Motion till förbundet?

IMG_3190_blogg

Jag har under många år tävlat ganska flitigt, normalt omkring 15 – 20  fälttävlingar per år, de flesta tävlingar är då externa tävlingar och ett mindre antal är träningstävlingar.

Under denna långa tid har jag kunnat konstatera att svårighetsgraden på skjutningen  har ökat, ganska mycket.
Jag tillhör dom som går omkring med ett utdrag ur skjuthandboken, där maxavstånd för varje skjutmål är angett.

Naturligtvis är också skjuttiden stipulerad, därav så borde det inte råda den minsta tveksamhet om vilka avstånd och vilka skjuttider som ska gälla.
Det borde vara klart som korvspad.

Men så är tyvärr inte fallet utan de flesta fältbanorna byggs med en egen agenda, när man då påpekar detta faktiska förhållande så möts man oftast av en viss nonchalans, det är inget fel på detta banbygge, varje station är helt enligt skjuthandboken är oftast det svar man erhåller!

IMG_1120

 

För att kunna skapa en rättvis bedömning så införskaffades en avståndsmätare typ Bresser som upp till 800 meter håller en noggrannhet på under en meter, på kortare avstånd högre precision.
Resultatet av denna mätning är mycket nedslående och oftast är också själva banbygget lika deprimerande, för vad är det för teori bakom att lägga ut fyra lika stora fältmål på samma maxavstånd och sedan med 45 graders start ge stationen max 10 sekunders skjuttid ????

Detta är på inget sätt en ovanlig station, tvärtom är detta en ganska vanligt förekommande fältstation.

Man måste då ställa sig frågan hur har banläggaren funderat ? Har han överhuvudtaget funderat, svaret är självklart NEJ.
För betänk att den fältbanan du nu går ska kunna skjutas av både nybörjare och elitskyttar i många olika vapenklasser, som samtliga har egna krav på vad som krävs av en fältbana som ska kunna till viss del passa alla kunskapsnivåer och till viss del olika vapenklasser.

 

LR625 (2)
Bresser

Bresser avståndsmätare

Vad krävs då, jo att först av allt så ska fältbanan byggas enligt skjuthandboken, INTE  efter det egna syftande, med mentaliteten det blir nog bra.  Naturligtvis ska det byggas in dynamik i skjutstationerna på fältskyttebanan, kanske ska  ett mål ska vara
på  maxavstånd och två mål på ett mera normalt avstånd kanske 60%, i stället för
maxavstånd som då är 100% och kanske vi ska ha ett mål som är på ca 50% då har vi skapat en station med en inbyggd dynamik och en station där alla kommer att kunna finna en möjlighet att träffa åtminstone de tre närmaste målen!

Vi har kunnat skapa en fältstation som med mycket enkla medel kommer att accepteras av nästan alla skyttar, de flesta skyttarna kommer med en poängfältskjutning, att vara ganska nöjda, vad som krävs är mera dynamik och bort med en löjliga max en  och max tre stämpel på fältstationer.
Med detta poäng redovisnings system har man redan initialt valt bort nästan all dynamik i fältstationen. Mera om detta finns att läsa i SHB skjuthandboken.

IMG_1084

Under de senaste åren med Bresser avståndsmätaren i hand har jag kunnat konstatera att de flesta banläggare inte har en aning om vilket skjutavstånd som gäller på station efter station, det är endast när fältstationen är byggd på en skjutvall,som skjutavståndet kan förnimmas.

Att de förekommer ett utbrett fusk med tillämpningen av regelverket för banbyggare
av fältstationer det råder det ingen tvekan om, det finns mål som är utplacerade på långt över 100% ja ända upp till 130% har jag mätt upp.
Med skjuttider på 10 sekunder och fyra mål utgångställning 45 grader.
Jag har oftast som jämförelse 100 meters löparna hur skulle dom reagera om hundra meters banan var 110 meter? Till råge på allt så förnekar arrangören att löparbanan är 110 meter. Är det någon som på fullt allvar tror att de löpare som var med på tävlingen, skulle komma tillbaka??
Naturligtvis ska banläggarens namn anges på inbjudan till tävlingen och lika självklart ska fältbanan byggs enligt SHB regelverk.
Idag kostar varje fältrunda omkring 100 kronor ibland lite mera, tillsammans med resa kanske 10 mil så är kanske kostnaden omkring 800 kronor för en helg, då kan man åtminstone kräva att banan är byggd enligt skjuthandbokens regler

Vad som är ändå mera tragiskt är att merparten eller nästan alla ”banbyggare”  inte har den ringaste utbildning och detta tillsammans med en total ovilja att följa regelverket i SHB, har inneburit att jag har tröttnat på detta övergrepp och det har mynnat ut i en motion som är tillställt Pistolskytteförbundet.

IMG_3238_blogg

Motionen.

Motion till Svenska pistolskytteförbundet 2015 11 11
Fältskytte och regelsamlingen SHB.

Jag tillhör de ganska aktiva fältskyttarna och skjuter ca 15 – 20 tävlingar per år.
Detta resulterar ganska höga kostnader per skjuttillfälle, ponera att jag går tre varv och betalar en avgift på ca 360 kr, till detta tillkommer ammunition ca 650 kr och en resa med bil ca 300 kr.
Detta ger en totalkostnad på en lördag, 1310 kronor, ganska mycket pengar!

Vad man förväntar sig efter att ha erlagt denna summa är naturligtvis en trevlig och utslagsgivande skjutning, enligt regelverket i Skjuthandboken.
Men tyvärr är så inte fallet i dag!
Jag kan klart notera en tendens till att station efter station, har en svårighetsgrad som vida överträffar skjuthandbokens regelverk.
Målen är oftast för långt ut placerade och ändå mera frekvent så användes skjuttider som inte kommer i närheten av vad skjuthandboken stipulerar.

Skjuthandboken (SHB) är lätt att ta till sig när det gäller fältskytte och ingen borde tveka om vad som gäller.
Fältskyttet ska ju inte konkurrera med Dynamiskt och PPC skytte, det är INTE meningen att kasta iväg 6 skott på under 10 sekunder med mål på maxavstånd. I stället ska kluriga fältbanor byggas som skytten får att fundera över.
Det snabbskyttet som i dag florerar åtminstone i min del av Sverige (Skaraborgs län ) med omnejd,
ger ju inte ett rättvist resultat, istället för att kora den bästa skytten så koras den som har mest tur.

Under många år har jag påtalat detta felaktiga agerande av våra fältbanebyggare, men ingen förbättring sker tyvärr.

Därav har jag varit inne på att den enda lösningen är kanske att införa sanktioner mot den som inte följer SHB regelverk, som exempel:
Två eller flera stationer som ligger över 100 % eller max i SHB, ska kunna resultera i att inte standardmedaljer delas ut, eller att tävlingsavgiften betalas tillbaka!
Detta är ju en tävling utanför vårt regelverk.
Jag är naturligtvis medveten om att detta är drastiska åtgärder men för den som följer SHB regelverk finns inget att frukta.

Slut motion.

Vad finns att göra?

Utbilda banläggare.
Följ regelverket i SHB.
Inför sanktioner för dom som inte följer SHB.
Ange alltid på inbjudan banläggarens namn, detta kan i framtiden vara ett argument för att tävla just på denna banläggares fältbanor

Tyvärr har INTE Skaraborgs pistolskyttekrets tillstyrkt motionen, dom ansåg väl att allt var bra! Därav hoppas jag att någon annan lägger in en likadan motion till förbundet.

Arne Nohlberg 2016 01 30