Blånering av vapen

Blånering är en gammal och beprövad metod att hålla bort rosten från våra vapen, där material är av stål, blåneringen skapar en oxid som skyddar vårt vapen från angrepp av de ämnen som oftast genererar rost på oskyddade metallytor, att rost och andra icke önskvärda oxideringar skadar våra vapen är tveklöst något att ta till sig och åtgärda, innan rosten fått fäste och skadat materialet.

Blånering är en lättare form av anlöpning, då gjorde man så, att stålet värmdes upp till flera hundra graders värme, sedan doppas stålet i vanlig olja, detta är grunden till blånering och ger ungefär samma skydd mot rost.
Men är krångligare att utföra.
Naturligtvis finns i dag andra mycket effektiva metoder att rostskydda stål, men blåneringen har tagits till hjärtat av mera än en vapenägare och i dag står en bra blåneringen högt i kurs när det gäller gamla vapen.

Under en följd av år vid inträdet i EU så förbjöds en hel del av de aktiva ämnen för kallblånering som vi amatörer kunde använda för att ”reparera ” en sliten eller nött blånering på våra vapen,
detta har nu lättat och nu finns återigen  dessa medel  i handel.
Förmodligen har dom genomgått vissa förbättringar och fått ett nytt godkännande inom EU.
Jag har personligen mycket goda erfarenheter av just Perma Blue, därav så kommer denna artikel att handla just om denna tillverkares produkter.

permabluePris ca 99 kronor, just denna förpackning har jag använt de senaste tio åren, kan rekommenderas.

Blånerade ytor  får en blåsvart färg och på grund av ett tunt oxidlager som anbringas utanpå vapnets stålytor, skapas ett utmärkt skydd mot rost och andra angrepp på stålytor.
Ja  det är viktigt att redan nu klart ange att blåneringen endast kan användas på stålytor.
Aluminium kan inte blåneras utan där användes helt andra metoder för att färglägga aluminium, som på grund av materialets egenskaper inte kan rosta..
Men kan väl angripas av oxider i luften, så kallad oxidering.
Som de flesta vet så rostar ju inte aluminium, därför behövs inget rostskydd i ordets bemärkelse.

Vapensmedens blånering.
Bland annat kan revolvrar och pistoler i stål blåneras, helt proffsigt, oftast utföres denna blånering genom att materialet ”kokas” (doppas)  i en varm blåneringsvätska för att få den
eftertraktade färgen och skapa ett bra rostskydd för vapnet..
Många anser att blåneringen tillför vapnet en högst betydande fördel och därför är oftast väl blånerade vapen högt värderade när det gäller pris.

En vapensmed som blånerar ett vapen använder inte som vi amatörer kallblånering utan han använder en varm blåneringsvätska.
Där vapnet efter noggrann rengöring oftast med stålull doppas ner ett flertal gånger i den varma blåneringsvätskan.
Vätska är på inget sätt harmlös ( mycket giftig) och kräver inte bara en säker  förvaring utan kräver gedigna kunskaper av utövaren/blåneraren.
Denna form av blånering med en varm blåneringsvätska som förmodligen inte skulle vara godkänd att använda i dag??
Denna form av blånering kan och ska inte vi som inte är yrkesverksamma använda, den har flera kraftiga miljöproblem och ska alltid hettas upp före användning till strax under 100 grader.
Ingående komponenter är inte på något sätt harmlösa utan kräver specialkunskap..
Så just denna metod kan vi helt glömma kvar finns då olika blånerigsvätskor för en så kallad kallblånering.

permablue2På bild en helt kit för blånering, kommer från vapenvårds butiken. Kostar ca 265 kr

Ta bort blånering.

Det finns olika metoder för att ta bort blåneringen ett fint slippapper i storlek omkring 800 – 1000 går att använda, men även vanlig stålull fungerar fint.
Men det kanske mest effektiva är ändå myrsyra, vapnet plockas ner och delarna appliceras med myrsyra, (detta har jag inte provat själv, men finns i alla litteratur) om blånering.
Denna metod kan kanske komma till användning om man till exempel skulle få för sig att kroma vapnet!
Om man avser att som exempel kroma vapnet eller ta bort blåneringen, anlita då en proffsig vapenmekaniker, men kunskap och med utrustning.

Våra behov av blånering
Oftast handlar ju ”vår blånering” om att rätta till nötta ytor på till exempel en skavd pipa på en revolver eller på en pistol. Det kan också vara så att vi
bearbetat en del på vårt vapen så att stålet är oskyddat och följaktligen kommer att rosta. man kan då ställa sig frågan behöver vi anlita en vapensmed och bättra på vår blånering?
Svaret är både jag och nej, smedens arbete kommer ju att hålla en högre klass än vad kallblånering kan erbjuda, men en rätt utförd kallblånering är
ett utomordentligt bra sätt att skydda en ståldel på vårt vapen.

permablue5Finns hos Vapenvårdsbutiken kostar ca 125 kr, en något kraftigare for av kallblånering

Kallblånering.

Just denna form av blånering lämpar sig för oss amatörer, på flera sätt, den är inte alls så giftig att använda, den kräver inget upphettat bad och
funktionen är mycket bra.
Den är lätt att använda och ger ett riktigt bra resultat.
Jag har personligen använt denna metod under de senaste 10 åren och är följaktligen mycket nöjd med både rostskyddet och utseendet, efter behandling.

På de olika flaskorna finns en utmärkt beskrivning på hanteringen av vätskan, följ bruksanvisningen för att erhålla ett riktigt bra resultat.
Men även på vår kallblåneringsvätska finns varningstext, för att vätska innehåller selenium dioxid och följaktligen ska även denna kemikalie
behandlas med stor respekt. Plasthandskar rekommenderas.

Följande text finns på min tub:

Frätande, farligt vid förtäring. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik inandning av damm.Vid kontakt med ögon, spola rikligt med vatten och kontakta läkare.
Använd lämpligen plasthandskar och en väl ventilerad lokal, men luktar knappast nåt alls! Skyddsglasögon är alltid en bra försäkring.

Vi påverkan olycksfall kontakta omedelbart läkare.

Personligen har jag använt detta medel många gånger och förundrat mig över på resultatet och att det inte skapar någon form av odör.
Verkar på så sätt ganska harmlöst.
Men vi skyttar kommer kanske att någon gång per år att exponeras mot detta medel under en kort period, så chansen att vi skulle skadas av kallblåneringen är nog försumbar.

Läs tillverkarens instruktion på engelska

Arne Nohlberg 2015 10 22

.