vapenägaren.

Hela denna hantering är ju ett typexempel på ett maktmissbruk och en total avsaknad av kompetens, att en myndighet kan uppträda så här år efter år utan att någon tar myndigheten i örat och påtalar vad som står i vapenlagen, är en katastrof för den drabbade vapenägaren..

ransom3

På eget bevåg har VG polisen till och med infört en liten ruta för att vapenägarens ska markera att det tillsammans med licensansökan finns med skytteresultat.
Minst en tävling per vapen och per månad var ett krav då. Trots att detta krav helt saknas i vapenlagen. Men även denna ruta verkar vara borta när detta skrives.

Men enligt alla initierade personer så ska detta gigantiska  fiasko snart vara slut och ordningen skulle då vara återställd, men fortfarande retar det mig att en så katastrofalt myndighetsutövande har kunnat pågå så länge och tyvärr utan att någon annan är vi vapenägare  blir straffade.
I senaste numret av NP var det med en bra information från Vapenägarna, en organisation med ganska vassa skribenter. Personligen anser jag att denna information borde kommit från vårt eget förbund. Pistolskytteförbundet.

Epilog:  Kanske ändå det värsta är, att lagen verkar tillåta handläggare och deras chefer att godtyckligt använda en lag i detta fall vapenlagen som ett tillhygge i en personlig vendetta mot vapen i synnerhet. Att detta kan pågå¨år efter år utan att någon som har ansvar reagerar det tar jag som intäkt för den skendemokrati vi lever i och avsaknaden av en signifikativ rättsstat, där ett sådant förfarande aldrig skulle uppstå. Att polisen i VG har lyckats att domdera och införa en tolkning av vapenlagen hos de rättsinstanser (förvaltningsrätten och kammarrätten)  vi kan överklaga besluten, även detta förfarande späder på och ratificerar namnet bananrepublik.
För just detta förfarande med våra licenser har pågått i ganska många år nu, med hjälp av diverse diffusa knep, försöker man minska antalet vapen i samhället.
Det är min förhoppning av vi i framtiden kan ägna oss åt målskytte och inte att överklaga hemliga tillägg i vapenlagen.

Läs mera på polisens sida

Arne Nohlberg 2015 10 06