Bara ett par hylsor.


Ja rubriken kan ju få de flesta att kanske stämma in i resonemanget, bara ett par hylsor, men om man går lite djupare in i hylsan, så öppnar sig en ny värld.
En allt så viktigare värld för oss handladdare, vi handladdare tar så mycket för givet i dag och sysselsätter oss sällan eller inte alls med den problematiken som omger alla former av komponenter i handladdningen och då speciellt hylsan.
Att hylsan är en del av våra laddkomponenter som erfordras för laddningen, det tror jag de flesta kan hålla med om, men:

Vilka krav kan vi ställa på våra hylsor?

Rengöring av hylsor, hur gör vi?.

Kalibrering av hylsor.

Krympning av hylsor.

Vilka problem finns förknippade med hylsor?

Är det någon skillnad mellan Norma och Lapua hylsor?

IMG_3669På bild ovanför har vi två hylsor i kaliber .32, en är Lapua och en är från Norma.

Krav på hylsor.

Vad som är viktigt, speciellt då i en  pistolsammunition är egentligen två saker, att hylsan  pallrar ett antal omladdningar och att den inte förlängs allt för mycket, för då blir det problem med matningen från pistolmagasinet, men när det gäller revolver är inte den ökande längden på hylsan så viktig.

Men i den mest förekommande litteraturen angående laddning av ammunition så anges att gevärshylsor typ 6,5 mm kaliber, hylsor med bröst, har en stor förmåga att öka i längd, medans raka hylsor i kaliber .32 , .38 och så vidare inte ska öka i längd!
Tyvärr är detta fel, de hylsorna som jag i dag kommer mest i kontakt med är kaliber .32 ACP och där sker en klar ökning av längden på hylsan, beroende på antalet omladdningar.

Normalt ligger en icke använd hylsa på  ca 23 mm + – några  hundra dels millimeter. Medans däremot en använd hylsa tenderar att öka efter varje skott, mest första skotten men sedan något mindre men ändå en ökning. Efter varje skott.
Vid revolverskytte kan man lämna detta åt sitt öde, men vid användning av pistol är detta betydligt mera allvarligt och kan påverka matningen av hylsor.
På sikt ge laddningsproblem.

Men även en nackdel har oftast en fördel och den största fördelen är att längden ger en ganska säker indikation på hur många skott som är avskjutna i hylsan.
Oftast går det att ladda om en hylsa upp till 15 gånger, men detta ställer stora krav på att INTE en hård krympning göres.
Oftast är 10 omladdningar mera normalt och även med detta antal så förekommer det då och då att någon hylsa spricker.

IMG_3685På bild ovanför en hylsa som är skjuten drygt tio gånger, vi kan se att måttet avviker + 20 hundradelar eller + 2 tiondelars millimeter.

IMG_3693På bild ovanför kan vi se en mätning på en hylsa som är skjuten något enstaka skott med, den är betydligt kortare.
Följaktligen mindre använd. Måttet är i närheten av 23 mm.

rcbs_hylssvarv
Naturligtvis kan man om problem uppstår använda en hyls svarv, detta är  en RCBS svarv.

Rengöring av hylsor.

En hel del kör med hjälp av en hylstumlare rent sina hylsor, personligen har jag under många år använt vanligt diskmedel och citronsyra för rengöring av hylsorna.
Detta har fungerat helt perfekt, med både pistol och revolverhylsor. Fördelen med revolverhylsor är ju att dessa inte kommer i kontakt med marken och följaktligen inte är så smutsiga som pistolhylsor kan vara.
Jag har förut en artikel om just detta med rengöring så jag hänvisar dit.

IMG_3680
OBS att tändhatts läget i hylsan inte är rengjort, jag låter alltid tändhatten sitta kvar under rengöringen av hylsan, i mitt fall alltid sker rengöring alltid med diskmedel och citronsyra.. Detta har fungerat under många år och antalet defekta tändhattsinsättningar är i stort sett helt 0. Eller bättre uttryckt det har aldrig hänt!

Kalibrering av hylsor.

Oftast kan inte vi handladdare påverka detta mått så mycket, utan vi får helt enkelt nöja oss med vad som bjuds, vad vi kan göra är att någon gång då och då smörja den dysa som kalibrerar hylsans hals och en en bit ner på halsen, med till exempel ett torrt grafitfett, att använda ett vanligt fett ställer stora krav på appliceringen så det avråder jag ifrån. Men att då och då tillföra ett torrt grafitfett gör att dysan håller längre och vi kan till viss del kanske påverka halsmåttet på hylsan.
På en hylsa i kaliber .32 ger en kalibrering i en laddpress ( Dillon ) ett mindre mått på en tiondels millimeter på hylsans hals efter kalibrering.

Krympning av hylsor

Personligen är jag mycket avog mot denna krympning, det finns stora risker med att matta ut hylsan och normalt ska det inte behövas om en normal krympning har skett vid kalibreringen av hylsan.
Krympning påverkar i högsta grad livslängden på hylsan.
Läs mera Krympning.

Vilka problem finns förknippade med hylsor?

Jag skulle direkt svara att det inte går att ladda om dom hur många gånger som helst.
En hylsa klarar ungefär en atmosfärs övertryck ( ca 1 kilos övertryck ) innan den spricker, detta har med säkerhet att göra och skulle en laddad hylsa explodera i handen så ger sig inte kulan ut så långt.
Det är säkerhetstänkandet bakom denna filosofi.
Det är stödet som hylsan får av patronlägets inre väggar som får hylsan att fungera och kulan att komma ut med en förfärlig hastighet.

Är det då någon skillnad  mellan till exempel  Lapua och Norma?
Jag vågar svara ja på denna fråga, jag anser att Norma gör bättre hylsor än vad de finska Lapua gör.
Jag kan inte förklara skillnaden och inte konkret rikta blicken mot vad som är skillnaden, men den finns där!

Jag använder båda fabrikanten men blandar dom aldrig.

Arne Nohlberg 2015 11 06