EU förslaget att förbjuda halvautomatiska vapen.

lärare
Bild 1 EU kommissionens talesman i vapenfrågor

Jag tror att de flesta vapenägarna har noterat att EU kommissionen har haft ett förslag ute på remiss, om att förbjuda alla helautomatiska och halvautomatiska vapen,  detta ska genomföras på ett populistiskt sätt. För att bevisa att kommissionen starkt agerar terrorism och är beredd att offra den Europeiska skytterörelsen och jägarkåren, med hederliga målskyttar och jägare och detta ska ske som en fiktiv motåtgärd mot terrorism.

Detta till trots att inte ETT enda vapen som används av terrorister har kunna spåras till kategorin legala vapen.

E U kommissionen har inte lyckats att definiera riktigt vad som  avses vara halvautomatiska vapen??
Men ett envist  rykte gör gällande att vapen som kan laddas med mera än fem skott skulle förbjudas, om detta vet  vi inget ännu??

Detta är som att tappa nyckel i en mörk park och gå ut till en gatlampa och leta, trots att man aldrig har gått intill gatlampan.

I England så genomfördes för ganska många år sedan ett totalförbud mot privatägda vapen, men efter denna långa period som nu har förflutet kan man konstatera att det aldrig  har funnits så många illegala vapen i den Brittiska samhället som det gör nu!
Jag måste förvånas att inte våra myndigheter fattar att det INTE rör sig om legala vapen som användes illegalt, utan det är illegala vapen som användes av illegala ägare av vapen.

Att då rikta ett dråpslag, mot målskyttar och mot Jägare det tyder bara på en ren okunnighet!!
Att detta är ett populistiskt förslag det tror jag alla kan hålla med om. För att lugna opinionen inom EU så har detta förslag naturligtvis en uppgift att tillgodose den opinionen  som är en naturlig följd av den fruktansvärda händelsen i Paris. Men att offra en hel folkrörelse som målskyttet är och krydda med att förbjuda jaktvapen, det är väl magstarkt.
Men å andra sidan vad kan man vänta sig av en organisation som EU?????

kalasjikov.ak47
Detta är ett helautomatiskt vapen

På något ställe i den digra lunta som omger detta förslag, kan man läsa att Kalasjnikov AK 47 , är förbjudet, men används ändå av terrorister! Mycket märkligt eller hur!! Det är ju förbjudet!

Personligen tycker jag att det är nog nu, år efter år så drabbas vi sportskyttar av nya regelverk och nya HOT  mot vår sport, nu måste vi få andrum och bygga vidare på vår sport.

Bild 6 Walther GSP Expert
Detta är ett halvautomatiskt vapen

Vad är då ett halvautomatiskt vapen?

Merparten av våra tävlingsvapen är just halvautomatiska, det vill säga att varje skott kräver att avtryckaren trycks in skott för skott.
Undantag är fripistolar och revolvrar som kan skjutas enbart med SA funktion. Det vill säga hanen måste spännas upp med handen inför varje skott.

Vilka kommer att drabbas om detta vanvettiga förslag som vi vet allt för lite om,  går igenom?

1 Målskyttar, här kommer hela verksamheten att tvingas lägga ner, möjligen skulle kanske Olympiskt skytte  kunna kvarleva med en skotts laddade fripistoler.

2 Jägare som alltmer använder halvautomatiska vapen, för att snabbt kunna avliva djuret och på inget sätt skapa onödig lidande.

En stor del av militärens automatvapenutbildning utföres av licenserade sportskyttar, en del av denna utbildning baserar sig på IPSC och sportskytteförbundens personal har en allt mera framträdande roll i denna utbildning, som med EU kommissionens förslag kommer att förbjudas.
Det nämns i förslaget att ett totalförbud inom sportskyttet skulle då innebära att alla halvautomatiska pistoler och alla DA revolvrar kommer att förbjudas. Men ingen vet säkert.

revolver3
Detta kan vara ett halvautomatiskt vapen ( DA tryck) eller ett SA tryck enbart då inte halvautomatiskt

Detta till trots att vi vet att licenserade målskyttar är tveklöst Sveriges mest laglydiga människor, det räcker med en åtalad fylla för att licenserna ska ryka.
Det ryktas att nästa steg som anti vapenlobbyn redan initierat, som till stor del  var likt det förslag som nu EU kommissionen har haft ute på remiss.
Är att så snart som möjligt, helt förbjuda alla privata vapen även alla former av Jaktvapen!!!

Tyvärr kommer väl Sverige som vanligt att verka för att vara bäst i klassen och inte ens nöja sig med vad EU kommissionen bestämmer utan man tillför minst tre nya hårdare förslag.
Lika tyvärr är det så att våra Svenska makthavare inte verkar begripa vad vi håller på med och hur detta utföres, lika lite finns det kunskap om att det är med nästan hundraprocentig säkerhet, att de vapen som användes vid skjutning på våra gator och av terrorister inte är legala vapen utan illegala vapen som främst härstammar från gamla Jugoslavien.

Andra förslag är att varje licensinnehavare ska genomgå en läkarundersökning, innan licensen beviljas, det finns också förslag om att all handel med vapen ska upphöra mellan privatpersoner och ska endast utföras av auktoriserade vapenhandlare.
Till sist så kan man beklaga att EU kommissionen under täckmantel av vad som hände vid terrorattacken i Paris, nu  försöker att genomföra ett ratat förslag som Cecilia Malmström år 2003 försökte att genomföra inom EU.

Att då i ren okunnighet förbjuda legala vapen i Sverige eller inom EU skulle utgöra ett dråpslag för både målskyttar och jägare och skulle inte på något sätt påverka den illegala skjutningen på gator och torg.
Återigen vill jag påminna om vad som hänt i England där har man provat detta i stor skala. Med en  ett mycket dåligt resultat som följd.

Jag har medvetet avvaktat med denna artikel för att det borde gå att få mera kött på benen, men så är tyvärr inte fallet.

Arne Nohlberg detta nådens år 2016 01 08