Varför smäller det inte?

När  det gäller handladdad ammunition eller fabriksladdad ammunition så är det tyvärr ibland ett faktum att  patronerna inte kan bringas i att detonera krutladdningen i patronen.
Detta är då ett problem som för en fältskytt kan innebära att tävlingen i stort sett är slut.
En omskjutning är ju tillåten men inte flera.
Här spelar valet av tändhatt en stor betydelse, men det kan finnas andra fel också,  mera om detta senare.

Detta med detonation är en mycket central funktion och tillika kanske den allra viktigaste funktionen, när det gäller ammunition. För vad hjälper det att vi har hittat den där kanonladdningen men vi kan inte få krutet att brinna och detonera laddningen.
Tyvärr är detta fel ganska mångfasetterat och kan följaktligen bestå av flera eller många olika fel. Men låt oss se på vad den närmaste orsaken kan vara för fabriksladdad och hemladdad ammunition.
Men en sak har dom oftast gemensamt, dom klickar ibland.

fel_4

Fabriksladdad ammunition.

Låt mig först konstatera att den fabriksladdade ammunitionen använder alltid hårdare tändhattar, ibland riktigt hårda tändhattar. Därav så krävs ett riktigt hårt anslag på tändhatten för att få den att detonera!
En smart väg till en felsökning är att låna en annan fabriksladdad ammunition av en kompis och kolla om felet flyttar med eller kvarstår, flyttar felet med kan vi kanske misstänka att ammunitionen är defekt och då speciellt tändhatten. Men oftast är det inte detta som är problemet. oftast är anslaget alldeles för grunt i tändhatten. Tänk på att just tändhatten i den avskjutna hylsan är en spegel på hur vapnet fungerar, mera om detta senare i artikel.
Oftast är detta problem en kombination av ett slitet slagstift en utmattad slagfjäder och kanske till och med ett trasigt slagstift, eller ett nedsmutsat slagstifts läge.
benelli406

En centralantänd patron.

OBS att vi skiljer på slagstiftets returfjäder och slagfjäder som är en helt annan sak.

Slagstiftet.

Detta har naturligtvis en central roll i det scenario som genererar själva antändningen av tändhatten som i sin tur antänder och detonerar krutet, tänkbara fel är att slagstiftet omger sig med gammalt olja och fett som blandas ihop av partiklar från krutgaserna.
Ett annat problem kan vara att slagstiftet inte är ythärdat utan har efter otaliga torrklickningar stukats upp i anslagsdelen mot tändhatten och genom en ökad area inte förmår att tränga in och detonera tändhatten.
Det kan vara bra att veta att genom att minska den yta på slagstiftet som träffar tändhatten så kan man tillfälligt kurera en defekt pistol, eller revolver.
Läs mera om slagstiftet.

tandhatt7Här kan vi se ett urval av olika hylsor men olika anslag i tändhatten .

Hylsa 1 vittnar om ett kraftigt anslag ja lite onödigt hårt, risken finns att slagstiftet slår igenom tändhatten. Minska anslagskraften.

Hylsa 2 Har ungefär samma anslagskraft och kräver samma åtgärder.

Hylsa 3 mycket hårt anslag.

Hylsa 4 likadant ok, att anslaget sker en bit från centrum är inte en anledning till ett stor service, utan detta kan fungera i många år.

Hylsa 5 För litet avtryck eller för hård tändhatt, ligger på gränsen kanske.

Hylsa 6 se ovan.

Hylsa 7 lite onödigt hårt anslag eller för mjuk tändhatt.

Hylsa 8 ganska svår bedömd, men förmodligen en hård tändhatt eller en svagt anslag.

OBS att samma markeringar finns på kantantända patroner i ex kaliber .22, där hylsorna ger samma information, men tänk också på att billigare ammunition ger ibland en klick utan att det är ett egentligt fel, eller att denna typ av patroner är inte 100%.

Det är av stor vikt att ta reda på hylsan om det blir problem med klickar, en hylsa säger mera än vad man kan tro om det förlopp som orsakade problemet.
Oftast kan det vara så att två av tio patroner missar, men de åtta andra fungerar perfekt,
Viktiga bevis är då patronerna som inte detonerade krutet och även de  hylsor som fungerade bra.

untitled (5)

Handladdad ammunition.

De flesta skyttar har någon gång kommit i kontakt med just handladdad ammunition, när det gäller grövre kaliber, grövre än kaliber .22
Personligen har jag i många år använd Federal 100 small pistol och är helnöjd med denna tändhatt, som är en av de mjukaste på marknaden. Detta innebär att man inte behöver ha en kraftig slagfjäder och att man kan räkna med att patronen verkligen detonerar.
Här är en av de stora fördelarna med handladdad ammunition, att det inte bara går att dimensionera laddningen till maximal precision utan det går även att välja hårda eller mjuka tändhattar.
Federal 100 är tveklöst den absolut bästa tändhatten på marknaden.

Epilog

En av de allra retligaste felen på ett vapen anser jag vara klickade patroner, speciellt på fälttävlan är detta inte det man önskar sig. Men det är oftast så att vapnet ifråga ger ägaren en viss föraning om vad som är på väg, det börjar oftast med spontana klickade patroner och sedan ökar frekvensen med klickade patroner. Redan vid den första klicken är det viktigt att analysera felet och åtgärda det.
Om man ska vara riktigt noga så går det att använda en fiskevåg av dragtyp och mäta vid vilket slagfjädertryck som fungerar i mitt vapen.

Arne Nohlberg  detta nådens år 2016 03 24