Slagstiftet

Det kan kanske verka lite överambitiöst att återigen skriva en artikel om just slagstiftet, men speciellt när det gäller finkalibriga pistoler så är oftast slagstiftet, roten till det onda.
Det är tyvärr oftast den komponenten som är svårast att byta ut. Men med en bra verktygssats typ drivdornar och med lite kunskap så bör detta gå bra utan problem.

slagstiftmorini_cm22

Vanligaste problem relaterade till slagstift:

1  Konstant missade anslag på patronen, ger ej eld. Detta beror oftast på att slagstiftet har blivit genomhärdat och inte som vanligt är sätthärdat (Ythärdat) detta ger då ett slagstift som är stenhårt både i yta och rakt igenom, detta slagstift går oftast helt av och måste ersättas med ett nytt slagstift.

slagstift1

2 Det går flisor ut ur slagstiftets spets (den del som är riktad mot hylsan). Här ska vi vara medvetna om att ju mindre spetsen är ju längre tränger den in i tändsatsen på patronen.
Men blir det en sådan  skada så måste naturligtvis slagstiftet bytas ut : Det kan vara bra att veta detta, i nödfall kan ett slagstift vässas så att den ytan som pekar mot hylsan tränger längre in i tändsatsen och ett problem går att tillfälligt lösa på detta sätt.
Ju bredare anslagsyta som finns på,slagstiftet ju mera kraft vill det till för att detonera patronen. OBS att patronen är en oavskjuten hylsa med tändsats, kula  och krut  som är klar för skjutning. En hylsa däremot är en tom hylsa utan krut, kula,eller tändsats.

IMG_0524
Skriv en bildtext

På bild ovanför ett fantastiskt verktyg en drivdornsats, som bör finnas hos varje vapenägare, inköpt tror jag på Ahlsell.

3 Ett slagstift som av ren okunnighet blivit oljat med till exempel en sprayburk med tunn    olja, där oljan har tillsammans med krutgaser och andra föreningar bildat en typ av gröt som slagstiftet simmar i. Detta är helt förkastligt åtgärdas genom, demontering och rengöring, av både slagstift och läget (hålet) för slagstiftet i slutstycket.

cz_trigger.85
Skriv en bildtext

Här kan vi se ett vapen med en centralantänd patron, här finns ungefär samma problem som med en finkalibrigt vapen!

IMG_1752
bildtext

Kanonbra olja dock EJ  i slagstift eller i anslutning till utdragare.

4 Nästa problem är släkting med ovanstående problem och ger också klickar eller missade antändningar  av patroner. Detta genom att runt slagstiftet har det bildats en hinna av olja och smuts, slagstiftet kan fortfarande röra sig om än ganska trögt. Men på tävlingsdagen tillför vår skytt ytterligare olja och en hydraulisk låsning är ett faktum.
Även detta problem löses genom demontering av slagstift och en noggrann rengöring av slagstift och av den kanalen som slagstiftet lagras i. Undvik alla former av olja när det gäller slagstiftet, det ska gå helt TORRT.

IMG_0511
På bild ovanför ett bra mothåll när en mekanism eller ett slagstift eller en utdragare ska demonterats, tillverkat av en träbit och en bit tunn plywood.

Epilog

Vi kan av denna enkla redogörelse klart bilda oss en uppfattning om att alla former av oljor eller fett i anslutning till slagstiftet är förkastliga. Samma förhållande gäller utdragaren ska också gå helt torrt i slutstycket, aldrig olja.
Anledningen att jag gång på gång tar upp detta ämne är att det kommer in många förfrågningar om lämpligheten att ”blåsa på lite olja på slutstycket” Det är helt förkastligt med olja i den zon som är allra mest smutsig i ett vapen.

Läs mera om slagstift

Arne Nohlberg detta nådens år 2016 04 01