Vi tränar fältskytte på 25 meters banan.

Jag vet att det är ganska många som regelbundet tränar fältskytte på en vanlig fältskyttebana och det finns naturligtvis fördelar med denna form av skytte men också nackdelar, som är väl värda att belysa.
Men jag hoppas att denna artikel kan  belysa fördelen av fältskytteträningen  med den form av träning, som jag presenterar i denna artikel.
Den största fördelen är att inte behöva släpa ut en massa mål uti naturen och kanske upptäcka att det jag måste träna på fanns på en enda station.

Fördelen med den nya metoden är att detta är utrustning som finns på varje skytteklubb, den är enkel att använda och ger förutom ett bra referensmål (den svarta cirkel) även något som kan kallas baktavlor som ger oss en bättre information om missade skott.
Men låt oss bekanta oss med en NY? träningsmetod som använder de möjligheter en 25 meters bana ger, som finns i nästan varje skytteklubb och att använda en vanlig måltavla för 25 meters banskytte som huvudmål vid vår träning i fältskytte.
En metod som snart ger en klart märkbar förbättring av skjutskickligheten, en träningsform som är lätt att åstadkomma i nästan varje förening och av nästan alla medlemmar och som verkligen ger resultat..
Ju enklare det är att rigga upp för träning desto mera blir det tränat!

Jag tror att allt för många envisas med att varje helg bygga en fältbana med 8 fältstationer, man släpar mål och andra attiraljer fram och tillbaka helg efter helg i den tron att nu har man tränat på ett optimalt sätt, detta måste ju vara det allra bästa sättet att träna fält?
Men jag håller inte med, istället är det så att den ovan beskrivna träningen är inte ett optimal träning och på inget sätt det mest optimala sättet att öka skjutskickligheten när det gäller fältskytte..
Redan nu så kan jag ana att en del läsare börjar undra över hur menar han nu? Har vi gjort fel under så många år?

Läs vidare så ska jag förklara vad jag menar och denna läsning kan kanske ge dig en vitamininjektion och på en ganska kort tid förbättra ditt skytte, ganska radikalt och  detta kan då ske med hjälp av vår 25 meters bana. Som förvisso behöver någon enstaka gång kanske kompletteras med till exempel ett långhålls skytte, för kontroll ändamål..

banskytte.bild

Vi börjar med riktpunkten i målet.

Här finns lite olika varianter, en del riktar i målens underkant, detta anser jag vara helt fel i fältskytte, målen storlek varierar så riktning mitt i målet är absolut att föredra. Jag kan redan nu höra protester svarta mål dränker  ju korn och sikte, förvisso är det så men detta kan vi jobba bort genom en träning, men om detta senare.

Hur lägger vi upp träningen?

Precis som inom alla andra sporter så ska vi naturligtvis bryta ner vår träning i olika moment, vi ska naturligtvis inte träna på det vi redan är bra på, det är ju att ödsla med både tid och ammunition, vi ska i stället bryta ner varje moment i delmoment och lägga träningen exakt där vi behöver den, där ska vi lägga in stöten och lägga till handlingen det som fungerar bra förut.
Låt mig ge ett exempel, på varje fältrunda så har vi en medveten eller omedveten oro att det ska finnas många svarta mål! Vi har svårt att se dessa mål och varje gång så känner vi oron inför dessa mål, oavsett om dom står på nära avstånd eller på långt håll.
Vi har skapat oss en låsning på svarta mål, ibland helt omedvetet så sker detta mentalt!
Men det kunde lika gärna vara blå mål eller någon annan färg.
Det kan vara en station med många mål tex 6 mål som spökar för oss.

banskytte.2

Analysen vårt värdefullaste redskap.

Just som det är skrivit är analysen det absolut viktigaste redskap av vår träning. För naturligtvis vill vi utvecklas och bli bättre i vårt skytte, att kunna öka antalet träffar i fältbanan är väl varje skytts önskemål!
Hur kommer vi dit?
Jo istället för att träna på det som redan fungerar bra så ska vi bryta ner vårt skytte i moment för moment, men först av allt måste vi identifiera vad som funkar bra och vad som fungerar så där och naturligtvis vad som inte funkar alls.
Hur gör vi?
Jag rekommenderar att använda en vanlig banskyttetavla till att börja med och att skjuta på ett avstånd av ca 15 -16 meters avstånd. Nu  kan vi se följande resultat:
Hur vårt sikte är inställt, var ligger träffpunkten? Vi kan också se om vi missar den svarta mittcirkel var vi då  träffar? Denna information är mycket viktig.
Vi kan också se om vi har problem med just svarta mål?
Ha gärna med en anteckningsblock och skriv upp avvikelser.
Ligger vår träffbild inom åttans ring på tavlan då kan vi vara nöjda med just detta moment, men oftast gör det inte så,  det kan kanske  noteras träffar i både cirklarna 1 till och med i  7ans cirkel.
Till och med utanför dessa ringar.
Detta är ju inget bra och här måste en träning till.
banskytte.bild

 

Vad gör vi nu hur förbättrar vi vårt skytte rent konkret?

Så här gör vi, nämligen flyttar oss närmare vår banskyttemåltavla, ja ibland så nära som 10 meter, så skjuter vi igen och kontrollerar vår träffbild, nu har den krypet ihop rätt ordentligt? Men vi ser fortfarande tendenser, till så kallade flyers. (skott som träffar utanför den svarta cirkel) vi ska återvända  till dom problemen och lösningar, dom  kommer vi senare i artikel..
Vad har vi då vunnet genom att flytta oss närmare måltavlan, jo två saker har vi vunnit, dels att vi har en bättre träffbild som ger oss som utövare en mental klapp på axel, dels har vi fått en träffbild som är mera komprimerad och överstämmande med verkligheten. Vi har också belönat genom en bättre träffbild, håll med om att nu ser det riktigt bra ut, När vi har alla sex skotten inom 8 ans  ring eller 6 ans ring , du bestämmer själv, då är det dags att ta några steg
omkring 5 meter bakåt, Så länge som vi träffar inom vår förutbestämda träffbild, så står vi kvar, träffar vi bara med 5 skott då tar vi 5 meter framåt och vise versa.
Hela tiden finns möjligheten till den mentala belöningen.
Naturligtvis är målet att alla avlossade skott från ca 23 -24 meters håll ska ligga inom din egen träffbilds tolerans.

IMG_3630Här har vi måltavlan under full storm, därav så lossar den ena post It lappen

Nästa moment är att när vi har kunnat träffa enligt vår målbild, tex alla skott inom 7 ans ring, då kan vi backa ytterligare 5 meter till ca 15 meters nivån, osv. Här ska man då ställa upp egna krav, till exempel att alla skott ska vara inom ring 6, annars får jag inte flytta bakåt ytterligare 5 meter till ca 20 meters nivån, utan jag får skjuta tills jag klarar detta krav, naturligtvis kan man ha ändå bättre krav, till exempel  allt inom 8 ans  ring,

När då kraven är uppfyllda så ökar man kraven och eller avståndet till måltavlan och ger oss själva en spark i bak när vi lyckats att uppnå det hägrade målet.
Vad har vi vunnet med denna metod:
Vi har funnet ett lätt sätt att kunna analysera vad som går fel och hur dessa fel gestaltar sig på måltavlan, men det det viktigaste är ändå belönings möjligheten.
Vi kan efter analysen belöna oss och växa inför uppgiften genom att flytta längre bakåt och samtidigt känna lyckan av att ha lyckats.
Viktigt är att lägga träningen på det som behöver tränas på och  enbart på att eliminera våra problem och inget annat.

veteran2

Det finns ingen anledning att träna dag efter dag på det som redan fungerar bra.

Naturligtvis är vi inte bundna vid banskyttemålet, även om detta mål passar oss som handen i handsken, vi kan med fördel efter en viss träning ersätta detta mål med ett vanligt fältmål, vi kommer då att missa var eventuella flyers tar vägen , ( ett resultat av spridda skurar på tavlan ) men även detta kan vi råda bot mot genom att använda så kallade baktavlor, så att vi registrera vad som händer när vi missar själva målet, den svarta cirkeln.

 

skjuttavla112

De flesta skotten träffar till höger om den svarta cirkel i 1 ans  och 3 ans ring?

I figuren ovanför finns de flesta felen och motverkan av felaktigheter beskrivna, glöm nu inte anteckningsboken och notera de fel som uppstår under en träningsskjutning
Det är av stor vikt att så snabbt som möjligt rätta till rena felaktigheter. För ju längre du tränar in, felaktigheter ju längre tid tar det att rätta till dom efteråt.
De flesta tänker nog inte på att detta är precis vad som händer att man varken man vill eller ej, tränar in rena felaktigheter.

 

banskytte.3

Vilken tid ska jag använda vid träning?

Börja med en ganska lång tid kanske upp till 15 – 20 sekunder, för vi ska ju prioritera en ganska hyfsad precision trots att vi sedan ska kunna skjuta ganska snabbt.
Tyvärr finns det en genomgående tendens ute på våra fälttävlingar att INTE följa skjuthandsbokens regelverk, utan i stället kortar man av skjuttiderna , detta ger då INTE skjutskickligheten en prioritet utan i stället blir slumpen mera avgörande och utslagsgivande,
Men låts oss enas om att använda en lätt och ganska lång skjuttid på vårt banskyttemål, enligt följande beräkning 1 första lyft 3 sekunder, 6 skott x 1,5 sekunder, ger vi handen ca 12 sekunder, verkligheten så skulle nog denna station ha en tid på minst 9 sekunder, för tänk på att vår slutprodukt är att alla sex skotten ska sitta innanför 8 ans ring i tavlan.

Missar oftast första skottet på varje station.

Ja då är det naturligtvis detta skott vi ska träna på, inte stå och skjuta 6 skott varje gång när det är det första skottet som är problemet, om vi då skjuter 6 skott varje gång vi tränar det första skottet, till skillnad om vi skjuter 1 skott och så upp med vapnet och skjuter 1 skott, då kan vi med samma ammunitionsåtgång träna 36 gånger i stället för 6 gånger, jag tror de flesta inser fördelarna med denna metod. Jag är också övertygad om att en del skyttar är tröga i starten, en sådan skytt mår väl av att rikta och torrträna strax inpå fältrundan, annars tar ett par stationer innan skytten kommer igång!

S15

Långhållskytte

Detta är oftast lika lätt eller svårt som korthållsskyttet är men naturligtvis ökar svårigheten med avståndet. Maximalt avstånd r 100 meter
På denna typ av träning så användes ofatat stora fältmål, men det är absolut inget fel att återigen använda banskyttemåltavlan på till exempel  50 meters avstånd.
Även här variera och belöna träffar genom att skytten får flytta sig framåt eller bakåt.

Sidoförflyttningar

Måste erkänna att detta höll jag på att glömma, jag gör så här att jag använder en vanlig post It lapp ca  125×75 mm stor och kan lätt flytta runt denna lapp, oftast så skjuter jag inte på post it lappen men detta är ju en smakfråga. Man kan naturligtvis tänka sig en eller flera lappar som appliceras antingen i ett av hörnen på banskyttemåltavlan eller en lapp i varje hörn. man kan då också få en kvittens på om man har svårare med en speciell färg. Eller har svårare med förflyttningar från vänster till höger eller vice versa, detta är också mycket viktigt att veta och kunna träna på.
Naturligtvis kan man ha två måltavlor och skjuta i båda två,eller bara rikta i en av måltavlorna, lika självklart så kan man ersätta banskyttemålet med ett vanligt fältmål. vad man då missar är de så kallade flyers, men vet inte om dom har gått åt något speciellt håll om man inte använder baktavlor bakom fältmålen.
Baktavlan kommer osvikligt att registrera det skottet som annars försvann utan någon spårmöjlighet.
För en högerskutt är en förflyttning från höger mot vänster att föredra, denna förflyttning skymmer inte målet.

Lycka till med skyttet, tänk på att träning  alltid måste vara förknippat med glädje, men detta utesluter inte rationell träning.

Läs mera om grunden till ett bra pistolskytte.

Arne Nohlberg 2015 10 17

Jag är alltid intresserad av dina synpunkter, på mina artiklar och även tips om nya artiklar mottages tacksamt.
Men jag är inte intresserad av att ha en konversation om att jag har placerat ett kommatecken fel.
Min mejladress finns ovanför.