Ska det vara fett där eller olja där ?

Jag får oftast dessa frågor av både nya skyttar men även av gamla skyttar, en annan frågeställning som oftast uppkommer är vilken sprayburk är bäst? Är det OK att spraya pistolen ute på skjutbanan?
Detta glädjer mig att det verkar finnas ett intresse för att bevara ett vapnets funktion, men detta ska naturligtvis ske på rätt sätt.

Jag ska försöka att svara så rakt som möjligt och ge ett ganska uttömmande svar på dessa frågeställningar, men först av allt är det kanske på plats att lite mera ordentligt beskriva föremålet som i detta fall är någon form av en pistol.
Grovpistol eller finpistol alla kräver dom en viss form av skötsel.

Bild20
Bild 1
s&w41_14
Slutstycke Bild 1 A

På bild 1 och 1 A så framgår tydligt ytorna mellan slutstycke och pipa., dessa ytor är ett måste att hålla rena utan smuts och avlagringar. Absolut aldrig fett eller olja här!
Det är lika viktigt att slagstift och utdragare monteras fettfria och helt utan olja i slutstycket.

Det kan vara bra att veta att majoriteten av våra vapen använder glidlagringar i stället för kullagringar som bara Morini gör i sitt Elite trycke. Därav så kräver dessa lagringar ett helt annat fett och en annan form av olja för att kunna ge ägaren ett riktigt bra vapen och en tryckmekanism utan krispigt för och sluttryck.

IMG_1752
Bild 2 Break – Free denna fantastiska olja

Så över till frågeställningen , Är det ok att spraya vapnet med en sprayburk på skjutbanan?
Mitt svar är tveklöst NEJ, detta förfarande skapar bara problem och en av de negativa aspekterna är att det inte går att rikta oljeduschen utan den kommer lite varsomhelst!
Därav så avråder jag från denna metod som kan var förrädisk mot vapnet.
Bra att veta är :  Att det krävs mycket lite olja och mycket lite fett.ja det räcker med en droppe olja för hela pistolen och lika lite fett för hela vapnet.

admin-ajax
Bild 3

Ett av de områden som är mycket känsliga och ska vara helt torra är ytorna  mellan pipan och slutstycket, det är den mest smutsiga delen i en pistol och att då spraya olja där gör att det snabbt bygger upp en gröt bestående av olja och smuts. Detta agerande är helt förkastligt. nästan lika illa är att försöka spraya slagstiftet, detta jobbar även det i en mycket smutsigt miljö, det ska absolut vara helt torrt.
Aldrig olja eller fett på de två ytorna som möts och utgöres av slutstycket och pipan.
Bild 3 visar förhållandet.

När det gäller andra delar av pistolen så kan en liten flaska Break Free som lätt går ner i fickan eller väskan göra underverk. men samtidigt så ska rengöring och underhåll av vapnet aldrig göras på fält, utan detta ska naturligtvis vara klart när skjutningen ska äga rum.

IMG_1750
Bild 4

Vilken form av fett ska jag då använda? Fettet ska vara avsett för glidytor och ska användas med en storförsiktighet endast med en yttertemperatur över noll grader, risken finns annars att fettet ändrar viskositet och hårdnar.
Bild 4 visar ett bra fett framtaget för glidytor, införskaffat i en vapenhandel i Göteborg.
Raetz Special Gleitfett, eller ett vapenfett för glidytor. Kan rekommenderas.
Bra läge för fettet är annars upphaksytor och i viss mån även gejdrar (glidytor) mellan stomme och mantel, men på alla andra ytor så använd tunn olja aldrig fett eller tjockare olja..

I avsaknad av kullager så måste vi användare av pistoler vars grundkonstruktion (glidlager) gjordes för mera än 100 år sedan, vara beredda på att ta en kort tid kanske 10 – minuter en kvart i i månaden för att göra rent och återinfetta inolja vårt vapen.
Naturligtvis är jag helt införstådd med att det fuskas mycket med både rengöring och att tillföra olja och fett, men detta resulterar oftast i slitna defekta vapen.

Nästa gång så tar vi en kontroll på revolvrar vad som är en ettårsöversyn och vad som  krävs för en fullgod funktion.
En revolvermekanism är ju betydligt svårare att serva, så för att allt ska fungera så nöjer vi oss med en ettårsservice på just mekanismen på en revolver, mera om detta senare.

Arne Nohlberg 2016 03 17 detta nådens år.