Mera om EU förslaget om vapenrestriktioner.

lärare

När tiden på tisdagen gick tiden  ut för att lämna remissvar på EU:s förslag till ett nytt vapendirektiv, då  hade en lång rad organisationer, myndigheter och privatpersoner tagit tillfället i akt.
De flesta remissinstanser är negativa till kommissionens begränsningar, men det finns också de som inte ställer upp för svenska jägare och sportskyttar. Inte oväntat är polismyndigheten, till största delen positiv till ändringsförslagen i vapendirektivet.

Kritiken som allt sedan EU-kommissionens förslag blev känt har varit hård, går igen i remissvaren.
De organisationer som hittills stått på barrikaderna,  bland andra Svenska Jägareförbundet och sportskyttarnas organisationer, i kampen mot försämringarna för jägare och sportskyttar. Får i remissvaren stöd från alla möjliga, och i en del fall omöjliga håll.
Naturvårdsverket avstyrker förslaget att förbjuda halvautomatiska vapen för civilt bruk. Ett sådant förbud riskerar att påverka landets viltförvaltning negativt, anser verket som också sågar femårslicenser och förslaget om obligatorisk läkarkontroll i samband med ansökan eller förnyelse av vapenlicens.

Polisens uttalande Citat

Polisen, som lämnade sitt remissvar sent under tisdagen, är positiv till flera av skärpningarna av direktivet. Man anser att det ska krävas särskilt tillstånd för distanshandel, vilket innebär att all vapenhandel mellan privatpersoner omöjliggörs.
Polisen anser vidare att skrivningen om ett förbud mot ”halvautomatiska vapen som liknar vapen med helautomatisk mekanism” är otydlig. Istället föreslår myndigheten att det i förslaget framgår att det är ”särskilt kraftfulla och farliga halvautomatiska gevär med omotiverad hög eldkraft” som ska förbjudas.
Polismyndigheten avstyrker förslaget om femåriga licenser, men man släpper inte kontrollen  helt. Istället för femårslicenser vill man ha krav på medlemsländerna att regelbundet följa upp vapeninnehavarnas lämplighet ur medicinskt och personligt hänseende. Vidare vill man fortlöpande säkerställa att behovet av vapen kvarstår.
Slut citat
Hur ska man göra detta, framgår inte alls.
I det fall beslut om femårslicenser genomförs anser polisen att dessa i sådana fall ska omfatta enhandsvapen och halvautomatiska kulgevär.

Citat

Polisen, som lämnade sitt remissvar sent under förra tisdagen, är positiv till flera av skärpningarna av direktivet. Myndigheten  anser att det ska krävas särskilt tillstånd för distanshandel med vapen , vilket kommer att drabba all  vapenhandel mellan privatpersoner förbjudes.
Polisen anser vidare att skrivningen om ett förbud mot ”halvautomatiska vapen som liknar vapen med helautomatisk mekanism” är otydlig.
Här föreslår myndigheten att det i förslaget framgår att det är ”särskilt kraftfulla och farliga halvautomatiska gevär med omotiverad hög eldkraft” som ska förbjudas!!!!!
Polismyndigheten avstyrker förslaget om femåriga licenser, men man släpper inte kontrollbehovet helt. Istället för femårslicenser vill man ha krav på medlemsländerna att regelbundet följa upp vapeninnehavarnas lämplighet ur medicinskt och personligt hänseende. Vidare vill man fortlöpande säkerställa att behovet av vapen kvarstår.
OM beslut om femårslicenser genomförs menar  polisen att dessa i så fall ska omfatta endast enhandsvapen och halvautomatiska kulgevär.
Slut citat
Man undrar är detta det enda polisen kan komma fram med som förslag, är det detta som ska stoppa skjutningarna på gator och torg, som också numera mörkas bort. Är detta det enda verkningsfulla förslaget????

Detta skulle vara ett nytt offer på okunnighetens altare, eller desamma som att gå i en mörk park, tappa nyckel under färden och sedan gå ut till en gatlampa och leta där trots att man inte har gått där!
Jag har ett flertal poliser som vänner både i tjänst nu och som nyligen pensionerade poliser, samtliga är mycket konfunderade på vad ledningen håller på med, all form av trivsel på jobbet har helt försvunnet och vi kan tydligen se hur den så kallade myndigheten uppträder.
Alldeles nyss kunde vi i DN läsa om hur polisen mörkade bort sexuellt antastade svenska flickor och misshandlade Svenska grabbar. Detta har helt mörkats av polisen, trots att detta har hänt på många olika platser i Sverige.
Detta är det första tendensen till en polisstat, där inte bara polisen griper skyldiga utan avgör vad som ska hända med de skyldiga, i detta fall invandrande ungdom.
Polisen ska ju styras av politiker och i slutklämmen av oss vanliga medborgare. de ska definitivt INTE agera som en domstol ute på fältet som de nu har gjort, detta är en stor skandal, större än registreringen av romer som Skånepolisen sysslade med.
Mera om detta finns att läsa i DN..

Detta nådens år 2016 Arne Nohlberg