Hur ska man skapa en rättvis fältbana?

IMG_3188

När det gäller skyttetävlingar så är tveklöst fältskyttet den allra mest populära tävlingsgrenen och samtidigt den svåraste grenen, att få till en rättvis tävling i..
Trots att förbundet och dess medlemmar har brottats med dessa problem under många år så är vi en bit på väg, med absolut inte helt framme, med något som skulle kunna kallas en rättvis fältskyttebana!

Tyvärr så ligger en del av  problemet med en rättvis fältskyttebana invävd i själva utförandet av fältbanan och dess regelverk.
Lika tråkigt är att det aldrig går att skapa en helt rättvis fältbana för olika vapenklasser och skytteklasser.

Men det är till att börja med en väg åt rätt håll att åtminstone försöka att följa Skjuthandbokens regelverk.

Är det fel på regelverket i skjuthandboken (SHB) ? Svaret är absolut NEJ!

Skjuthandbokens regelverk är riktigt bra men det byggs sällan fältbanor efter denna regelsamling. I stället gäller en egen standard, skapad av ”banläggaren” utan någon koppling till skjuthandboken!
Jag har en längre tid gått runt med en Bresser avståndsmätare och ett inplastat regelverk från SHB och fältmålens avstånd och skjuttid, nästan varenda station är betydligt svårare än vad SHB stipulerar!
Låt mig ge ett enda exempel:

Station 1 Förutsättning
2 målgrupper,
5 mål på maxavstånd
skjuttid 10 sekunder.
utgångställning 45 grader.

Enligt SHB

Första lyft 3 sekunder, men det är inte många som kommer igång och skjuter på tre sekunder.
1  målet,  skjuttid 1,5 sekunder
Förflyttning minst 1,0 sekunder.
2 målet skjuttid 1,5 sek
Förflyttning 1,0 sek
3 mål 1,5 sekunder

Ny målgrupp med 2 mål,förflyttning 1,5 sekunder
Målet 4 skjuttid 1,5 sekunder
Förflyttning 1,5 sek
Målet 5 skjuttid 2x 1,5 sek =3 sekunder

Totalt 17, 5 sekunder . Någon som sett en sådan station??
Det fattas minst 7, 5  sekunder här!

Det finns många sådana här stationer med en skjuttid på 10 sekunder, hur tänker man då??
Ibland borde det vara längre tid för förflyttning mellan målgrupperna kanske en halvsekund till! 1,5 sekunder.

Jag tycker på fullt allvar, att den som inte följer SHB ska inte få dela ut standardmedaljer, för detta är en tävling som inte följer SHB,s regelverk
Jag är är i dag J–ligt trött på att se hur flagrant man bygger fältbanor helt efter ett syftande och antagande och ett tyckande, men på inget sätt så följer detta banbygge SHB regelverk.
Vi som seriöst tränar fältskytte, kommer alltid till korta med en fältstation som jag nyss har beskrivit.
Förbundet har tagit ställning samtliga stationer ska vara utförda enligt SHB inga dispenser lämnas!

Om man nu anser att det är för långa skjuttider i SHB och för korta avstånd i SHB, då ska detta ändras i SHB och inte ute på fältet efter eget huvud.
I mina trakter har det blivit en total anarki när det gäller banbygge för fälttävling!

När det gäller banskytte så råder helt andra möjligheter för utövaren, men oftast sker detta på en naturlig väg utan ett omfattande regelverk, sporten som sådan fungerar helt OK.
Så låt oss  förflytta oss snabbt tillbaka till fältskyttet och de inbyggda problem inom denna gren.

IMG_3190_blogg

Normalt sett så användes samma fältbanan för de olika vapenklasserna även om det i regelverket anges olika skjutavstånd och skjuttider för de olika klasserna av vapen.
Vad som då sker är oftast en stor kompromiss verkligen värd namnet.
Men oftast så blir någon klass eller flera klasser lidande på denna generösa tolkning av regelverket.

Men det räcker inte med denna kompromiss en mer eller mindre adekvat val ska till för att till viss del, anpassa fältbanan till många olika tävlingsklasser, det börjar med juniorer sedan klass 1 klass 2 klass 3 veteraner yngre, veteraner äldre och slutligen samma fördelning i damklasser förutom veteran yngre och veteran äldre, som tydligen ska kunna samsas i samma veteranklass.

Det säger sig ju självt att detta är en omöjlig ekvation att få ihop! För alla dessa skyttar har olika kunskaper och är på inget sätt jämförbara när det gäller kunskapen att skjuta fort i olika mål.

För trots de ibland marginella skillnaderna i skjuttider och till viss del också i skjutavstånd till målen så är detta en mer eller mindre omöjlighet att reda ut och bygga upp, en sådan fältbana.

Denna fältbana kräver mängder av kompromisser och tyvärr så gäller alltmera påståendet i raden under..
Men jag vågar påstå att de flesta fältbanorna är byggda av klass 3 skyttar för klass 3 skyttar, de andra får hänga med så gott det går!

IMG_3238_blogg

Tyvärr måste jag också notera att det ute i våra klubbar oftast saknas en utbildad banläggare, det verkar som om just denna syssla inte är så noga med, detta är kanske förklaringen till att det nästan aldrig i inbjudan till tävlingen anges banläggarens namn!

Trots att det i dag finns fina dataprogram för fältbygge, så blir det nästan alltid för långa avstånd och för korta tider?

Det är min önskan att banläggaren någon gång tar med regelsamlingen ut i skogen och sätter ut en fältbana enligt skjuthandboken.
Det funkar inte med 5 mål och 10 sekunder, 4 förflyttningar med 45 graders utgångställning!

 

Men jag har naturligtvis en stor förståelse för att detta med att bygga en fältbana som passar alla, är ett nästan olösligt problem som med stor sannolikhet saknar konkreta lösningar värda namnet, utan att
bygga separata banor för varje klass.

Detta är ju inte genomförbart utan vi kommer att tvingas tävla gemensamt på nästan samma banor och vi kan inte räkna med att förvänta oss separata banor för varje klass.

Men SM tävlingarna där har varje vapenklass nästan helt unika fältbanor, men ändå finns ju en inbyggd skillnad/orättvisa i veteranklasser, vet yngre och vet äldre. Men detta är något man kan leva med och fungerar riktigt bra:
Därför borde vi ha mera SM tävlingar, år 2016 så är Skåne värld igen.
IMG_3267_blogg

Jag får ibland mejl om orättvisan att veteran äldre får skjuta samtliga vapenklasser med två händer, enda kravet är att man har fyllt 70 år.

Det finns fortfarande en del som retar sig på detta beslut, det har ju ganska nyss kommit en regeländring om just detta förfarande och jag tycker personligen att detta är ett bra och avvägd regeländring, för vad som hänt är ju att man flyttade upp veteran äldre 5 år upp i tiden, från 65 år och upp till 70 års ålder.

Vi vet ju att många sinnen som är nödvändiga för skyttet, försämras och på många olika sätt förändrar förutsättningarna för dessa utövare, därför anser jag att vi ska på alla sätt underlätta för våra äldre skyttar att deltaga i tävlingar, för även du blir en gång veteran äldre om du får leva..
Det nuvarande regelverket för veteran äldre är mycket bra och som jag ser det framtids säkrat!

Samtliga bilder SM Sunne 2015.

Arne Nohlberg 2015 11 20, detta nådens år

 

 

 

En kommentar

Kommentarer är stängda.