Varför träffar jag inte, där jag siktar?

lärare
Bild 1

Samtliga som någon gång hållit i ett vapen har säkert ställt sig denna frågan inte bara en gång utan många gånger.
Alltför många har inte kunnat finna ett relevant svar, utan har oftast ursäktat det dåliga träffläget med ren otur.
Denna artikel kan redan nu utge sig för att presentera en del av lösningen och kanske också ge utövaren några bra förslag för att kunna eliminera dessa deprimerande träffar som vi ibland tvingas konstatera på vår måltavla eller fältmål.

Jag är också helt övertygad om att dom som istället för att träffa en tia, blir besvikna över träffen i femmans ring, jag är lika säker på att om man kunde intervjua skytten strax efter skottet så skulle de flesta kunna gå ed på att dom inte siktade i femmans ring, utan samtliga skyttar, utan undantag, skulle kunna vidimera att det var just i tians ring som siktet var inställt på. Men trots denna noggranna inriktning så kunde vi återfinna träffen i femmans ringa eller kanske i tvåans ring på vår måltavla?

Detta låter ju inte något vidare rationellt och som exempel duger följande förklaring ganska bra, du har beställt en resa till Kanarieöarna, men när planet landar så är du i Grekland, vem skulle acceptera detta? Men just detta scenario tvingas de flesta skyttarna genomlida gång efter gång och det är just elimineringen av detta förlopp som på sikt kan inordnas under parollen skyttekunskap.

Men vägen dit är både knagglig och ganska smal och kräver sin attribut av utövaren, men när du då står vid vägens slut?
Men detta slut existerar inte.!
Utan inlärningen är en ständigt pågående process, där du som utövare alltid kan förbättra dig och ditt skytte.
Att bli en bra skytt tar några år, en del når framgång ganska fort, för en del tar det längre tid, men resultatet brukar bli ganska lika, men undantag av dom som har en stor talang för skyttet, där går inlärningsprocessen betydligt fortare.

Men låt mig ge dig ett par konkreta exempel på vad jag menar rent praktiskt:

De flesta skyttarna har förmodligen glömt eller på annat sätt förträngt det faktum att vi skjuter på en gammal siktesbild!
Vad är då en siktesbild, jo det är förhållandet mellan korn och sikte och inriktningen i målet. Se bild 3,3.

När vi siktar på vår måltavla så vet ju de flesta hur siktet ska vara i förhållandet till kornet.
Alla vet ju också att om vi kan skjuta med en bra inställning av korn och sikte, så träffar vi ibland där vi siktar, ja åtminstone ungefär där vi siktar, men allt för ofta så drar ett eller flera skott iväg och hamnar som exempel i fyrans ring, trots att vi kan svära på att vi inte siktade där. Hur kan detta hända?

skjuttavla112
Bild 2

Låt mig återknyta till att vi skjuter på en gammal siktesbild, en siktesbild som ser annorlunda ut än vad den var när kommandot skjut prosessades genom hjärnan och ut till handen och sedermera påverkade avtryckarfingret, då händer följande i vårt vapen: efter att ett visst motstånd har övervunnits så släpper upphaket fram hanen som då efter en kort flykt påverkar slagstiftet, som i sin tur får tändhatten att explodera, denna i sin tur får krutet att explodera och pressa ut kulan ut ur pipan på vårt vapen.

Under hela denna ganska långa process så händer mycket med vår inriktning, den perfekta inriktningen som vi oftast startade med har när skottet går, oftast försvunnet.
Rent omedvetet är vi fortfarande övertygade om att vi ligger rätt i målet, för vem går ut på skjutbanan och riktar och skjuter treor och fyror?
Men det är inte nog med detta problem, det är mycket vanligt att ögat tappar fokus på korn och sikte och istället så läggs all fokus på måltavlan.

banskytte.bild
Bild 3

Hur går då detta till ?

korn_sikte2
Bild 3,1 Banskytteinställning
korn_sikte1
Bild 3,2 fältskytteinställt sikte

1 För det första så kan ingen enda människa i Världen hålla ett vapen helt stilla, utan alla rör vapnet från vårt tänkta stillastående läge, inte ens en  olympisk guldmedaljör kan inte hålla ett vapen helt stilla.
Skillnaden är vid inriktning av vapnet i målet,  att Olympia skyttens vapen rör sig betydligt mindre, än vad en sportskytts vapen gör, men båda vapen rör sig.

2 Tiden från det tänkta läge där vårt skott ska avlossas tills det är exekverat är en ganska lång tid med många olika fallgropar, det tar en ganska lång tid innan vår tanke att skjuta har omsatts genom den kedja av händelser som ligger till grund för exekvering av vårt skott.
Det är svårt att ange olika tider, istället är det kanske smartare att ange exempel på hur man kan förkorta denna exekveringstid. Skyttar över hela Världen har under många år försökt att minimera denna exikveringstid, genom att minska tyngden på hammaren/ hanen, en lättare hane startar betydligt snabbare och ger en högre hastighet, som nästan helt kompenserar den lägre viktens anslagskraft. på tändhatten.
Tänk på, att för en riktigt van skytt så behöver inte ens tanken att skjuta tänkas, där sker skyttet mera med automatik, när siktet ligger rätt, då smäller det!

Den högra bilden, så ska det se ut!
Bild 3,3 Den högra bilden, så ska det se ut!

3 Det är helt naturligt att det öga, eller ögon vi siktar med omedvetet tappar fokus på korn och sikte och istället glider över till målet, detta sker helt omedvetet och skulle vi kunna mera i detalj visuellt kunna analysera det dåliga skottets träff i vår måltavla så kunde vi oftast  konstatera att det var just där, som våra riktmedel var fokuserade på! Då skottet gick av.

4 Bild 2 ovanför anger olika problem som kan uppstå när det gäller själva avlossandet av skottet, detta innebär att vi kan på många olika  sätt omedvetet  eller medvetet rikta om vårt vapen och ändå skulle de flesta skyttar kunna svära på att korn och sikte låg helt rätt i målet och inte på fyrans ring i måltavlan. Där vi tyvärr träffade, trots vår övertygelse att vi låg helt rätt!
Tyvärr så maskerar rekylen vad som händer med vår inriktning i målet, när skottet går. Därför är just torrträning en utmärkt metod i vår analys.

5 Detta är ett problem som alla skyttar till och från drabbas av även våra absolut bästa skyttar har egentligen samma problem, men skillnaden är att elitskytten inte träffar fyrans ring utan kanske nians eller i sämsta fall åttans ring.
Medan den som är nybörjare kan i början helt missa tavlan trots en noggrann inriktning, eller vad skytten  tror är en bra inriktning.

Vad kan vi då göra åt detta problem som en del nybörjare tror sig vara själva om, så är det dock inte fallet.

liggande_atta1
Bild 4

* Torrträning är  på vintern en fantastisk källa till att eliminera problemet med en dålig inriktning, när vi torrtränar så maskerar inte själva skottet vad som händer med inriktningen när skottet avlossas, det är av stor vikt att snabbt kunna koppla på vår egen analys och korrigera vad som går fel.

* Inriktningsövningar och träning av vårt skytteöga är andra mycket bra träningar, låt oss börja med träning av ögat, en person med en ganska bra kondition i sin bästa ålder kan effektivt koncentrera ögat på korn och sikte under 6 – 7 sekunder, sedan måste ögat få en snabb viloperiod, i fältskytte kan kanske denna period vara så kort som någon sekund och utgör ingen riktigt bra viloperiod, däremot i banskytte är ögats viloperiod oftast mera än tillräckligt.
Ögat är egentligen det enda sinnet som vi normalt inte tränar upp, detta sinne som är det viktigaste för ett framgångsfullt skytte det förväntar vi oss ska fungera ändå!
Bild fyra kan med stor framgång användas som något att rikta på, men kan också lägga in olika ställen där man avlossar skott med en torrträningspatron eller på något annat sätt.
Här gäller som vanligt kontrollera alltid att ditt vapen är oladdad före du börjar att torrträna.

När det gäller ögats inbyggda förmåga att glida ifrån korn och sikte och koncentreras på målet, har vi lärt oss att detta är förödande, så återigen detta kan vi träna upp först genom torrträning och senare ute på skjutbanan, du kommer att märka en fantastisk förbättring när du lyckats att övertyga hjärnan om att nu låser vi på korn och sikte preliminärt och sekundärt på måltavlan/målet.

Lycka till med träningen

Arne Nohlberg 2016 01 07

Läs mera om ögat och pistolskytte