Anpassning av pistol för fältskytte.

Först av allt måste man ställa sig frågan behöver jag verkligen anpassa min pistol för just fältskytte?
Går det inte lika bra med en pistol som passar både till ban och fältskytte?
Vad är det som saknas?
Hur kan man anpassa pistolen?

Här i artikelns ingress så handlar det bara om pistoler, att blanda in revolver gör att artikeln kommer att svälla ut  och bliva svårhanterlig. därav den naturliga begränsningen, men kanske återkommer jag med en dedikerad artikel  om just revolver och  fältskytte.

Men återigen så återvänder jag till den första frågeställningen, måste man anpassa och vad är det som ska anpassas?

korn_sikte1

Till att börja med så siktar vi in oss på siktet, det ser bra  eller hur?

Fältskyttets snabba inriktning kräver en helt annan inställning på siktet, på banskytte så kan man med fördel ha ett ganska trångt sikte med en mycket liten spalt mellan korn och sikte. Men i fältskyttet så måste vi prioritera en snabb inriktning och får på detta sätt pruta lite på precisionen till förmån för en snabb inriktning.

Därav så måste vi öka ljusspringan/spalten mellan korn och sikte enlig bilden ovanför, denna visade inställning, som prioriterar en snabb inriktning.
En del vapen har inte justerbara riktmedel, då kanske man kan byta ut kornet mot ett mindre korn eller byta ut siktesspringan i siktet mot ett med större hål.
Viktigt är också att sota korna och sikte, detta är speciellt viktigt vid svarta skjutmål.

Nästa mycket viktiga åtgärd är kolven. Tyvärr ser man på varje tävling att skyttar har original kolvar på sin pistol.
Jag vet inte hur dessa skyttar resonerar väntar dom att handen ska anpassas till kolven eller har dom nåt mysko för sig som överbryggar en dåligt anpassad kolv?
Dom anatomiska kolvar vi ser i dag på marknaden har en sak gemensamt, dom passar inte till en enda skytt, utan åtgärder.?

Ja det kan låta krasst att utrycka sig så men detta är mer eller mindre ett känt faktum!
Jag hör oftast skyttar som inte av ekonomiska skäl kan anpassa kolven??
Men samma skyttar kan åka mil efter mil och skjuta med ett redskap som definitivt inte passar dom?
Det skulle vara lika illa som att ställa upp i Stockholms maraton och låna grannens gymnastikskor.

Man kan på en fälttävling räkna bort ganska många poäng till ”förmån” för en dåligt anpassad kolv.
Numera kan den mesta anpassningen ske med en härdbar modell lera Sculpey, läs och begrunda.  Jag har under många år testad denna leran, den är suverän.

Läs mera om kolvanpassning, med sculpey.

Bild 4. Morini cm 22 Alu. Visar en modifierad kolv. Tråden som sticker ut från kolven är en hållare för proppen
Morini cm 22 Alu. Visar en modifierad kolv. Tråden som sticker ut från kolven
är en hållare för proppen

Följande gäller till att börja med, ställ dig framför en måltavla, eller någon annan riktpunkt, fatta pistolens kolv, blunda och  rikta in pistolen, hur ligger korn och sikte?
korn_sikte1
Hur är avståndet mellan  korn och sikte, som på bilden ovanför? hur vapnets pipa pekar är ointressant just nu.

Det är mycket viktigt att kornet ligger rätt i siktet, på en fälttävlan finns inte tid till att vid varje lyft av pistolen justera in korn och sikte, kornet  måste stämma både på höjden och på sidan i siktet.

Det saknas tid att börja justera detta och det är en grundbult att detta stämmer.
Denna justering är ett måste och kan i de flesta fall utföras utan att märkbart skada kolven.

Ett annat bra tips är att bjuda ut din sambo eller fru på en långfilm och så igång med en grövre anpassning av kolven!
Bilden ovanför visar en helt anpassad kolv för fältskytte.
Att utelämna denna anpassning är att ge sig själv ett riktigt stort handikapp!

aw93_mekanism_art

Nästa åtgärd är tryckmekanismen, denna är inställd för att fungera någorlunda i både ban och fältskytte, men är på inget sätt optimerad för varken fält eller banskytte.
Ett tryck för banskytte är enligt mitt sätt att se det helt malplacerat i fältskytte.
I banskytte så har man mycket gott om tid för att avlossa skottet, därav så ställs inte så stora krav på avtrycksmekanismen.
Mera än att det är en rent tryck .

Medans däremot en avtrycksmekanism för fältskytte ställer helt andra krav, men jag vet att en mycket stor del av våra skyttar inte vågar justera in sin avtrycksmekanism mera än att ändra avtrycksvikten någon enstaka gång, detta är tråkigt men sant.

Nutidens tryckmekanismer där har  vi en fantastisk utveckling som merparten av oss skyttar inte vågar använda?

Det är ingen tillfällighet att vi har på de lite modernare pistolerna en fantastisk injusteringsmöjlighet, för att dels passa skyttens teknik och dels för att passa  den typ av tävlingar som vi oftast skjuter.
Men mycket få använder denna unika möjlighet!

Banskyttet nöjer sig med att trycket är rent, utan krispiga anläggningsytor och försett med fett eller olja på upphaksytorna och i övrigt välskött tryckmekanism, rengjord och inoljad.twostageAvtrycksmekanism för ??? Gissa.

Fältskyttet däremot ställer helt andra krav, skytten måste kunna ligga på avtryckaren mellan förflyttningarna mellan målen, utan att riskera att skottet går av i våda.
Lika viktigt är att man kan dra avtryckaren mot sluttrycket så att allt spel i avtrycksmekanismen förvinner mellan målen på skjutstationen.
Det är förödande att tvingas att rycka av skotten efter en förflyttning där tiden börjar bli knapp.
När det gäller avtrycksvikten, det enda som sedan många år tillbaka kontrolleras av ”vapenkontrollanten” så  jag anser att det är ganska meningslöst att ligga på strax över ett kilo, det finns ingen anledning att lagga på marginalen, utan bättre är att satsa på 1050 – 1100 gram, på en finkalibrig pistol vi invägning.

Ungefär lika mycket plus på en grövre pistol.
Fältskyttet är ju till skillnad från banskyttet ett aktivt eller mycket aktivt skytte, som ställer helt andra krav, ett annan inställning på siktet eller byta av sikte eller korn.
Ett helt annan kolv, modifierad för just fältskytte där det gäller att snabbt komma rätt i målet utan att behöva justera pistolen, kanske i både sidled och höjdled, för att komma rätt i siktet!.
Tillhör du denna allt för vanliga skara gör något åt din kolv!!!

IMG_3188

Vi vet att fältskyttet är en ganska snabb sport och snabbheten ökar verkar det som, år efter år så bringas skjuttiderna nedåt, naturligtvis inte efter skjuthandbokens regler, utan efter den s k banläggarens idéer.
Att då komma ut med en vapen som på inget sätt passar in i de krav som vi fältskyttar måste ställa på vårt vapen, är att ge sig själv  en stort handikapp.
Jag har skrivit om den optimala avtrycksmekanismen enligt mitt sätt att se det. Läs mera om detta.

IMG_1470_artikel

Nästa hjälpmedel är en väska att bära vapnet i eller ett hölster att förvara vapnet, fördelen med en väska är att i den ryms ganska mycket andra bra tillbehör, så som magasin ta alltid med två magasin,  om ett inte fungerar så brukar det andra fungera. I väskan kan det finnas med dricka under den varma årstiden och naturligtvis reservammunition. Läs mera om väskan.    Skytteväska 2

Slutligen ett par ord om skytteglasögon, jag har under många år testat en hel del glasögon och funnit att en enkel modell oftast är att rekommendera framför många andra kommersiella alternativ. Läs mera om dessa glasögon.

Vi går ju mot en kall och ganska svår årstid när det gäller fältskytte, men nu liksom på den varma årstiden  är det alltid dags att träna, mig veterligen finns ännu inga inbyggda fältbanor, så vi får nöja oss med att torrträna fältskytte, en mycket bra metod. Läs mera o torrträning fältskytte.

Till sist så kommer det ju bra dagar för skytte även på vintern, då duger 25 meters vallen och vanliga banskyttemål bra som träning, läs mera om detta.

Arne Nohlberg detta nådens år 2015 12 14